\
ระบบละลายน้ำแข็งใน ห้องเย็น
อุณหภูมิ ห้องเย็น
อุณหภูมิใน ห้องเย็น เท่ากันทั่วทั้งห้องหรือไม่ ?
มีนาคม 1, 2024
ละลายน้ำแข็ง คอยล์เย็น ห้องเย็น

การละลายน้ำแข็งในห้องเย็น (Defrosting) คือ กระบวนการกำจัดการสะสมน้ำแข็งออกจากคอยล์เย็น และส่วนประกอบอื่นๆ ของระบบทำความเย็น สำหรับห้องเย็นที่ใช้งานในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 0°C ที่ความดันบรรยากาศ เมื่อเวลาผ่านไป ความชื้นในอากาศอาจควบแน่นและเปลี่ยนสภานะเป็นน้ำแข็ง ซึ่งก่อตัวบนคอยล์ระเหย การสะสมของน้ำแข็งนี้จะลดประสิทธิภาพของระบบทำความเย็น ขัดขวางการไหลเวียนของอากาศที่เหมาะสม และอาจนำไปสู่ความผันผวนของอุณหภูมิภายในห้องเย็นได้

ละลายน้ำแข็ง คอยล์เย็น ห้องเย็น

ทำไมห้องเย็นจึงต้องละลายน้ำแข็ง ?
• ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำความเย็นของระบบ
• ป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ทำความเย็น
• รักษาคุณภาพสินค้า และผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้า
• ประหยัดหลังงาน
• ยืดอายุการใช้งานของระบบห้องเย็น

โดยเฉพาะอุปกรณ์สำคัญอย่าง Evaporator หรือคอยล์เย็น หากกลายเป็นน้ำแข็งจะส่งผลต่อการใช้งานห้องเย็นตามปกติ ทำให้ความต้านทานความร้อนเพิ่มขึ้นและค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนลดลง ส่งผลให้ความต้านทานการไหลเพิ่มขึ้นและการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น ดังนั้น Evaporator  จึงเป็นอุปกรณ์สำคัญของระบบห้องเย็นที่ควรได้รับความใส่ใจเป็นพิเศษ

เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมอยู่ที่ -5℃-3℃ และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูง เครื่องทำความเย็นมีแนวโน้มที่จะเกิดน้ำแข็ง เมื่ออุณหภูมิโดยรอบและความชื้นในอากาศลดลง อัตราการเกิดน้ำค้างแข็งก็จะลดลงตามไปด้วย

สาเหตุของการเกิดน้ำแข็งมากเกินไปในห้องเย็น :
• ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างอากาศขาเข้า และ 𝗘𝘃𝗮𝗽𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿
• สภาพแวดล้อมในบรรยากาศ (ความชื้น, อุณหภูมิ)
• อัตราการไหลของอากาศ
• ความเร็วของอากาศเข้า
• โครงสร้าง 𝗘𝘃𝗮𝗽𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿

4 วิธีละลายน้ำแข็งในห้องเย็น

• การละลายน้ำแข็งด้วยก๊าซร้อน (Hot Gas Defrost)
เหมาะสำหรับละลายน้ำแข็งห้องเย็นขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ วิธีนี้จะนําความร้อนจากสารทําความเย็นที่ผ่านเครื่องอัดเข้าไปยังส่วนทําความเย็นแทนที่สารทําความเย็นเหลว ที่ผ่านการระบายความร้อนมาแล้ว โดยนำความร้อนจากสารทำความเย็นที่เป็นก๊าซอุณหภูมิสูงที่ด้านระบายของคอมเพรสเซอร์ไหลเข้าสู่เครื่องระเหยโดยตรงโดยแทนที่สารทำความเย็นเหลว เมื่ออุณหภูมิของ Evaporator เพิ่มขึ้น ส่งผลให้จุดต่อของชั้นน้ำแข็งละลายหรือหลุดออก

ข้อดี : การละลายน้ำแข็งด้วยวิธี Hot Gas Defrost คือการประหยัดพลังงาน และรวดเร็ว ในระหว่างกระบวนการละลายน้ำแข็งด้วยแก๊สร้อน น้ำแข็งจะทำหน้าที่เป็นน้ำหล่อเย็นในขณะที่ละลาย และ Evaporator กลายเป็นคอนเดนเซอร์ที่ไม่ต้องใช้น้ำเย็น และไม่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเมื่อละลายน้ำแข็ง

