\
ความสำคัญของ Cooling capacity และ Storage capacity ใน ห้องเย็น
ห้องเย็น น้ำหนัก อาหาร
ทำไมน้ำหนักสินค้าหายไประหว่างแช่สินค้าใน ห้องเย็น
มกราคม 3, 2024
ห้องเย็น ไม่เย็น ซ่อม
รวมทุกปัญหา ห้องเย็น ไม่เย็น
มกราคม 3, 2024
coldroom ห้องเย็น capacity

ในบริบทของ ห้องเย็น “ความสามารถในการทำความเย็น” และ “ความจุในการจัดเก็บ” หมายถึงสองแง่มุมที่แตกต่างกันของโรงงานที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการรักษาอุณหภูมิต่ำเพื่อการเก็บรักษาสินค้า


coldroom ห้องเย็น capacity

• Cooling Capacity
คือ ความสามารถในการทำความเย็น หรือ การวัดความสามารถของระบบทำความเย็นในการขจัดความร้อนออกจากพื้นที่จัดเก็บ และรักษาอุณหภูมิต่ำที่ต้องการไว้ได้ โดยจะวัดปริมาณความร้อนที่ระบบทำความเย็นสามารถดูดซับและถ่ายเทออกไปต่อหน่วยเวลา อย่างหน่วยที่เราคุ้นเคย อย่าง กิโลวัตต์ (kW) และ BTU/ชม. โดยความสามารถในการทำความเย็นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผลลัพธ์ และประสิทธิภาพ ของระบบทำความเย็นว่ามีความสามารถในการต้านทานความร้อนที่ได้รับจากแหล่งต่างๆ ได้หรือไม่ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บในห้องเย็น อากาศโดยรอบ ฯลฯ

ซึ่ง Cooling Capacity เป็นตัวแปรสำคัญในการใช้งานต่างๆ ทั้งในด้านการปรับอากาศ เครื่องทำความเย็นที่ใช้ในห้องเย็น รักษาความสด และคุณภาพสินค้าที่ไวต่ออุณหภูมิ และแม้กระทั่งกระบวนการทำความเย็นทางอุตสาหกรรม เพื่อรักษาอุณหภูมิที่เฉพาะเจาะจง

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ Cooling Capacity :
• ชนิดและประสิทธิภาพของระบบทำความเย็น : รวมถึงคอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ คอยล์เย็น ฯลฯ และส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำความเย็นโดยรวม
• คุณภาพฉนวนของห้องเย็น : คุณภาพของฉนวนส่งผลต่อปริมาณความร้อนที่ระบบทำความเย็นจำเป็นต้องขจัดออกไป
• สภาพแวดล้อม อุณหภูมิและความชื้นโดยรอบ

การทำความเข้าใจความสามารถในการทำความเย็น หรือ Cooling Capacity ถือเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกระบบทำความเย็นที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานห้องเย็น การออกแบบ และคำนวน Cooling Capacity ที่เหมาะสมกับห้องเย็น จะช่วยตอบสนองความต้องการในการทำความเย็นในพื้นที่หรือกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญในการออกแบบห้องเย็น ปรับขนาดห้องเย็น ใช้งานระบบทำความเย็น และ พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• Storage Capacity
คือ ความจุในการจัดเก็บ หรือ หมายถึงปริมาตรหรือพื้นที่ทั้งหมดที่มีอยู่ภายในห้องเย็นสำหรับจัดเก็บสินค้าที่ไวต่ออุณหภูมิ โดยทั่วไปความจุในการจัดเก็บจะวัดเป็นลูกบาศก์เมตร (m³) หรือลูกบาศก์ฟุต (ft³) ความจุในการจัดเก็บในบริบทของห้องเย็น หมายถึง ปริมาตรหรือพื้นที่ทั้งหมดที่มีอยู่ภายในห้องเย็นสำหรับจัดเก็บสินค้าที่ไวต่ออุณหภูมิ หรือ สินค้าเน่าเสียง่าย เช่น อาหาร ยา วัคซีน สารเคมี เป็นต้น

