\
ราคา ในการติดตั้ง สร้างห้องเย็น ตอนที่ 1
cold room cost
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประหยัดต้นทุน ห้องเย็น
เมษายน 1, 2023
ราคา ห้องเย็น
ราคา ในการติดตั้ง สร้างห้องเย็น ตอนที่ 2
เมษายน 1, 2023
ราคา ห้องเย็น

ปัจจัยขับเคลื่อนต้นทุน และราคาการก่อสร้างห้องเย็น : ความต้องการและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น การผลิต การจัดเก็บ และการขนส่งเป็นสิ่งที่ท้าทาย แต่ละอุตสาหกรรม และธุรกิจ มีการปรับปรุงระบบคลังสินค้า และห้องเย็น ให้ทันสมัยมากขึ้น เพื่อส่งผลให้มีระดับการผลิตที่สูงขึ้น และเพิ่มคุณภาพสินค้ามากยิ่งขึ้น

ต้นทุนเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับผู้ผลิต อุตสาหกรรมและธุรกิจ ที่ต้องมองหาวิธีจัดการ หรือลดการลงทุนให้น้อยที่สุดอยู่เสมอ ผู้ผลิตและอุตสาหกรรมจำนวนมาก มักติดตั้งห้องเย็นเป็นของตัวเอง อย่างไรก็ตาม มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างห้องเย็น และอาจจะบานปลาย หากไม่ได้วางแผนการก่อสร้างมาอย่างดี

ราคา ห้องเย็น

การเริ่มต้น หรือตัดสินใจ ก่อสร้างห้องเย็น สิ่งสำคัญคือเจ้าของธุรกิจต้องเข้าใจข้อกำหนดและวางแผนการก่อสร้าง การออกแบบ และงบประมาณ หรือราคาห้องเย็นที่เหมาะสม

ในตอนที่ 1 เราจะมาพูดถึงองค์ประกอบการออกแบบห้องเย็น การ ออกแบบห้องเย็น มีองค์ประกอบหลายอย่างเข้ามามีบทบาท เมื่อวางแผนสร้างห้องเย็น ปัจจัยทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาความเหมาะสม และจุดสมดุลระหว่างงบประมาณ และความต้องการที่มีความเหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานห้องเย็น

1.พื้นที่และขนาด (Space And Size)

ควรคำนวนระยะยาว ในความต้องการ การเติบโตของธุรกิจ และความคาดหวังในอีก 10-15 ปีข้างหน้า อย่างเรื่องต้นทุนที่เกี่ยวข้องและจำนวนผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องจัดเก็บ ที่สำคัญที่สุดคือผลตอบแทนจากการลงทุนหลังจาก ติดตั้งห้องเย็นสำเร็จแล้ว เพื่อตัดสินใจเลือกขนาดห้องเย็นที่เหมาะสม ลักษณะการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ชั้นวางของ และหน่วยทำความเย็น นอกจากนี้ หากห้องเย็นของคุณใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน อาจจะต้องออกแบบห้องเย็น แบบแยกห้อง เป็นต้น

2.คุณภาพอาหาร (Food Quality)

การออกแบบพื้นที่ควรสามารถรักษาคุณภาพอาหารตลอดขั้นตอนต่างๆ เช่นการแปรรูป การบรรจุ และการขนส่ง ควรพิจารณาถึงสถานที่ด้วย เช่นพื้นที่การติดตั้งห้องเย็น ใกล้กับเส้นทางคมนาคม แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า

3.การใช้พลังงาน (Energy Consumption)

ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องกับห้องเย็นค่อนข้างสูง แต่ผู้ออกแบบติดตั้งห้องเย็น สามารถหาปัจจัยอื่นๆ ที่สามารถติดตั้งเพื่อลดการใช้พลังงานได้ เช่นการติดตั้งระบบทำความร้อนใต้พื้น โดยคำนึงถึงอุณหภูมิของห้องที่อยู่ติดกัน รวมไปถึง ฉนวนห้องเย็น เพื่อประหยัดพลังงาน

4.เครื่องทำความเย็น (Refrigeration)

เครื่องทำความเย็นที่เหมาะสมกับระบบเป็นเรื่องสำคัญ ผู้ผลิตทั่วไปเลือกใช้เครื่องทำความเย็นเกินความต้องการ 1.5 ถึง 2 เท่า ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานโดยไม่จำเป็น ห้องเย็นของ ACR เป็นห้องเย็นที่ประหยัดพลังงาน ระบบควบคุมอุณหภูมิด้วยชุด Micro processor ทำงานร่วมกันกับ Inverter เพื่อประหยัดพลังงานสูงสุด

5.ระบบควบคุมความเย็น (Refrigeration Controls)

ระบบอัตโนมัติยังช่วยเพิ่มระดับประสิทธิภาพในขณะเดียวกันกับการปรับใช้พลังงานให้เหมาะสม นอกจากนี้บุคลากร ยังสะดวกกับการใช้ Smart Cold Room ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์แนวโน้ม และรายงานแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้ทำการเปลี่ยนแปลงระบบทำความเย็นได้ทันที และสามารถมั่นใจได้ว่าระบบทั้งหมดจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเสมอ

6.สาธารณูปโภคไฟฟ้า (Electrical Utilities)

การพิจารณาการออกแบบทางไฟฟ้าควรรวมถึงแรงดันไฟฟ้าในการทำงาน ความน่าเชื่อถือของจุดจ่ายไฟ มีระบบสแตนด์บาย และตำแหน่งที่เหมาะสมของห้องไฟฟ้าจากจุดที่มีการกระจายพลังงานอย่างเหมาะสม

7.หลังคาและฉนวน (Roofing And Insulation)

คลังสินค้าห้องเย็นต้องมีฉนวนที่เหมาะสม พื้น หลังคา และผนังควรมีความหนาเพียงพอ และต้องเคลือบด้วยวัสดุสะท้อนแสงที่สะท้อนแสงอาทิตย์ออกไป

8.ฝ้าเพดาน (Suspended Ceilings)

ควรติดตั้งฝ้าเพดานบริเวณตำแหน่งยุทธศาสตร์ ใกล้กับจุดระบายน้ำที่สามารถขจัดคราบน้ำ และทำความสะอาดได้ได้ และวัสดุควรจะสามารถรับน้ำหนักของโรงงานได้

9.ส่วนรองรับโครงสร้าง (Structural Supports)

เป็นส่วนหนึ่งของอาคารหรือโครงสร้างที่ให้ความแข็งแรง เพื่อต้านทานแรงภายใน ไปสู่พื้น โครงสร้างรองรับอาคาร ไม่ว่าจะใช้วัสดุใดก็ตาม จะต้องให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและปลอดภัย โครงสร้างขึ้นอยู่กับน้ำหนักและความแข็งแรงของวัสดุ โครงสร้างสามารถเป็นได้ทั้งระบบรองรับช่วงแนวนอน คือ โครงสร้างพื้นและหลังคา หรือระบบโครงสร้างอาคารแนวตั้ง เช่น ผนัง โครง แกน เป็นต้น

10.การไหลของอากาศ (Airflow)

ต้องติดตั้งเครื่องระเหย หรือ Evaporator ในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อลดการไหลของอากาศและการก่อตัวของเกล็ดน้ำแข็ง รวมไปถึงตำแหน่งพัดลมทำความเย็น และการไหลของอากาศทางประตู

11.พื้นห้องเย็น (Flooring Systems)

ควรระมัดระวังการใช้วัสดุที่จะสร้างรอยร้าวบนพื้นได้ในอนาคต รวมไปถึงเรื่องไอ หรือความร้อนใต้พื้น ที่อาจจะต้องใช้วัสดุฉนวนที่จำเป็น

12.สิ่งอำนวยความสะดวก (Amenities)

ห้องเย็นควรได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างสะดวกมากขึ้น เพื่อเพิ่มระดับประสิทธิภาพการผลิตที่สูงมากขึ้น

13.ผู้รับเหมาก่อสร้างห้องเย็น (Constructors)

ตรวจสอบผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด โดยการจ้างบริษัทที่มีประสบการณ์ มีผลงานการทำโครงการที่คล้ายคลึงกันมาแล้ว และมีทัศนคติ หรือแนวคิดที่ดีต่อความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการวางแผนและการดำเนินการ สามารถขอคำแนะนำ และปรึกษาได้ทั้งก่อน และบริการหลังการขาย

องค์ประกอบการออกแบบห้องเย็นที่กล่าวมา ส่งผลกับราคาห้องเย็นทั้งหมด บทความหน้าเราจะมาพูดถึงปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อต้นทุน หรือราคาของห้องเย็นกันครับ

การควบคุมต้นทุน หรือราคาห้องเย็น (Cold Room) วิธีที่ดีที่สุดคือการวางแผนที่รัดกุมตั้งแต่วันแรกของโครงการ ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนและออกแบบ เพื่อประเมินความต้องการของธุรกิจ และห้องเย็น โดยการระบุเกณฑ์การออกแบบ โครงสร้าง และประสิทธิภาพ และเสนอราคา เพราะหากมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังอาจจะกระทบต่อต้นทุนมากขึ้นไปอีก และเมื่อสรุปแผน เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้วควรเป็นไปตามแผน อยู่ในกำหนดแล้วเสร็จ เพื่อไม่ให้งบประมาณบานปลาย

ราคา ห้องเย็นราคา ห้องเย็นราคา ห้องเย็น

??? ??????? ???? ???? ? ???????????? ??? ???? ???? ???? จะช่วยให้คุณหาจุดสมดุลระหว่างงบประมาณการสร้างห้องเย็น และความต้องการของธุรกิจของคุณในระยะยาว เพื่อโซลูชันการสร้างห้องเย็นที่ดีที่สุด ปรึกษาเราได้ที่

Line id : @advancecool

Email : info@advancecoldroom.com

บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ สร้าง ติดตั้งห้องเย็นอย่างครบวงจร ควบคุมดูแลการติดตั้งงานโครงการโดยทีมวิศวกรประสบการณ์ยาวนาน พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านห้องเย็นคอยให้คำแนะนำและปรึกษาทั้งก่อน และหลังการขาย

ดูผลงานของเราเพิ่มเติมได้ ที่นี่