\
อันตรายที่เกิดขึ้นจาก “ห้องเย็น”
ปัญหา ห้องเย็น
ปัญหาห้องเย็นทั่วไปและแนวทางแก้ไข
เมษายน 1, 2023
คำถาม ห้องเย็น
คำถามที่พบบ่อย (FAQs) สำหรับการสร้างห้องเย็น
เมษายน 1, 2023
ห้องเย็น สารเคมีรั่ว

มีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ สารเคมีรั่วไหล หรือจะเป็นเรื่องของ ไฟไหม้ห้องเย็น ซึ่งเป็นความอันตรายที่เกิดขึ้นได้เสมอ แม้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิติดลบ อย่างห้องเย็น จากอุบัติภัยการรั่วไหลของสารเคมี ไม่ว่าจะเป็นสารทำความเย็น แอมโมเนียจากโรงงานอุตสาหกรรมห้องเย็น หรือโรงน้ำแข็ง ยังพบเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศไทย ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิต และทรัพย์สินทั้งเจ้าของธุรกิจ และผู้อยู่อาศัยในละแวกใกล้เคียง ไปจนถึงสิ่งแวดล้อม

กระทรวงอุตสาหกรรมจึงกำหนดให้เป็นประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่จะต้องจัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิด ส่วนของห้องเย็น (Cold Room) มีอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเช่นเดียวกับคลังสินค้าทั่วไป การประเมินความเสี่ยงของห้องเย็น ต้องพิจารณาถึงอันตรายจากอุปกรณ์ที่มีอยู่และขั้นตอนที่จำเป็นในการควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้คน

ไม่ว่าจะเป็นห้องแช่แข็ง สำหรับ ซูเปอร์มาร์เก็ต คลังสินค้า อุตสาหกรรมการผลิต การจัดเก็บอาหาร และยา ผลิตภัณฑ์แช่เย็น และผลิตภัณฑ์แช่แข็ง ไม่ว่าจะเป็นตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็งแบบวอล์กอินหรือโกดังขนาดใหญ่ ไปจนถึงห้องเย็นที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่น รถขนส่งห้องเย็น ตู้สินค้าเพื่อขึ้นเรือขนส่งสินค้า

ห้องเย็น สารเคมีรั่ว

อันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้ในห้องเย็นมีอะไรบ้าง ?

มีอันตรายรอบด้านที่สามารถเกิดขึ้นได้ในห้องเย็น หากไม่มีกฎระเบียบบังคับ หรือมีความประมาทระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เช่น อันตรายจากความเย็น อุบัติเหตุจากน้ำ การสะดุด หรือลื่นล้ม ก๊าซ,สารเคมี,สารทำความเย็นรั่ว อันตรายจากไฟไหม้ เป็นต้น วันนี้เราจะมาทำความรู้จัก “สาเหตุ” เพิ่มเติม และวิธีป้องกัน แก้ไข เบื้องต้นกันครับ

● อันตรายจาก สารเคมี สารทำความเย็น :

สารทำความเย็น และสารให้ความเย็น สารเคมีต่างๆ ในระบบทำความเย็น ไปจนถึงส่วนของการผลิต ชะล้าง ไม่ว่าจะเป็น แอมโมเนีย โพรเพน อีเทน หรือสารทำความเย็น จะมีค่าระดับการติดไฟ และความเป็นพิษต่างกัน โดยเฉพาะการใช้แอมโมเนียในโรงงานอุตสาหกรรม ที่เรามักจะเห็นข่าวสารแอมโมเนียรั่วไหลอยู่บ่อยครั้ง การปฏิบัติงานจึงต้องเป็นไปตามแนวทางความปลอดภัยสำหรับระบบทำความเย็นอย่างเคร่งครัด

สารทำความเย็น หรือสารเคมีแต่ละชนิดมีค่าความเป็นพิษ และการติดไฟที่แตกต่างกัน หากมีการรั่วไหล และเข้าแทนที่ออกซิเจน อาจทำให้เกิดสำลักได้ในเบื้องต้น หรือเป็นอันตรายต่อระบบหายใจเฉียบพลัน ไปจนถึงการระเบิดของสารเคมี

