\
COOLEST
มกราคม 30, 2017

เครื่องทำความเย็น ACR

เครื่องทำความเย็น "COOLEST" ออกแบบและประกอบตามหลักวิศวกรรม มาแบบครบชุด Turn Key ประกอบด้วยชุดคอยล์ร้อน คอยล์เย็น Expansion Valve, และ ตู้ควบคุมการทำงาน เพียงลูกค้าแจ้งความต้องการขนาดห้องและอุณหภูมิที่ใช้งาน ทีมงานวิศวกรของเราจะออกแบบและเลือกวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด