\
วิธีการออกแบบห้องเย็น
ห้องเย็น อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมและการประยุกต์ใช้ห้องเย็น
กุมภาพันธ์ 8, 2023
ส่วนประกอบ ห้องเย็น
ส่วนประกอบหลักของห้องเย็น
เมษายน 1, 2023
ออกแบบ ห้องเย็น

ห้องเย็นเป็นพื้นที่จัดเก็บสินค้าที่มีอุณหภูมิต่ำมากสำหรับผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด ผู้เชี่ยวชาญด้านห้องเย็นจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเครื่องมือที่มีความแม่นยำสูง เพื่อนำมาใช้ตลอดการก่อสร้างให้ได้อุณหภูมิที่ต้องการในห้องเย็นอุตสาหกรรมที่มีความต้องการหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการผลิต หรือขายปลีกสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ยา ทางด้านการแพทย์ การเกษตร รวมถึงนิติเวช ฯลฯ

ห้องเย็นมีหลายประเภท ส่วนห้องเย็นที่นิยมใช้ในหลากหลายธุรกิจ คือห้องเย็นสำเร็จรูป (??????? ???? ????) และห้องเย็นอุตสาหกรรม (?????????? ???? ????) เป็นห้องเย็น 2 ประเภทที่ใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท สามารถออกแบบห้องเย็นปรับให้เข้ากับพื้นที่ใดก็ได้ หรือห้องเย็นอุตสาหกรรมที่มีความแตกต่างจากห้องเย็นสำเร็จรูป โดยมีขนาดห้องที่ใหญ่กว่า เป็นห้องเย็นสำหรับสินค้าจำนวนมาก และสามารถ Walk-in หรือนำรถเข็นอุตสาหกรรม หรือรถลากเข้าไปได้

ออกแบบ ห้องเย็น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการออกแบบห้องเย็น

1. การเลือกขนาดห้องเย็น (????????? ?? ???? ??????? ???? ????)
โดยตัดสินใจตามการใช้งานเป็นหลัก รวมถึงต้องคำนึงถึงตำแหน่งของห้องเย็นด้วย

2. ปริมาณการเก็บสินค้าในห้องเย็น (?????? ?? ??? ???? ??????? ????)
สินค้าและผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ต้องใช้ห้องเย็นที่มีขนาดต่างกัน โดยทั่วไป เราคำนวณการเก็บสินค้าประเภทผักโดยใช้สูตร 57% ลูกบาศก์เมตรต่อตัน หรือเนื้อสัตว์แช่แข็งคำนวณพื้นฐายโดยใช้สูตร 4 ลูกบาศก์เมตรต่อตัน ซึ่งอิงตามการออกแบบชั้นวางห้องเย็นด้วยเช่นกัน

3. ประเภทสินค้าที่จะจัดเก็บ (??? ???? ?? ???????? ?? ?? ??????)
ควรแบ่งการจัดเก็บสินค้าประเภทเดียวเท่านั้นในแต่ละห้องของคลังสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันสามารถจัดเก็บไว้ด้วยกันได้ หากผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้นอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท และอุณหภูมิที่เหมาะสมในการจัดเก็บตรงกัน

4. การเลือกหน่วยทำความเย็น (????????????? ???? ?????????)
ความสามารถในการทำความเย็นและจำนวนหน่วยทำความเย็น เช่น BTU,TON และ KW ห้องเย็นจะพิจารณาจากภาระความร้อนสูงสุดของสินค้าและผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม คุณภาพของหน่วยทำความเย็นมีความสำคัญ เนื่องจากคุณภาพที่ดีและการเลือกอย่างรอบคอบจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการใช้พลังงาน

5. วัสดุและประเภทการก่อสร้างห้องเย็น (???? ??????? ???????????? ????)
ห้องเย็นสามารถทำจากคอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงสร้างเหล็ก ห้องต้องหุ้มฉนวนเพื่อลดความร้อนสะสมจากพื้น ผนัง และเพดาน การตัดสินใจเลือกชนิดผนัง หรือฉนวนส่งผลต่อการเก็บความเย็น และความเสถียร หากผู้ออกแบบห้องเย็นเลือกผนังที่มีคุณภาพสูง จะสามารถทำให้ห้องเย็น และสินค้าของคุณรักษาคุณภาพได้โดยไม่แปรผัน

หรือในส่วนของประตูในห้องเย็น การเลือกประตูห้องเย็นคำนวนได้จากความร้อนสะสม และปัจจัยทางด้านต้นทุนเป็นตัวกำหนด ประตูห้องเย็นมีหลายประเภทที่เหมาะสมกับการใช้งานต่างประเภทกัน อย่างประตูบานเลื่อน หากใช้เป็นประตูห้องเย็น ต้องมีความสูงและความกว้างที่รถยกสามารถผ่านได้