วิธีป้องกันอันตรายจากสารเคมี และสารทำความเย็นเบื้องต้น

• ติดตั้งเครื่องตรวจสอบและเตือนภัย จากการตรวจจับไอของสาร
• ติดตั้งระบบพัดลมระบายอากาศ เมื่อมีความเข้มข้นเกินอัตรา LBL หรือ LEL ที่กำหนดไว้
• พื้นที่อันตรายควรออกแบบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับพื้นที่ แยกวงจรไฟฟ้าทั้งหมด
• มีอุปกรณ์ช่วยหายใจ ในพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายจากสารเคมี หรือสารทำความเย็น
• ระวังการเก็บน้ำแข็งแห้งและไนโตรเจนเหลว ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายจากการหายใจไม่ออกโดยการแทนที่ออกซิเจน
• สารไวไฟและสารที่ปล่อยไอระเหยที่เป็นพิษต้องไม่เก็บไว้ในห้องเย็น

● ความชื้น :

นอกเหนือจากอุณหภูมิ ระดับความชื้นสัมพัทธ์มีความสำคัญมาก หากอากาศแห้งเกินไป อาจจะทำให้ ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าที่เก็บไว้หดตัว แต่เมื่อระดับการควบแน่นสูงเกินไป อุปกรณ์ทำความเย็นอาจจะเกิดปัญหา สินค้าเสื่อมสภาพ มีการปนเปื้อนของเชื้อรา แบคทีเรีย ฯลฯ ที่ส่งผลเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริโภคได้

● ความเสี่ยงจากอัคคีภัย :

แม้ว่าโดยทั่วไปอุณหภูมิในห้องเย็นจะต่ำจะอยู่ในช่วง -40°F ถึง 65°F แต่ก็มีปัจจัยหลายประการ ที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ แหล่งกำเนิดไฟในห้องเย็นมีสาเหตุหลายประการ เช่น ปัญหาการจ่ายไฟฟ้า สารเคมี องค์ประกอบของอากาศ สายไฟและอุปกรณ์ อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน วัสดุติดไฟ ผนังเพดานหุ้มฉนวน หรือต้นเพลิงจากภายนอกอาคารก็ตาม หรือแม้แต่สินค้าคงคลังจะอยู่ในสภาพเย็นและแช่แข็ง แต่ก็ยังมีวัสดุที่ติดไฟ อย่างบรรจุภัณฑ์ เช่นพาเลทไม้ กล่องกระดาษ

● มาตรการความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
เนื่องจากพื้นที่ห้องเย็นโดยทั่วไปเป็นพื้นที่จำกัด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมและทำความคุ้นเคยกับระบบต่างๆ และพื้นที่อยู่เสมอ ในการควบคุมเพลิงไหม้เบื้องต้น ไปจนถึงการหนีไฟ

• อุปกรณ์ตรวจจับอัคคีภัย ต้องมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับห้องที่มีความเย็นจัด เนื่องจากการควบแน่นอาจทำให้องค์ประกอบของระบบตรวจจับอัคคีภัยมีประสิทธิภาพลดลง อย่างการเตือนที่ผิดพลาด หรือการตอบสนองต่อควันช้า อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้โดยทั้วไปจะได้รับการออกแบบและผลิตขึ้น เพื่อให้สามารถตรวจจับคุณลักษณะของเพลิงไหม้ได้ ควรติดตั้งและบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัยที่จำแนกตามอุณหภูมิที่เย็นจัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสปริงเกลอร์ทำงานได้ปกติ ไม่เป็นน้ำแข็ง

รวมไปถึงควรมีอุปกรณ์ตรวจจับหลายชนิด เช่น ความร้อน ควัน เปลวเพลิง บริเวณสถานที่อื่นๆ ภายนอกห้องเย็นด้วย โดยพิจารณาจากสถานที่ และคุณสมบัติการติดไฟของวัตถุเป็นหลัก เช่น ห้องเย็นหรือห้องเเช่แข็ง, ห้องเก็บสารไวไฟ ควรมีอุปกรณ์ตรวจจับควัน ตรวจจับความร้อน และเปลวเพลิง

