\
อาหารแช่แข็ง ไม่สดจริงหรือไม่ ?
มาตรฐานอุตสาหกรรม ห้องเย็น
มาตรฐานอุตสาหกรรมคืออะไร ?
มกราคม 3, 2024
ธุรกิจ ห้องเย็น
ทำไมทุกธุรกิจจำเป็นต้องมี “ห้องเย็น”
มกราคม 3, 2024
ห้องเย็น อาหารแช่แข็ง

ปัจจุบัน “อาหารแช่แข็ง” เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น ทั้งเพื่อบริโภคภายในประเทศ และส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ตามพฤติกรรมของผู้บริโภค

การแช่แข็งอาหารเป็นวิธีการถนอมอาหารในรูปแบบหนึ่ง โดยใช้ ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ฯลฯ นำมาทำความสะอาด ก่อนนำไปแช่แข็งด้วยอุณหภูมิต่ำกว่า -18 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นการลดความเย็นลงอย่างรวดเร็ว ทำให้น้ำที่อยู่ในโครงสร้างของอาหารนั้นเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ซึ่งสามารถรักษาคุณภาพรได้ใกล้เคียงกับวัตถุดิบสด ทั้งรสชาติ กลิ่น หรือสารอาหาร


ห้องเย็น อาหารแช่แข็ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


• อาหารแช่แข็งไม่สดจริงไหม ?

เมื่อการแช่แข็ง คือการรักษาความสดของอาหาร ดังนั้นคุณภาพความสดที่ผู้บริโภคเจอมักไม่เกี่ยวกับกระบวนการการแช่แข็ง แต่เกี่ยวกับคุณภาพของวัตถุดิยตั้งต้นมากกว่า เช่นวัตถุดิบ “อาหารทะเล” ที่มีธรรมชาติเน่าเสียง่าย เนื่องจากการประมงจะใช้เวลาหลายวันในการทำการประมงก่อนจะกลับเข้าฝั่ง บนเรืออาจจะใช้การแช่น้ำแข็ง หรือติดตั้ง ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง บนเรือ เพื่อรักษาคุณภาพของวัตถุดิบ

ดังนั้นการนำวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง และมีความสดใหม่อยู่แล้วมาเข้าสู่กระบวนการการแช่แข็ง ก็จะยังคงรักษาคุณภาพของวัตถุดิบตั้งต้นให้สดใหม่ได้  แต่ทางกลับกัน หากนำวัตถุดิบที่คุณภาพตั้งต้นไม่ดี เข้าสู่กระบวนการการแช่แข็ง ก็ไม่สามารถทำให้อาหารสด หรือเพิ่มคุณภาพของอาหารได้ เพียงแค่รักษาสภาพวัตถุเดิมเอาไว้

นอกจากคุณภาพของวัตถุดิบตั้งต้นแล้ว ยังมีปัจจัยในกระบวนการ Cold Chain Management อีกด้วย หากผู้ประกอบการไม่สามารถจัดการ หรือ ควบคุมอุณหภูมิของวัตถุดิบได้อย่างสม่ำเสมอ อาจส่งผลให้คุณภาพของวัตถุดิบแช่แข็งต่ำลง และส่งผลเสียกับธุรกิจของท่านในอนาคต

ให้ ??? : ??????? ???? ???? ช่วยคุณดูแลเรื่องอุณหภูมิที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง และอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยสามารถปรับให้เหมาะกับการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ของคุณได้ทุกช่วงอุณหภูมิ เราให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านห้องเย็น ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ทั้งในและต่างประเทศ ในทุกอุตสาหกรรม ซึ่งจะสามารถประเมินข้อกำหนดเฉพาะให้สอดคล้องกับความต้องการ ต้นทุน และความปลอดภัยได้
Line id : @advancecool
Email : info@advancecoldroom.com