\
การแช่แข็งด้วยลมเย็นจัด (Air Blast Freezer)
ระบบทำความเย็น ห้องเย็น
การติดตั้งระบบทำความเย็น ระบบแช่แข็ง ในอุตสาหกรรม
เมษายน 14, 2023
อาหารทะเล แช่แข็ง ห้องเย็น
ห้องเย็น สำหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง
เมษายน 14, 2023

การแช่แข็งด้วยลมเย็นจัด (Air Blast Freezer)

air blast freezer ตู้แช่แข็ง

หนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้ความเย็นในกระบวนการการผลิตมากที่สุด คืออุตสาหกรรมอาหาร ไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลแช่แข็ง อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง ต่างๆ ซึ่งในกระบวนการผลิตคงหนีไม่พ้นการอาศัยความเย็น และการแช่แข็งก่อนที่จำถูกเก็บรักษาไว้ในห้องเย็น (Cold Room) และเข้าสู่กระบวนการถัดไปในวงจร Cold Chain หรือห่วงโซ่ความเย็น

การแช่แข็ง หรือกระบวนการการ Freezing คือการทำให้สินค้าแข็งตัวลงอย่างรวดเร็ว ที่อุตสาหกรรมนิยมใช้คือ Air Blast Freezer

air blast freezer ตู้แช่แข็ง

• ห้องแช่แข็งลมเย็นจัด (Air Blast Freezer Room) มีไว้สำหรับแช่แข็งสินค้าให้เย็นลงอย่างเร็ว โดยไม่ทำให้เซลล์เกิดความเสียหาย หรือเกิดเกล็ดน้ำแข็งภายในเนื้อเซลล์ โดยการแช่แข็งประเภท Air Blast Freezer มีข้อดีด้านความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากกว่าการแช่แข็งด้วยกระบวนการอื่น สามารถฟรีซสินค้าได้หลากหลาย จึงทำให้หลากหลายธุรกิจ ต่างเลือกใช้การแช่แข็งลักษณะนี้

Blast Freezer หรือที่เรียกว่าการแช่แข็งแบบฉับพลัน จะถูกออกแบบมาเพื่อลดอุณหภูมิของสินค้าที่เก็บไว้อย่างรวดเร็ว ใช้กันอย่างแพร่หลายในครัวเชิงพาณิชย์และในอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง โดยการแช่แข็งลักษณะนี้ จะช่วยรักษารสชาติ เนื้อสัมผัส และสภาพของอาหารให้คงอยู่อย่างดีที่สุด

• การทำงานของ Air Blast Freezer
Blast Freezer มักจะใช้พัดลมโบลเวอร์ซึ่งบังคับให้อากาศเย็นไหลผ่านช่องแช่แข็งเพื่อทำให้เกิดอุณหภูมิที่เย็นลงอย่างรวดเร็ว สามารถติดตั้งถาดที่เคลื่อนที่เพื่อจัดวางอาหาร และมักจะมีช่องแช่แข็งหลายช่อง Blast Freezer สามารถจัดการกับอาหารได้ที่อุณหภูมิห้องหรือมีความร้อนได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณของสินค้า และความจุที่ห้อง หรือตู้จะรับได้ การหมุนเวียนของลมเย็นภายใน Freezer มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ลมเย็นจำเป็นต้องพัดผ่านสินค้าโดยมีความเร็วลมทั่วถึง เท่ากันทุกบริเวณ ลมเย็นที่ดีจะส่งผลให้สินค้าได้คุณภาพ ประหยัดเวลาไปจนถึงต้นทุน

• อุณหภูมิของ Blast Freezer
โดยปกติแล้วตู้แช่แข็ง หรือช่องแช่แข็งทั่วไป มาตรฐานมักจะถูก Set ไว้ที่ 0 °C แต่ Blast Freezer จะทำงานที่อุณหภูมิ -30°C ถึง -40°C โดยการแช่แข็งปกติอาจจะใช้เวลา 6-12 ชั่วโมงในการแช่แข็งอาหาร อุณหภูมิที่เย็นจัด และกระบวนการทำงานของ Blast Freezer จะย่นเวลาการแช่แข็งลงเหลือประมาณ 3 ชั่วโมงเท่านั้น

Air Blast Freezer ยังแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือแบบต่อเนื่อง และเป็นช่วงๆ
• การทำงานแบบต่อเนื่อง หรือ Continuous Freezer สินค้าจะถูกทำการแช่แข็งแบบไม่ขาดตอน เหมาะกับอุตสาหกรรมที่มีการผลิตจำนวนมาก
• การทำงานแบบเป็นช่วงๆ หรือ Batch Freezer สินค้าชุดแรกที่ใส่เข้าไปจำเป็นต้องเสร็จสิ้นกระบวนการเสียก่อน แล้วจึงใส่ชุดต่อไปเข้าไปได้

ประโยชน์สำคัญของการแช่แข็งแบบ Air Blast Freezer
• ช่วยทรงคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติ เนื้อสัมผัส และสีของสินค้า
• ลักษณะทางกายภาพของสินค้าได้รับการปกป้องจากความเสียหาย และการคายน้ำ
• ช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้ามีความปลอดภัย ไม่ส่งผลเสียกับผู้บริโภค
• ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนต่ำ เนื่องจาก Air Blast Freezer สามารถแยกอาหาร หรือสินค้าที่แตกต่างกันได้
• Air Blast Freezing ในลักษณะตู้ จะมีประโยชน์สำหรับร้านอาหาร ครัวกลาง ครัวเชิงพาณิชย์เป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถจัดเก็บอาหารจำนวนมากได้ เหมาะสำหรับการเก็บรักษาอาหารเป็นชุดๆ และลดการสูญเสียวัตถุดิบ

• Air Blast Freezer จำเป็นต่อธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมของคุณหรือไม่ ?
Air Blast Freezer จะช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทำความเย็นของอาหารได้ เช่นการสูญเสียสินค้า หรืออาหารจากอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม สิ่งนี้ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณในด้านต้นทุน และค่าใช้จ่ายเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ส่งต่อไปยังผู้บริโภคอีกด้วย

Solution การแช่แข็งของเรา ??????? ???? ????

ตู้ Air Blast Freezer สำเร็จรูป หลายรุ่น เหมาะกับธุรกิจ อุตสาหกรรมหลายขนาด
ห้องเย็น ห้องแช่แข็งแบบประกอบใหม่ ที่สามารถออกแบบได้ตามความต้องการของคุณและธุรกิจ
ตู้ air blastตู้ air blastตู้ air blastตู้ air blast
??? ??????? ???? ???? ? ???????????? ??? ???? ???? ???? ผู้เชี่ยวชาญด้านความเย็น และเป็นผู้นำด้านการสร้าง ผลิต ติดตั้ง ห้องเย็น Cold room, Cold Storage ทั้งในและต่างประเทศ แบบครบวงจร เราให้บริการห้องเย็นเชิงอุตสาหกรรมหลายประเภท
รับคำปรึกษาเรื่องห้องเย็น และเทคโนโลยีความเย็นกับเราได้ที่
Line id : @advancecool
Email : info@advancecoldroom.com