\
อุปกรณ์ทำความเย็นที่เหมาะสมกับห้องเย็น
คอยล์เย็น ห้องเย็น
วิธีการเลือก คอยล์เย็น ให้เหมาะสมกับห้องเย็น
เมษายน 14, 2023
food refrigeration
ความเย็นกับอุตสาหกรรมอาหาร
เมษายน 14, 2023
อุปกรณ์ อะไหล่ห้องเย็น

การทำงานที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพที่สุดในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ในห้องเย็น ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ทำความเย็นซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของห้องเย็น การเลือกอุปกรณ์และออกแบบระบบการทำงานที่เหมาะสมจะช่วยให้การทำงานของห้องเย็นหลังจากติดตั้งเสร็จ ราบรื่น ไม่มีปัญหา โดยพิจารณาได้เบื้องต้นจากปัจจัยดังนี้

อุปกรณ์ อะไหล่ห้องเย็น
• ประเภทของห้องเย็น : ห้องเย็นมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับการใช้งาน ขนาด หรือการกำหนดค่าพารามิเตอร์

• แอปพลิเคชัน : ห้องเย็นสามารถเลือกใช้ได้หลายวัตถุประสงค์ เช่นห้อง pre-cooling ห้องถนอมอาหาร หรือห้องแช่แข็ง ขึ้นอยู่กับการใช้งาน หรือประเภทของผลิตภัณฑ์ที่จะเก็บรักษา โดยห้องเย็นจะมีการควบคุมสภาพอากาศ อุณหภูมิ และความชื้น โดยทั่วไปหากเราแยกความแตกต่างของห้องเย็นตามช่วงอุณหภูมิในการทำงานจะสามารถแยกได้เป็นห้องเย็นอุณหภูมิสูง ปานกลาง และต่ำ และห้องเย็นแช่แข็ง

• ขนาด : ห้องเย็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

• วัสดุการออกแบบก่อสร้าง : เช่นผนัง ฉนวนกันความร้อน ฯลฯ

แล้วอุปกรณ์ทำความเย็นอะไร เหมาะสมกับห้องเย็นประเภทไหน ?

สิ่งแรกเราต้องนึกถึงการใช้งาน หรือช่วงอุณหภูมิที่เราต้องการ เช่น ห้องเย็นอุณหภูมิสูงและปานกลางเพื่อเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สดระหว่าง 0-18ºC, ห้องเย็นอุณหภูมิต่ำหรืออุณหภูมิติดลบเพื่อเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ระหว่าง -28ºถึง 0ºC, หรือเครื่องแช่เยือกแข็งแบบอุโมงค์ที่มีอุณหภูมิต่ำถึง -30ºC

• อุปกรณ์ทำความเย็นสำหรับห้องที่มีอุณหภูมิสูง (???? ??????????? ?????)

สำหรับห้องเย็นขนาดเล็กและขนาดกลางและสำหรับการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิระหว่าง 8-18 ºC โดยใช้เครื่องทำความเย็นแบบแยกส่วน พร้อมคอยล์เย็น (Evaporator) แบบ Dual Flow ที่ช่วยให้อากาศไหลเวียนในห้องโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์โดยตรง

เครื่องทำความเย็นประเภทนี้ใช้กับคอมเพรสเซอร์ขนาดระหว่าง ½ ถึง 10 แรงม้า โดยมีความสามารถในการทำความเย็นระหว่าง 1.5 ถึง 17 กิโลวัตต์ สำหรับห้องเย็นขนาดใหญ่กว่า โซลูชันจะใช้เครื่องทำความเย็นแบบน้ำ ไกลคอล หรือ Brine chiller ที่มีสารทำความเย็น R290 โพรเพน (Propane) ประจุต่ำสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม

เครื่องทำความเย็นเหล่านี้สามารถรวมหน่วยไฮดรอลิกเข้าด้วยกัน เป็นระบบ Plug&Play ที่ให้ประสิทธิภาพสูงในการติดตั้ง สามารถในการทำความเย็นระหว่าง 7 ถึง 800 กิโลวัตต์ ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องทำความเย็น

• อุปกรณ์ทำความเย็นสำหรับห้องอุณหภูมิบวกและลบ (???????? ??? ???????? ??????????? ?????)

