\
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประหยัดต้นทุน ห้องเย็น
maintenance cold room service
ข้อแนะนำในการทำความสะอาด ห้องเย็น และการบำรุงรักษาห้องเย็น
เมษายน 1, 2023
ราคา ห้องเย็น
ราคา ในการติดตั้ง สร้างห้องเย็น ตอนที่ 1
เมษายน 1, 2023
cold room cost

ห้องเย็นอมีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ ควบคู่กับการขยายธุรกิจที่เติบโตขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆ เพราะ ห้องเย็น เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตที่สำคัญในห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain) ตั้งแต่หลังการเก็บเกี่ยว การขนส่ง ไปยังการเก็บรักษา กระจายสินค้า ก่อนจัดจำหน่ายสินค้าที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้บริโภค

หากมองจากภายนอก ห้องเย็น หรือ Cold Room มีลักษณะเหมือนกล่องขนาดใหญ่ ที่ดูเรียบง่าย แต่ลึกไปกว่านั้น การออกแบบ ติดตั้ง ห้องเย็น ต้องมีการพิจารณาถึงรายละเอียดต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์ขั้นสูงที่มีรายละเอียดซับซ้อน ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนการออกแบบ อีกทั้งยังต้องก่อให้เกิดการประหยัดต้นทุน และพลังงานในอนาคตอีกด้วย

cold room cost

แล้วเราจะออกแบบห้องเย็นของคุณให้คุ้มทุนได้อย่างไร ? นี่คือ 5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประหยัดต้นทุนห้องเย็นในระยะยาว ที่ผู้ออกแบบห้องเย็นควรพิจารณาครับ

1. ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (?????? ??????????) :

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานมีความสำคัญอย่างมาก หนึ่งในค่าใช้จ่ายต่อเนื่องที่มากที่สุดของต้นทุนคือการใช้พลังงาน การออกแบบห้องเย็นที่ได้มาตรฐาน และมีโซลูชั่นการประหยัดพลังงาน รวมไปถึงการวางแนวของอาคารของห้องเย็น ตามอุณหภูมิสูง-ต่ำ ยังส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้อีกด้วย

หากวางแผน การออกแบบห้องเย็น มาไม่ดี อาจนำไปสู่ปัญหาในอนาคต ไม่เพียงแค่มีจำนวนสินค้าทิ้งเสียเท่านั้น แต่อาจรวมไปถึงปัญหาสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานอีกด้วย การออกแบบห้องเย็นให้ถูกต้อง และตรงตามมาตรฐานตั้งแต่ครั้งแรกเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อต้นทุนในระยะยาว

2. เครื่องทำความเย็น (?????????????) :

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของระบบทำความเย็น ได้แก่
• การเลือกคอมเพรสเซอร์
• การเลือกคอนเดนเซอร์
• การเลือก Evaporator และ air unit
• Variable Frequency Drives (VFD) หรือ อินเวอร์เตอร์

• มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง

ปัจจัยเหล่านี้จะต้องสมดุลระหว่างประสิทธิภาพการทำงาน และต้นทุน ระบบควบคุมเครื่องทำความเย็นในห้องเย็นที่ดี อย่าง Smart Cold Room จะช่วยให้วิศวกร และผู้ดูแลระบบสามารถวิเคราะห์แนวโน้ม บันทึกการแจ้งเตือน ข้อมูลการจัดการพลังงาน แบบเรียลไทม์ได้ ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ห้องเย็นของคุณ สามารถปรับปรุงพลังงานให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการใช้งานได้มากยิ่งขึ้น

3. การควบคุมเครื่องทำความเย็น (????????????? ????????) :

นอกจากประสิทธิภาพทางกลแล้ว ระบบอัตโนมัติยังสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำความเย็น และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้อย่างมาก ต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้น ความพร้อมของบุคลากร ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการทำความเย็นในปัจจุบันและอนาคต ล้วนมีส่วนช่วยในการควบคุมเครื่องทำความเย็นให้เสถียรมากขึ้น

4. ฉนวนกันความร้อนและหลังคา (??????? ?????????? ??? ???????) :

การสร้างแผงกั้นความเย็น และกันความร้อนจากภายนอกเป็นสิ่งสำคัญ และต้องพิจารณารายละเอียดจากภาระความความร้อนจำนวนมาก ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในวัสดุกันความร้อนของห้องเย็น ได้แก่

• ความหนาของฉนวนสำหรับพื้น ผนัง และหลังคา

• วัสดุประตูห้องเย็น

• การเลือก Roof membrane หรือแผ่นกันซึมบนหลังคา

5. ภาระค่าสาธารณูปโภคไฟฟ้า (?????????? ?????????) :

การสูญเสียพลังงานในห้องเย็นอาจทำให้ค่าไฟที่ใช้ให้พลังงานกับห้องเย็น เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการคำนึงถึงแหล่งกำเนินไฟฟ้าสำรอง ที่สามารถสแตนด์บายรักษาความเย็นให้ห้องเย็น และสินค้าของคุณได้ในกรณีไฟดับ หรือฉุกเฉิน

สำหรับปัจจัยทั้งหมดข้างต้น การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ที่ได้รับในอนาคต จะช่วยให้คุณสามารถรู้ผลตอบแทนจากการลงทุนสร้างห้องเย็นได้ การลงทุนสร้างห้องเย็น ที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน หรือพิจารณาจาก 5 ปัจจัยที่กล่าวมา จะช่วยกำหนดระยะเวลาการคืนทุนในการสร้างห้องเย็นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

??? ??????? ???? ???? ? ???????????? ??? ???? ???? ???? จะช่วยให้คุณหาจุดสมดุลระหว่างงบประมาณการสร้างห้องเย็น และความต้องการของธุรกิจของคุณในระยะยาว เพื่อโซลูชันการสร้างห้องเย็นที่ดีที่สุด ปรึกษาเราได้ที่

Line id : @advancecool

Email : info@advancecoldroom.com

บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ สร้าง ติดตั้งห้องเย็นอย่างครบวงจร ควบคุมดูแลการติดตั้งงานโครงการโดยทีมวิศวกรประสบการณ์ยาวนาน พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านห้องเย็นคอยให้คำแนะนำและปรึกษาทั้งก่อน และหลังการขาย