\
ปัญหาห้องเย็นทั่วไปและแนวทางแก้ไข
ห้องเย็น อาหาร
เคล็ดลับการจัดเก็บอาหารในห้องเย็น
เมษายน 1, 2023
ห้องเย็น สารเคมีรั่ว
อันตรายที่เกิดขึ้นจาก “ห้องเย็น”
เมษายน 1, 2023

ปัญหาห้องเย็นทั่วไปและแนวทางแก้ไข

ปัญหา ห้องเย็น

ปัญหาห้องเย็นทั่วไปและแนวทางแก้ไขที่แนะนำ (Common Cold Room Problems & Solution)

ห้องเย็นมีหน้าที่รักษาอุณหภูมิภายในให้เย็นและสม่ำเสมอตามความต้องการของอุตสาหกรรม ฟังก์ชั่นทำความเย็นเป็นหัวใจหลักของห้องเย็น ถ้าห้องเย็นมีปัญหาแม้เพียงนิดเดียว ก็มักจะสร้างปัญหา หรือเป็นสัญญาณสู่ปัญหาที่ใหญ่กว่า ที่ต้องรีบแก้ไข บทความนี้เราจะพูดถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับห้องเย็นที่พบได้บ่อย สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นครับ

ปัญหา ห้องเย็น

• ปัญหา : ไม่สามารถเปิดฟังก์ชันทำความเย็นได้
• สาเหตุที่เป็นไปได้ : สวิตช์เสีย, การเชื่อมต่อจากแหล่งพลังงาน หลวม หรือมีปัญหา, แรงดันไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม หรือเบรกเกอร์ไฟฟ้าไม่ทำงาน
• คำแนะนำ : ตรวจสอบสวิตช์ ลองปิดเครื่องก่อนแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง หรือตรวจสอบความถูกต้องของการเชื่อมต่อ และเดินสายไฟ

• ปัญหา : มีสินค้า/ผลิตภัณฑ์เน่าเสียก่อนกำหนด

• สาเหตุที่เป็นไปได้ : อุณหภูมิสูงโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์บนชั้นวางด้านบน, มีการปล่อยก๊าซเอทิลีนของผลิตภัณฑ์ก่อนหน้า โดยเฉพาะผัก/ผลไม้ หรือมีอุณหภูมิการจัดเก็บที่สูงมาก
• คำแนะนำ : ตรวจสอบอายุผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ก่อนจัดเก็บ หากเกิดจากกรณีอุณหภูมิในห้องไม่ทั่วถึง โดยส่วนมากผลิตภัณฑ์ชั้นบนสุดจะมีอุณหภูมิที่อุ่นกว่า เนื่องจากอากาศที่อุ่นกว่าจะเคลื่อนตัวสู่ด้านบน อาจจะต้องจัดเรียงสินค้าอย่างเป็นระบบมากขึ้น

• ปัญหา : สินค้า/ผลิตภัณฑ์แข็งตัวมากกว่าปกติ หรือเป็นน้ำแข็ง

• สาเหตุที่เป็นไปได้ : อากาศเย็นจากคอยล์เย็นส่งตรงไปยังผลิตภัณฑ์ หรือจัดวางผลิตภัณฑ์ซ้อนกันใกล้กับขดลวดมากเกินไป
• คำแนะนำ : ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมใต้คอยล์เพื่อเบี่ยงเบนอากาศเย็น และวางผลิตภัณฑ์ของคุณในลักษณะที่อากาศเย็นยังคงกระจายอยู่ภายในห้องอย่างอิสระ ติดตั้งท่ออากาศ พัดลมเพิ่มเติม

• ปัญหา : รายการผลิตภัณฑ์ที่เก็บไว้ในห้องเย็นมีความร้อนหรือมีน้ำสะสมข้างใน

• สาเหตุที่เป็นไปได้ : มีอุณหภูมิอุ่นในพื้นที่ของผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีอุณหภูมิอุ่นสัมผัสกับผลิตภัณฑ์แช่แข็งอยู่แล้ว, น้ำที่ละลายน้ำแข็งรั่วไหลลงบนผลิตภัณฑ์
• คำแนะนำ : ตรวจสอบท่อระบายละลายน้ำแข็งว่ามีการรั่วไหลหรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้หยดลงบนผลิตภัณฑ์ จัดวางผลิตภัณฑ์ที่มีอุณหภูมิอุ่นกว่า ให้ห่างจากผลิตภัณฑ์ที่แช่แข็งอยู่แล้ว และแนะนำให้ติดตั้งอุปกรณ์ทำความชื้นด้วย

• ปัญหา : อุณหภูมิเพิ่มขึ้นผิดปกติ

• สาเหตุที่เป็นไปได้ : หน่วยทำความเย็นไม่เพียงพอต่อปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บ, สภาพอากาศภายนอกร้อน หรือกระแสลมไม่เหมาะกับขนาดห้อง
• คำแนะนำ : ติดตั้งเครื่องทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับปรุงฉนวน วัสดุผนังและหลังคาที่หนาขึ้นให้เหมาะกับอุณหภูมิภายนอก

