\
อุปกรณ์และการทำงานของห้องเย็น
ขั้นตอนการ สร้างห้องเย็น
ขั้นตอนการ สร้างห้องเย็น
เมษายน 1, 2023
ห้องเย็น อาหาร
เคล็ดลับการจัดเก็บอาหารในห้องเย็น
เมษายน 1, 2023
ห้องเย็น ทำงานอย่างไร ?

ห้องเย็นทำงานอย่างไร ? : ห้องเย็นโดยทั่วไปทำงานบน ‘วัฏจักรการทำความเย็นแบบอัดไอ’ (The Vapor Compression Refrigeration Cycle) เพื่อผลิตความเย็น วัฏจักรการทำความเย็นด้วยการอัดไอประกอบอุปกรณ์ 4 องค์ประกอบเป็นหลัก เช่น คอมเพรสเซอร์ (compressor) คอนเดนเซอร์ (condenser) อุปกรณ์ลดความดัน (expansion valve) และเครื่องระเหย (evaporator)

กระบวนการอัดไอนี้มีจุดประสงค์ เพื่อการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารทำความเย็นระหว่างของเหลวและก๊าซ ในกระบวนการการทำความเย็นอย่างต่อเนื่องในระบบปิด

ห้องเย็น ทำงานอย่างไร ?

ห้องเย็นได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นเป็นพิเศษตามข้อกำหนด และความต้องการของธุรกิจ ด้วยอุปกรณ์และวัสดุหลากหลาย ตามงบประมาณ และการวัตถุประสงค์การใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นพื้น เพดาน ผนัง และประตู จะถูกหุ้มฉนวนอย่างดีด้วยวัสดุฉนวนพิเศษที่มีค่าการนำความร้อนต่ำ แต่หัวใจการทำความเย็นของห้องเย็น อยู่ที่กลไกและกระบวนการทำความเย็นที่หลากหลาย แต่ระบบทำความเย็นแบบอัดไอเป็นระบบที่นิยมใช้กันทั่วไป เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์ประสิทธิภาพที่สูงกว่าระบบอื่น

ด้วยกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ หรือ The second law of thermodynamics หรือ กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ (Clausius statement for a heat pump) นิยามของ Kelvin Planck ได้กล่าวเอาไว้ว่า ไม่มีกลจักรความร้อน หรือ Heat engine ใดๆ สามารถทำงานเป็นวัฏจักรและสามารถปฏิบัติงานได้เมื่อได้รับความร้อนจากแหล่งความร้อนเพียงเเหล่งเดียว หรือกล่าวคือพื้นฐานของการทำความเย็น

ตามกฎข้อที่สอง หมายความว่าถ้าระบบใดก็ตาม ที่ต้องการดึงความร้อนจากอุณหภูมิต่ำไปสู่อุณหภูมิสูง ต้องมีการจ่ายงานให้แก่ระบบนั้นเสมอ ในการถ่ายเทความร้อนจากตัวที่มีอุณหภูมิต่ำไปยังตัวที่มีอุณหภูมิสูง เราจำเป็นต้องเพิ่มพลังงาน “คอมเพรสเซอร์” คือหัวใจสำคัญของงาน หรือพลังงานที่จำเป็นสำหรับกระบวนการทำความเย็นอย่างต่อเนื่อง

• อุปกรณ์ทำความเย็นที่ใช้ในการทำงานของห้องเย็น

○ คอมเพรสเซอร์ (compressor) :

คอมเพรสเซอร์เป็นหัวใจการทำงานของห้องเย็น ทำหน้าที่ดูดและอัดสารทำความเย็นให้ไหลเวียนในระบบการทำความเย็นแบบอัดไอ เพิ่มอุณหภูมิและความดันของสารทำความเย็นจากเครื่องระเหย หรือ Evaporator

○ คอนเดนเซอร์ (condenser) :

เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ระบายความร้อน รับสารทำความเย็นสถานะเป็นแก๊สร้อนความดันสูงจากคอมเพรสเซอร์ พูดได้ว่าคอนเดนเซอร์เป็นแผงระบายความร้อน ประสิทธิภาพของการทำความเย็น จะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนของคอนเดนเซอร์อีกด้วย และเมื่อถูกระบายความร้อนด้วยน้ำหรืออากาศ จะเกิดการกลั่นตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวที่มีความดันสูง ก่อนจะถูกส่งไปตามวัฐจักรการทำความเย็นลำดับต่อไป