สำหรับห้องเย็นขนาดเล็กและขนาดกลางสำหรับเก็บถนอมผลิตภัณฑ์สดระหว่าง -5 ถึง 10°C และการแช่แข็งผลิตภัณฑ์ระหว่าง -5 ถึง -25°C จะมีสารทำความเย็นธรรมชาติอย่าง R290 หรือโพรเพนเป็นตัวเลือกในการใช้งานที่ดี มีความจุในการทำความเย็นระหว่าง 0.6 ถึง 2.5 กิโลวัตต์ หรือสามารถเลือกติดตั้งอุปกรณ์ทำความเย็นที่ใช้สารทำความเย็น HFC ในเครื่องทำความเย็นแบบ compact units ที่มีความสามารถในการทำความเย็นระหว่าง 0.5 ถึง 4 กิโลวัตต์ หรือกับระบบแยกส่วน หรือระบบ semi compact ที่มีช่วงความสามารถในการทำความเย็นระหว่าง 0.6 ถึง 14 กิโลวัตต์

สำหรับห้องเย็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สามารถติดตั้งอุปกรณ์ R290 หรือ HFC แบบระบบขยายโดยตรง Direct Expansion (DX System) หรือระบบทำความเย็นทางอ้อม (Indirect Systems) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อบังคับใช้ในแต่ละพื้นที่ เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องอันตรายจากการใช้สารทำความเย็นที่แตกต่างกัน หรือในเรื่องกิโลวัตต์ของพลังงาน

• อุปกรณ์ทำความเย็นสำหรับเครื่องแช่เยือกแข็งแบบอุโมงค์ (?????? ????????)

สำหรับเครื่องแช่เยือกแข็งแบบอุโมงค์ หรือ Tunnel freezers ที่มีอุณหภูมิต่ำถึง -30°C ขอแนะนำให้ติดตั้งยูนิตสารทำความเย็นแอมโมเนียแบบขยายโดยตรง ที่มีเทคโนโลยีประจุสารทำความเย็น NH3 ต่ำ ไม่ต้องใช้น้ำ และสามารถติดตั้งแบบ Plug&Play

สารทำความเย็นชนิดใดที่เหมาะกับห้องเย็น ?
ขึ้นอยู่กับประเภทของสารทำความเย็นที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ทำความเย็น เช่น R290, CO2 หรือ NH3 หรือสารทำความเย็น HFC อย่าง R404a

วิธีการเลือกอุปกรณ์ทำความเย็นที่เหมาะสมสำหรับห้องเย็นของคุณ ?
เราสามารถคำนวณความต้องการในการทำความเย็นของห้องเย็น และเลือกเครื่องทำความเย็นที่เหมาะสม จากความต้องการ และปัจจัยอื่นๆ เช่น ประเภทของห้องเย็น ประเภทของฉนวน และขนาด ที่กล่าวไปข้างต้น

นอกเหนือจากการระบุประเภทของห้องเย็นแล้ว เรายังพิจารณาจากพารามิเตอร์การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ตามปริมาณสินค้า และประเภท เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์นม หรืออาหารทะเล ไปจนถึงคำนวนจากการหมุนเวียนสต็อค กำลังผลิต ที่เกี่ยวข้องไปถึงการเปิด-ปิด ประตูห้องเย็น การเปลี่ยนแปลงของอากาศ ความชื้นภายนอก ด้วยข้อมูลทั้งหมดนี้ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จะสามารถให้คำปรึกษา ประเมิน ออกแบบ ไปจนถึงเลือกเครื่องทำความเย็นที่เหมาะสม และตรงความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด โดยคำนึงถึงข้อบังคับสำหรับการติดตั้งห้องเย็น กฎระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และงบประมาณของลูกค้าอีกด้วย

??? ??????? ???? ???? ? ???????????? ??? ???? ???? ???? ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี และเป็นผู้นำด้านการสร้าง ผลิต ติดตั้ง ห้องเย็น Cold room, Cold Storage ทั้งในและต่างประเทศ แบบครบวงจร เราให้บริการห้องเย็นเชิงอุตสาหกรรมหลายประเภท

รับคำปรึกษาเรื่องห้องเย็น และเทคโนโลยีความเย็นกับเราได้ที่
Line id : @advancecool
Email : info@advancecoldroom.com

.