• ปัญหา : มีการใช้พลังงานที่สูงขึ้นกว่าปกติ

• สาเหตุที่เป็นไปได้ : ผนัง ฉนวนชำรุด, บรรจุสินค้ามากเกิดขีดจำกัดของเครื่องทำความเย็น, สินค้าเข้าห้องเย็นมีอุณหภูมิสูงกว่าที่ควรจะเป็น, อุปกรณ์ทำความเย็นทำงานผิดปกติ
• คำแนะนำ : เนื่องจากระบบความเย็น ควรได้รับการออกแบบและวางแผนอย่างเหมาะสมเพื่อลดต้นทุนในอนาคต หรือมีการปรับปรุงห้องเย็น เพิ่มความสามารถการทำความเย็นตามผลผลิตที่เพิ่มขึ้น

ปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากเรื่องอุณหภูมิ หรือส่วนของการทำความเย็น

• ปัญหา : มีความชื้น หรือการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำที่ผนัง

• สาเหตุที่เป็นไปได้ : เกิดการควบแน่นในบริเวณที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูง อุณหภูมิต่ำ และการระบายอากาศไม่ดี ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเมื่อพื้นผิวด้านในเย็นกว่าอากาศในห้อง
• คำแนะนำ : ปิดผนึกห้องเย็นเพื่อไม่ให้อากาศร้อนรั่วไหลเข้าไป หรือปรับปรุงการระบายอากาศในห้องเย็นก็ช่วยลดการควบแน่นได้เช่นกัน

• ปัญหา : กำแพง ผนังฉนวนขึ้นรา

• สาเหตุที่เป็นไปได้ : บำรุงรักษา และทำความสะอาดห้องเย็นอย่างผิดวิธี ระดับความชื้นที่สูงมากพร้อมกับอุณหภูมิผนังที่แตกต่างกัน อาจส่งผลให้เกิดเชื้อราที่กระจายตัว
• คำแนะนำ : แก้ไขได้โดยดูแลให้พื้นที่จัดเก็บของคุณสะอาด แห้ง และผ่านการฆ่าเชื้อ หรือเลือกใช้วัสดุฉนวนทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม ป้องกันความชื้นหรือน้ำได้อย่าง

• ปัญหา : พื้นที่จัดเก็บกลิ่นเหม็น หรือกลิ่นอับ

• สาเหตุที่เป็นไปได้ : ก๊าซเอทิลีนและคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกปล่อยออกจากวัตถุดิบ หรือสิ่งของที่กำลังเน่าเสีย หากก๊าซเหล่านี้มีปริมาณมากเกินไป อาจทำให้ห้องเย็นของคุณส่งกลิ่นเหม็นออกมา
• คำแนะนำ : ห้องเย็นจะต้องใช้พัดลมดูดอากาศเพื่อการระบายอากาศที่เหมาะสม จัดระเบียบ Stock สินค้าของคุณอย่างสม่ำเสมอ ปรับปรุงการจัดเก็บอาหารในห้องเย็นด้วย เคล็ดลับการจัดเก็บอาหารในห้องเย็น

ทั้งหมดนี้ คือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้หากมีการใช้งานห้องเย็น โดยขาดการวางแผนตั้งแต่เริ่มออกแบบห้องเย็น ก่อสร้าง ไปจนถึงการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม หากห้องเย็นของคุณขาดคุณสมบัติตามความต้องการของการใช้งาน จะทำให้การจัดการอุณหภูมิห้องเย็นที่เหมาะสมเป็นไปได้ยาก อย่างเช่น การออกแบบห้องเย็นให้มีฟังก์ชั่นการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ ช่วยขจัดการสะสมของน้ำแข็ง

อย่างไรก็ตาม เราสามารถลดปัญหาเหล่านี้ได้ตั้งแต่การเริ่มออกแบบห้องเย็น ที่อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดได้ตามสภาพอากาศ ความต้องการ ลดภาระการทำความเย็น และช่วยในการประหยัดพลังงาน ไปจนถึงคำแนะนำในเรื่อง ทำความสะอาดห้องเย็นและการบำรุงรักษาห้องเย็นอย่างเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ

สุดท้ายคำแนะนำการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเย็น เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้นเท่านั้น หากเป็นไปได้ ควรติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านห้องเย็น เพื่อแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดในทันที เพื่อประหยัดเวลา ไม่ให้ลามไปสู่ปัญหาที่ใหญ่กว่า และต้องหยุดชะงักธุรกิจ

??? ??????? ???? ???? ? ???????????? ??? ???? ???? ???? เราจะช่วยให้คุณหาจุดสมดุลระหว่างงบประมาณการสร้างห้องเย็น และความต้องการของธุรกิจของคุณในระยะยาว เพื่อโซลูชันการสร้างห้องเย็นที่ดีที่สุด ปรึกษาเราได้ที่

Line id : @advancecool

Email : info@advancecoldroom.com