?????????? ????????? ????? ประตูอุตสาหกรรมเปิดเหนือศรีษะ ใช้เพื่อแยกพื้นที่ภายนอกกับพื้นที่ด้านใน ช่วยปกป้องสภาพอากาศจากภายนอก ฝุ่นละออง ไม่ให้เข้ามาในโรงงาน รวมถึงช่วยรักษาอุณหภูมิภายในโรงงาน และมีระบบความปลอดภัยมากที่สุด

6. อุณหภูมิในห้องเย็นที่ต้องการ (???? ??????? ???? ???????????)
อุณหภูมิการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ รวมถึงความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิในห้องเย็นต้องเหมาะสมกับสินค้า ยิ่งอุณหภูมิห้องเย็นต่ำ ต้นทุนห้องเย็นในขนาดเดียวกันก็จะยิ่งสูงขึ้น โดยแบ่งอุณหภูมิตาม Range ความต้องการดังนี้

• อุณหภูมิห้องเย็นที่มีอุณหภูมิสูง (-2~8°C)
• อุณหภูมิห้องเย็น อุณหภูมิปานกลาง (-10~-23°C)
• อุณหภูมิห้องเย็นอุณหภูมิต่ำ (-23 ~ -30°C)
• อุณหภูมิห้องเย็นที่มีอุณหภูมิต่ำเป็นพิเศษ (-30~-80 องศาเซลเซียส)

เริ่มจากการกำหนดประเภทของห้องเย็น คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาว่าต้องใช้ห้องเย็นเพื่อวัตถุประสงค์ใด เมื่อทำการออกแบบห้องเย็น วิศวกรจะคำนวณตามประเภทของสินค้าที่จะจัดเก็บ เพราะอุณหภูมิที่เไม่เหมาะสมจะทำให้การจัดเก็บและอายุการจัดเก็บของสินค้าสั้นลง

7. จำนวนการแบ่งห้องในห้องเย็นหนึ่งห้อง (??????? ?? ????? ?? ??? ???? ??????? ????)
ยิ่งห้องในห้องเย็นที่มีขนาดเท่ากันมากเท่าไร ก็จะยิ่งมีการใช้หน่วยทำความเย็น แผงห้องเย็น และอุปกรณ์ทำความเย็นมากขึ้น ส่งผลให้ราคาห้องเย็นสูงขึ้น

ปัจจัยที่กล่าวมาเป็นเพียงข้อพิจารณาในการออกแบบห้องเย็นเบื้องต้นเท่านั้น ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ละเอียดอ่อนอีกมาก เช่น อุณหภูมิขาเข้าของผลิตภัณฑ์ก่อนเข้าสู่ห้องเย็น เพื่อกำหนดความสามารถในการทำความเย็น หรือคำนวนไปถึง จำนวนรายการรายวันที่จะเข้าไปยังคลังสินค้าหรือห้องเย็น รวมไปถึงสิ่งอื่นๆ เช่นรถยก จำนวนพนักงาน ฯลฯ
.
รวมไปถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ของอุตสาหกรรมอีกด้วย ปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพอากาศภายนอก ความชื้นสัมพัทธ์ มีความสำคัญในการคำนวณภาระ หรือโหลดการการทำความเย็นด้วยเช่นกัน หากวางแผนการออกแบบห้องเย็นมาไม่ดี อาจนำไปสู่ปัญหาในอนาคต ไม่เพียงแค่มีจำนวนสินค้าทิ้งเสีย แต่โซลูชันห้องเย็นที่สร้างขึ้นไม่ดี ก็อาจทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานอีกด้วย

การออกแบบห้องเย็นให้ถูกต้อง และตรงตามมาตรฐานตั้งแต่ครั้งแรกเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อต้นทุนในระยะยาว

ACR เราพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถที่จะสร้างและออกแบบห้องเย็นที่เน้นความเสถียร และการประหยัดพลังงานสูงสุด ให้กับธุรกิจของคุณ

??? ??????? ???? ???? ? ???????????? ??? ???? ???? ????

ผู้เชี่ยวชาญด้านความเย็น และเป็นผู้นำด้านการสร้าง ผลิต ติดตั้ง ห้องเย็น Cold room, Cold Storage ทั้งในและต่างประเทศ แบบครบวงจร เราให้บริการห้องเย็นเชิงอุตสาหกรรมหลายประเภท

รับคำปรึกษาเรื่องห้องเย็น และเทคโนโลยีความเย็นกับเราได้ที่
Line id : @advancecool
Email : info@advancecoldroom.com