○ ตัวรับ หรือ ถังเก็บน้ำยา (Receiver Tank) :

ทำหน้าที่รับ รับคอนเดนเสท (Condensate) หรือกระบวนการที่สสารเปลี่ยนสถานะจากก๊าซเป็นของเหลว ไว้ด้านล่าง

○ อุปกรณ์ลดความดัน (expansion valve) :

เป็นส่วนหนึ่งใน ตัวควบคุมสารทำความเย็น (Refrigerant Control) ช่วยลดแรงดันและอุณหภูมิของสารทำความเย็น ก่อนฉีดเข้าไปใน อีแวปปอเรเตอร์ หรือเครื่องระเหย กระบวนของ expansion valve จะทำให้แรงดันและอุณหภูมิลดลง เนื่องจากแรงเสียดทาน ทำให้สารทำความเย็นเดือดและระเหยในอีแวปปอเรเตอร์

○ เครื่องระเหย (evaporator) : ทำหน้าที่เปลี่ยนสถานะสารทำความเย็นจากของเหลวกลายเป็นแก๊ส หลังจากที่ถูกลดความดันด้วย expansion valve จะเกิดการเดือดและระเหยเป็นแก๊ส ด้วยเหตุนี้ การเปลี่ยนสถานะของสารทำความเย็น จะดูดเอาความร้อนจากอากาศบริเวณนั้น ทำให้เกิดความเย็น ก่อนจะส่งไปสู่คอมเพรสเซอร์ และเข้าสู่วัฎจักรการทำความเย็นอีกครั้ง

○ เครื่องเป่าลม (Blowers) : ทำหน้าที่หมุนเวียนอากาศเย็นในพื้นที่ห้องเย็น เพื่อทำให้ผักและผลไม้ หรือวัตถุดิบเย็นลงด้วยกระบวนการพาความร้อน

นอกจากอุปกรณ์หลักในส่วนของเครื่องทำความเย็น ยังมี ส่วนประกอบที่สำคัญ อื่นๆ ที่จะช่วยให้ ห้องเย็น ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

การทำงานของห้องเย็น
• คอมเพรสเซอร์บีบอัดสารทำความเย็นในสถานะเป็นไอ ให้มีความดันสูงและอุณหภูมิสูงเพื่อเพิ่มจุดเดือดของสารทำความเย็น
• คอนเดนเซอร์จะระบายความร้อน ทำให้สารทำความเย็นที่ระเหยกลายเป็นของเหลว จนอยู่ในสถานะความดันสูงและอุณหภูมิสูง
• คอนเดนเสทจากคอนเดนเซอร์จะถูกเก็บที่ Reciever Tank และปล่อยให้ไหลผ่าน Expansion Valve ที่ความดันและอุณหภูมิลดลง
• สารทำความเย็นสถานะของเหลว แรงดันต่ำ จะผ่านเข้าไปในช่องแช่เย็น โดยใช้ความร้อนของลมร้อนในห้องเย็น เริ่มทำการระเหยสารทำความเย็นสถานะเหลว ทำความร้อนในบรรยากาศลดลง และทำให้อากาศเย็นลง
• เครื่องเป่าลม หรือ (Blowers) หมุนเวียนอากาศเย็น เพื่อทำให้ผัก ผลไม้ วัตถุดิบที่ถูกจัดเก็บเย็นลง

ทั้งหมดที่กล่าวมาคืออุปกรณ์ และการทำงานพื้นฐานของห้องเย็นทั่วไป ห้องเย็นหลายแห่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อข้อกำหนดพิเศษ หรือความต้องการพิเศษ ของผู้ประกอบการ ก็จำเป็นต้องมีอุปกรณ์และการทำงานที่ซับซ้อนมากกว่านี้

??? ??????? ???? ???? ? ???????????? ??? ???? ???? ???? เราจะช่วยให้คุณหาจุดสมดุลระหว่างงบประมาณการสร้างห้องเย็น และความต้องการของธุรกิจของคุณในระยะยาว เพื่อโซลูชันการสร้างห้องเย็นที่ดีที่สุด ปรึกษาเราได้ที่

Line id : @advancecool

Email : info@advancecoldroom.com

บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ สร้าง ติดตั้งห้องเย็นอย่างครบวงจร ควบคุมดูแลการติดตั้งงานโครงการโดยทีมวิศวกรประสบการณ์ยาวนาน พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านห้องเย็นคอยให้คำแนะนำและปรึกษาทั้งก่อน และหลังการขาย