ความจุในการจัดเก็บ หรือ Storage Capacity ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการคำนวน และ กำหนดจำนวนสินค้าคงคลังที่ห้องเย็นสามารถรองรับได้ ซึ่งจำเป็นต่อทุกธุรกิจ และอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและกระจายสินค้าที่จำเป็นต้องรักษาอุณหภูมิ ในช่วงเวลาที่กำหนด รวมถึงกำหนดประสิทธิภาพการดำเนินงานและประสิทธิผลของห้องเย็น

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ Storage Capacity :
• ขนาดและแผนผังห้องเย็น : ขนาดพื้นที่ รวมถึงแผนผังของห้องเย็น ส่งผลกระทบต่อพื้นที่จัดเก็บที่มีอยู่ ไปจนถึงการไหลเวียนของอากาศ
• ระบบชั้นวางและการจัดวาง : การออกแบบและการกำหนดค่าของระบบชั้นวาง และการใช้งานชั้นวางภายในห้องเย็น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่แนวตั้งและปรับปรุงความจุในการจัดเก็บที่ยืดหยุ่นมากขึ้น
• พื้นที่ต่างอุณหภูมิ : ห้องเย็นอาจมีโซนอุณหภูมิที่แตกต่างกันเพื่อรองรับสินค้าประเภทต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อวิธีการจัดระเบียบและการใช้พื้นที่ในห้องเย็น
• พื้นที่ทางเดิน : พื้นที่ทางเดินและจุดเชื่อมต่อเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินการขนย้ายสินค้า ซึ่งส่งผลต่อความจุโดยรวม
• เทคโนโลยี : ระบบจัดเก็บและเรียกคืนข้อมูลอัตโนมัติ (AS/RS) หรือระบบการจัดการสินค้าคงคลังด้วยคอมพิวเตอร์ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่จัดเก็บด้วยข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การทำความเข้าใจ และออกแบบห้องเย็น ด้วยการคำนวนความจุในห้องเย็น หรือ Storage Capacity คือการวัดปริมาตรหรือพื้นที่ที่มีอยู่ภายในโรงงานที่ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บสินค้า ไปจนถึงเรื่องของการจัดการพื้นที่จัดเก็บ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการตอบสนองความต้องการของธุรกิจที่ใช้ห้องเย็น

สรุป :
ความสามารถในการทำความเย็น (Cooling Capacity) มุ่งเน้นไปที่ความสามารถของระบบทำความเย็น และการขจัดความร้อนออกจากพื้นที่จัดเก็บ ในขณะที่ความจุในการจัดเก็บ (Storage Capacity) เกี่ยวข้องกับปริมาตร แผนผัง พื้นที่สำหรับจัดเก็บสินค้า

โดยทั้งสองแง่มุมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของห้องเย็น เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ไม่เพียงถูกจัดเก็บในปริมาณที่เพียงพอเท่านั้น แต่ยังจัดเก็บไว้ที่อุณหภูมิ ความชื้น ตามที่ต้องการเพื่อรักษาคุณภาพและความสดใหม่ และทั้งสองต้องได้รับการคำนวนอย่างรอบคอบ ก่อนพิจารณา สร้างห้องเย็น เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของผลิตภัณฑ์ และอุตสาหกรรมครับ


??? : ??????? ???? ???? ให้ความสำคัญกับระบบทำความเย็นสำหรับอุตสาหกรรม และธุรกิจทุกประเภทมานานกว่า 30 ปี ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมให้บริการด้านวิศวกรรมแบบครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ออกแบบ การจัดซื้อจัดจ้าง การติดตั้ง ไปจนถึงการบำรุงรักษาและการตรวจสอบหลังติดตั้ง
  • ห้องแช่แข็ง/ห้องเย็น Air Blast Freezer/Chilled Room
  • ห้องแช่แข็ง/ห้องเย็นเพื่อเก็บรักษาสินค้า
  • ห้องเย็นพักสินค้า (Anti Room)
  • Processing Room
Line id : @advancecool
Email : info@advancecoldroom.com