• การละลายน้ำแข็งด้วยน้ำ (Water Spray Defrost)
เหมาะสำหรับเครื่องทำความเย็นแบบ Air coolers ขนาดใหญ่และขนาดกลาง โดยฉีดน้ำอุ่น หรืออุณหภูมิต่ำกว่าเข้าไปภายในห้องเย็นอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ Evaporator เย็นลง และละลายชั้นน้ำแข็ง นอกจากนี้ยังมีการผสมน้ำด้วยสารละลายที่มีอุณหภูมิเยือกแข็งสูงกว่า เช่น น้ำเกลือ 5%-8% เพื่อป้องกันการเกิดน้ำค้างแข็ง (น้ำค้างแข็ง) การใช้วิธีละลายน้ำแข็งด้วยน้ำ ควรคํานึงถึงท่อน้ําระบายทิ้งที่เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่ใช้กับน้ำแข็งที่ละลายออก

ข้อดีและข้อเสีย : ละลายน้ำแข็งง่ายและสามารถควบคุมได้โดยอัตโนมัติ แต่ใช้ไฟฟ้าและน้ำเป็นจำนวนมาก ทำให้มีต้นทุนการละลายน้ำแข็งสูง

• การละลายน้ำแข็งด้วยไฟฟ้า (Heater Defrost)
เหมาะสำหรับเครื่องทำความเย็นขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยใช้ขดลวดความร้อนไฟฟ้า (Heater) แต่ในกรณีของห้องเย็นที่มีท่ออะลูมิเนียม จะติดตั้งลวดทำความร้อนบนครีบอะลูมิเนียมได้ยาก และความปลอดภัยต่ำ

• การละลายน้ำแข็งด้วยตนเอง (Manual Defrost)
เหมาะสำหรับการละลายน้ำแข็งในท่อเก็บความเย็นขนาดเล็ก และเป็นวิธีการละลายน้ำแข็งที่ค่อนข้างคุ้มต้นทุน อย่างไรก็ตาม ไม่ควรใช้การละลายน้ำแข็งแบบแมนนวลในห้องเย็นขนาดใหญ่ เพราะหากบุคลากรอยู่ในที่ห้องเย็นนานเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และหากผิดพลาด อาจจะส่งผลให้ อีวาโปเรเตอร์ เสียรูปจนเกิดอุบัติเหตุสารทำความเย็นรั่วไหลได้

ระหว่างการละลายน้ำแข็ง จะต้องปิดระบบทำความเย็นชั่วคราว ทำให้น้ำแข็งบนคอยล์เย็นละลาย ซึ่งสามารถทำได้ด้วยตนเองโดยการปิดระบบหรือโดยอัตโนมัติผ่านวงจรการละลายน้ำแข็งที่ตั้งโปรแกรมไว้ ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ทำความเย็นที่ใช้ เมื่อน้ำแข็งละลายควรจัดการระบายน้ำออกไปอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันน้ำขังสะสมภายในห้องเย็น

และเมื่อน้ำแข็งละลายแล้ว โดยทั่วไปคอยล์เย็นและส่วนประกอบอื่นๆ จำเป็นต้องได้รับการทำความสะอาดเพื่อกำจัดน้ำแข็ง สิ่งสกปรก ที่หลงเหลืออยู่ ซึ่งช่วยให้แน่ใจว่าระบบทำความเย็นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหลังจากการละลายน้ำแข็ง

การละลายน้ำแข็งและการบำรุงรักษาห้องเย็น เป็นประจำถือเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการสะสมของน้ำแข็ง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการรักษาระดับอุณหภูมิที่สม่ำเสมอในห้องเย็น โดยรวมแล้วนั้น การละลายน้ำแข็งเป็นส่วนสำคัญของการบำรุงรักษาห้องเย็น ช่วยให้ระบบทำความเย็นทำงานได้อย่างราบรื่น และรับประกันว่าสินค้าที่จัดเก็บจะอยู่ในสภาพที่เหมาะสมที่สุด

ACR : Advance Cold Room ให้ความสำคัญกับระบบทำความเย็นสำหรับอุตสาหกรรม และธุรกิจทุกประเภทมานานกว่า 30 ปี ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมให้บริการด้านวิศวกรรมแบบครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ออกแบบ การจัดซื้อจัดจ้าง การติดตั้ง ไปจนถึงการบำรุงรักษาและการตรวจสอบหลังติดตั้ง

↗ ห้องแช่แข็ง/ห้องเย็น Air Blast Freezer/Chilled Room
↗ ห้องแช่แข็ง/ห้องเย็นเพื่อเก็บรักษาสินค้า
↗ ห้องเย็นพักสินค้า (Anti Room)
↗ Processing Room

Line id : @advancecool
Email : info@advancecoldroom.com