• เก็บถังดับเพลิง จุดดับเพลิง ไว้ในสถานที่ที่เข้าถึงได้ง่ายทั่วทั้งโรงงาน รวมถึงสอนบุคลากรถึงวิธีการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ

• เส้นทางออก หรือทางหนีไฟ ห้องเย็นควรมีประตูที่เปิดจากด้านในได้อย่างน้อยหนึ่งบาน และจะต้องได้รับการดูแลและเปิดอยู่เสมอ พนักงานทุกคนควรฝึกซ้อม และเข้าใจเส้นทางหนีไฟ รวมถึงเส้นทางเลือกอื่นๆ

• ไฟฉุกเฉิน กรณีฉุกเฉิน ป้ายทางออก เส้นทางเข้าออก และพื้นที่ระบายออกต้องมีไฟส่องสว่างอยู่เสมอ มีแบตเตอรี่สำรองพร้อม และไฟฉุกเฉินต้องส่องแสงได้ถึง 90 นาที หลังจากไฟฟ้าดับ

• ฉนวนห้องเย็น เพื่อรักษาช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ ห้องเย็นมักถูกติดตั้งผนังฉนวนบริเวณเพดาน หรือผนังของห้องเย็น ผนังฉนวนห้องเย็นมีหลายประเภท ทำจากหลายวัสดุ ไม่ว่าจะเป็นผนังไฟเบอร์กลาส, วัสดุฉนวนใยหิน หรือ Mineral Wool หรือโพลียูรีเทนโฟม ซึ่งมีหลายราคาตั้งแต่ถูกไปจนถึงแพง ด้วยคุณสมบติ ข้อดี ข้อเสียที่แตกต่างกันไป

สิ่งสำคัญคือผู้ประกอบการควรเลือกผนังห้องเย็นที่มีมาตรฐาน ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงอุตสาหกรรมในด้านของการก่อสร้าง และมีคุณสมบัติที่จะช่วยปกป้องห้องเย็น และโรงงานของคุณจากอันตรายต่างๆ อย่างวัสดุผนังที่มีคุณสมบัติ ไม่ติดไฟ หรือ “ไม่ลามไฟ” จะช่วยลดโอกาสที่ไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็วทั่วทั้งอาคาร อย่างฉนวนโพลียูรีเทนโฟม เป็นต้น

• จัดเก็บสารเคมีในห้องเย็นอย่างเหมาะสม โดยไม่มีวัสดุไวไฟอยู่ในพื้นที่

● อันตรายจากความเย็นจัด

• โรคถูกความเย็นจัด (Frostbite) : เป็นอาการบาดเจ็บจากความเย็นเมื่อเนื้อเยื่อสัมผัสกับอุณหภูมิเย็นจัดเป็นเวลานาน ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อผิวหนัง ส่วนของร่างกายที่มีความเสี่ยงมากที่สุดคือส่วนปลาย นิ้ว นิ้วเท้า จมูก และใบหู
• ภาวะตัวเย็นเกิน (Hypothermia) : คือภาวะที่ร่างกายสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว จนต่ำกว่า 35 องศาเซลเซียส ซึ่งอาจรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้ในที่สุด ในเวลาที่รวดเร็ว ในระยะแรก อาจมีอาการสูญเสียการควบคุมการเคลื่อนไหวโดยทั่วไป พูดไม่ชัด มีอาการสั่นอย่างรุนแรง ไปจนถึงระบบหัวใจและระบบทางเดินหายใจล้มเหลว ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตได้
• ปัญหาสุขภาพระยะยาว : มีภาวะต่างๆ เช่น โรคข้ออักเสบ โรคไขข้อ และโรคหลอดลมอักเสบ ความเสียหายของกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อ ที่สะสมและเกิดอาการในอนาคต

