\
หน้าที่ของคอยล์เย็น กับ ห้องเย็น
ห้องเย็น เก็บไวน์
การทำความเย็นที่เหมาะสมที่สุด ในอุตสาหกรรมไวน์ และเบียร์
เมษายน 14, 2023
คอยล์เย็น ห้องเย็น
วิธีการเลือก คอยล์เย็น ให้เหมาะสมกับห้องเย็น
เมษายน 14, 2023
คอยล์เย็น ห้องเย็น

Evaporator หรือ คอยล์เย็น เป็นอุปกรณ์พื้นฐานในระบบทำความเย็นหรือระบบแช่แข็ง ทำหน้าที่ดูดซึมความร้อน และถ่ายเทความเย็นออกมา

การออกแบบคอยล์เย็นให้เหมาะสมกับการใช้งาน จึงมีความสำคัญต่อระบบทำความเย็น โดยเฉพาะในห้องเย็น หรือห้องแช่แข็ง คอยล์เย็นที่ดีจะช่วยรักษาสภาพสินค้าด้วยประสิทธิภาพความเย็นที่สม่ำเสมอ และยังช่วยในการประหยัดพลังงานอีกด้วย

คอยล์เย็น ห้องเย็น

• การทำงานของ Evaporator หรือคอยล์เย็น
คอยล์เย็นถือเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งสารทำความเย็นที่หมุนเวียนภายในวงจรทำความเย็น คอยล์เย็นจะเริ่มกระบวนการจากการดูดซับพลังงานความร้อนจากสิ่งแวดล้อม และทำให้เย็นลง

• ประเภทของ Evaporator หรือคอยล์เย็นแบ่งแยกย่อยได้ดังนี้

• ตามสื่อตัวกลางในการระบายความร้อน :
อากาศ/สารทำความเย็น (Air/Refrigerant) :
ใช้ในระบบขยายโดยตรง (direct expansion) และในห้องเย็นส่วนใหญ่ คอยล์เย็นจะทำให้อากาศโดยรอบเย็นลงโดยตรง

สารทำความเย็น/สารทำความเย็น (Refrigerant/Refrigerant) : ส่วนใหญ่จะใช้ในระบบคาสเคด (cascade systems) ความแตกต่างของอุณหภูมิการควบแน่นและการระเหยจะสูงมาก กระบวนการนี้ส่วนใหญ่ดำเนินการเป็นขั้นตอน สร้างการทำความเย็นในสองระบบ

ของเหลว/สารทำความเย็น (Liquid/Refrigerant) : ใช้เมื่อสารทำความเย็นตัวกลางเป็นของเหลว และมักใช้ในระบบทำความเย็นแบบทางอ้อม หรือระบบการทำความเย็นแบบระเหยไม่สัมผัสกันโดยตรง (indirect systems) และกระบวนการทำความเย็นสำหรับอาหาร (food refrigeration processes.)

• ประเภทตามการจ่ายสารทำความเย็น (refrigerant outlet) :
Flooded Evaporator (คอยล์เย็นแบบเปียก) :
สารทำความเย็นที่เป็นของเหลวความดันต่ำ จะบรรจุอยู่เต็มภายในคอยล์เย็นตลอดเวลา และถูกไหลหมุนเวียนผ่านขดท่อ เมื่อสารทำความเย็นในสภานะของเหลวได้รับปริมาณความร้อน ก็จะเดือด เปลี่ยนสถานะเป็นแก๊ส ที่ลอยขึ้นด้านบนเพื่อส่งไปหาคอมเพรสเซอร์ และสารทำความเย็นภายใน Evaporator จะไม่ระเหยอย่างสมบูรณ์

Dry Evaporator (คอยล์เย็นแบบแห้ง) : สามารถพบได้ในการติดตั้งเครื่องทำความเย็นส่วนมากสารทำความเย็นจะระเหยภายในคอยล์เย็นอย่างสมบูรณ์ และมักจะมีไอร้อนจัด แบ่งออกเป็นชนิดที่พบเห็นได้ทั่วไปได้อีก เช่น

• Tubes and fins : เป็นประเภทที่พบได้มากในห้องเย็น ใช้กับเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังและชนิดแยกส่วน มีครีบอลูมิเนียมเป็นตัวเพิ่มพื้นที่ผิวในการถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำยาที่อยู่ภายในท่อ ใช้มอเตอร์พัดลมช่วยเพิ่มความเร็วลมผ่านขดท่อและครีบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนของสารทำความเย็นในคอยล์เย็น

• Plate Evaporator : พบได้ในตู้เย็น และตู้แช่ วงจรทำความเย็นโดยการต่อแผ่นโลหะสองแผ่นเพื่อให้สารทำความเย็นไหลเวียนอยู่ภายใน ซึ่งมักจะใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียม/สเตนเลสซึ่งเป็นตัวนำ จะมีขดทองแดงขดไปมา

• การเลือก Evaporator หรือคอยล์เย็น ?

นอกจากการเลือกตามประเภทการทำความเย็น เราต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น กำลังไฟ ภาระการทำความเย็นความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลมที่ต้องการ เป็นต้น โดยเฉพาะความชื้นสัมพัทธ์ที่เป็นตัวแปรสำคัญในการออกแบบห้องเย็น เนื่องจากสินค้าแต่ละชนิดต้องการ ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative humidity) ที่แตกต่างกันเพื่อรักษาสภาพสินค้าให้คงสภาพมากที่สุด

และยังต้องหาความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างภายในห้องกับสารทำความเย็นที่ใช้ หรือง่ายๆ คือสมดุลในช่องว่างระบายความร้อน เพราะยิ่งช่องว่างความร้อนมีขนาดเล็กลงเท่าใด ประสิทธิภาพก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น และยังช่วยประหยัดพลังงาน ด้วยการทำงานโดยมีอัตราการบีบอัดที่ต่ำกว่า

คอยล์เย็นจำเป็นต้องอาศัยหลักการออกแบบและคำนวณให้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิศวกรรมที่ดี ในปัจจุบันอุตสาหกรรมมีคอยล์เย็นหลายยี่ห้อให้เลือกใช้งาน โดยมีวัตถุประสงค์คือการทำความเย็นเหมือนกัน แต่แตกต่างกันไปตาม ค่าพลังงาน ความคงทน ความปลอดภัย เพราะเมื่อคอยล์เย็นเกิดปัญหา ย่อมส่งผลเสียต่อสินค้าภายในห้อง และอาจส่งผลเสียร้ายแรงให้กับธุรกิจมากกว่าราคาการติดตั้งห้องเย็นที่ต้องจ่าย

??????? ???? ???? ติดตั้งห้องเย็น โดยใช้ Evaporator หรือคอยล์เย็น ตามความต้องการของลูกค้า และให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นที่เหมาะสมที่สุด สามารถปรับให้เข้ากับห้องเย็นทุกประเภทและตามความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทำความเย็น เข้าถึงการบำรุงรักษาและทำความสะอาดได้ง่าย

??? ??????? ???? ???? ? ???????????? ??? ???? ???? ???? ผู้เชี่ยวชาญด้านความเย็น และเป็นผู้นำด้านการสร้าง ผลิต ติดตั้ง ห้องเย็น Cold room, Cold Storage ทั้งในและต่างประเทศ แบบครบวงจร เราให้บริการห้องเย็นเชิงอุตสาหกรรมหลายประเภท

รับคำปรึกษาเรื่องห้องเย็น และเทคโนโลยีความเย็นกับเราได้ที่
Line id : @advancecool
Email : info@advancecoldroom.com