วิธีป้องกันอันตรายจากอากาศหนาวจัด

1. สำหรับพนักงานที่ทำงานในส่วนของห้องเย็น ควรมีพักการทำงานในทุกชั่วโมง ครั้งละประมาณ 10 นาที เพื่อดื่มเครื่องดื่มอุ่นๆ และปรับอุณหภูมิของร่างกายให้อยู่ระดับปานกลาง
2. ทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และให้พลังงาน และประโยชน์สูงตลอดวัน
3. แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่หนาเพื่อเป็นฉนวนป้องกัน และรักษาอุณหภูมิของร่างกายจากความหนาวเย็น เช่นสวมหมวกครอบหู ถุงมือ รองเท้าบูท โดยเฉพาะนิ้วมือ นิ้วเท้า ที่ไวต่อการถูกความเย็นกัด เมื่อต้องสัมผัสกับอากาศหนาวเป็นระยะเวลานาน
4. ตรวจสอบบุคลากรที่เข้าออกห้องเย็นทุกครั้ง หรือติดกล้องวงจรปิด สัญญาณฉุกเฉิน ป้องกันกรณีมีผู้ติดอยู่ในห้องเย็น

ผู้ประกอบการห้องเย็นควรดำเนินงานภายใต้ มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครอง และความปลอดภัยส่วนบุคคล ที่มีการระบุข้อกำหนดด้านการแต่งกายสำหรับการปฏิบัติงานในห้องเย็น กำหนดว่านายจ้าง หรือผู้ประกอบการ ต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้บุคลากร ให้เหมาะสมกับอุณหภูมิ และประเภทของอุตสาหกรรม โดยอุปกรณ์ เครื่องแต่งกาย ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และเป็นไปตามมาตรฐาน

การป้องกันอันตรายอื่นๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในห้องเย็น
• น้ำและน้ำแข็งเป็นเรื่องปกติในห้องเย็น และอาจก่อให้เกิดอันตรายจากการลื่นไถล ควรใส่รองเท้ามีพื้นกันลื่น และทำความสะอาดคราบสกปรกและสิ่งสกปรกอยู่เสมอ

• ระวังไฟดูด ที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความชื้น เต้ารับอุปกรณ์ต้องเป็นประเภทที่เหมาะสมกับสภาพชื้น
• มีการวางแผนด้านการจัดการ และจัดระเบียบ มีผู้ดูแล รับผิดชอบ บำรุงรักษาในแผนกห้องเย็นที่ชัดเจน
• มีการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในห้องเย็น และมีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี

สุดท้าย “ห้องเย็น” ยังคงต้องมีอยู่ และเป็นความต้องการสำหรับการเติบโตของธุรกิจ และอุตสาหกรรม เราพูดได้เลยว่าการดูแลรักษา และการใช้งานห้องเย็นอย่างปลอดภัยนั้นทำได้ง่าย ตราบใดที่เราทุกคนช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและมาตรการป้องกันต่างๆ ที่กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมโรงงานออกกฎระเบียบออกมา

นอกจากจะทำให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปด้วยความราบรื่น ไม่มีปัญหา ยังสามารถป้องกันอุบัติเหตุ การสูญเสียชีวิต และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุขณะใช้ห้องเย็นได้อีกด้วย

เริ่มจากพิจารณา ออกแบบห้องเย็นที่ได้มาตรฐาน จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านห้องเย็นโดยตรง ??? ??????? ???? ???? ? ???????????? ??? ???? ???? ???? เราจะช่วยให้คุณหาจุดสมดุลระหว่างงบประมาณการสร้างห้องเย็น และความต้องการของธุรกิจของคุณในระยะยาว เพื่อโซลูชันการสร้างห้องเย็นที่ดีที่สุด ปรึกษาเราได้ที่

Line id : @advancecool

Email : info@advancecoldroom.com

บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ สร้าง ติดตั้งห้องเย็นอย่างครบวงจร ควบคุมดูแลการติดตั้งงานโครงการโดยทีมวิศวกรประสบการณ์ยาวนาน พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านห้องเย็นคอยให้คำแนะนำและปรึกษาทั้งก่อน และหลังการขาย