\
มาตรฐาน HACCP คืออะไร ?
ประเภท ห้องเย็น cold storage
ประเภท และ องค์ประกอบของห้องเย็น
เมษายน 14, 2023
2023 cold room
แนวโน้มอุตสาหกรรมห้องเย็น 2023
เมษายน 14, 2023
มาตรฐาน HACCP

????? เป็นมาตรฐานระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร เป็นระบบการจัดการเพื่อความปลอดภัยของอาหาร โดยใช้การควบคุมจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ตั้งแต่ผู้ผลิตเบื้องต้น ไปจนถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ที่ผู้ประกอบการสามารถนำประยุกต์ใช้กับทุกระดับของห่วงโซ่ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร

????? ถูกสร้างขึ้นเป็นแนวทางเพื่อความปลอดภัยของอาหารและการป้องกันสุขภาพของประชาชน ที่จะมาสามารถระงับ หรือลดความเสี่ยงที่เกิดจากขั้นตอนต่าง ๆ ขอกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวกับอาหาร และยาได้

มาตรฐาน HACCP
????? สามารถครอบคลุมการป้องกันอันตรายได้จาก 3 สาเหตุ
• อันตรายทางชีวภาพ (เช่น จุลินทรีย์ เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส)
• อันตรายจากสารเคมี (สารเคมีในการเพาะปลูก ผลิตวัตถุดิบ เช่น สารเคมีกำจัดศัตรูพืช สารกันบูด สารเคมีที่ใช้ในโรงงาน)
• อันตรายทางกายภาพ (จากสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ เช่น เศษกระจก โลหะ)

หลักการสำคัญของระบบ HACCP มี 7 ประการ คือ
1. การวิเคราะห์อันตรายที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนการผลิต
2. การหาจุดควบคุมวิกฤต (Critical Control Point) หรือ CCP
3. การกำหนดค่าวิกฤต
4. การเฝ้าระวัง หรือการกำหนดระบบเพื่อติดตามการควบคุมจุดวิกฤต
5. กำหนดมาตรการแก้ไข กรณีที่ตรวจพบว่า จุดควบคุมวิกฤตไม่อยู่ภายใต้มาตรฐานที่กำหนดไว้
6. การทบทวนประสิทธิภาพ ของระบบ HACCP
7. การจัดทำระบบบันทึกข้อมูล

ไม่ว่าจะเป็นภัตตาคาร ร้านสะดวกซื้อ ไปจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ต่างมีสิ่งที่เหมือนกัน นั่นคือ อุปกรณ์สำหรับแช่เย็นหรือห้องเย็น ที่ช่วยให้อาหารและเครื่องดื่มนั้นถูกเก็บไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมในทุกกระบวนการ ซึ่งตามมาตรฐานและข้อบังคับนั้นจะต้องอยู่ในอุณหภูมิที่กำหนดไว้เพื่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด

????? ยังส่งผลสำหรับระบบการแช่เย็นหรือห้องเย็น โดยทั่วไปจะหมายถึงต้องมีการบันทึกการจัดเก็บข้อมูลอุณหภูมิอย่างสม่ำเสมอ

โซลูชันสำหรับรับมือความท้าทายด้านระบบทำความเย็น ห้องเย็น ห้องแช่แข็งตามแนวคิดของ ?????
• มีการแจ้งเตือน 24/7 เมื่ออุณหภูมิไม่อยู่ในช่วงที่กำหนดหรือในกรณีที่ระบบพลังงานล้มเหลว สิ่งนี้จะช่วยลดเวลาในการตรวจพบและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งยังลดต้นทุนด้วยการเปิดโอกาสให้สามารถเคลื่อนย้ายอาหารก่อนเสียได้
• ติดตามข้อมูลอุณหภูมิที่ผิดปกติและมอนิเตอร์จากภายนอกเพื่อดูแนวโน้มของอุณหภูมิได้
• สร้างรายงาน ข้อมูลเชิงลึก สำหรับการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร ด้วยระบบอัตโนมัติ

โซลูชันดังกล่าวทำให้เกิดผลลัพธ์ที่สร้างประโยชน์ได้อย่างแท้จริง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับความปลอดภัยทางอาหาร และอุตสาหกรรมของคุณ ด้วยโซลูชันการบริหารจัดการห้องเย็นแบบ Real-time และยังสามารถคาดการณ์ความเสียหายล่วงหน้า และลดเวลาในการซ่อมแซม อย่างข้อมูลประวัติการซ่อมบำรุง ข้อมูลเหล่านี้ทำให้ช่างเทคนิค สามารถเตรียมตัวได้ดีขึ้น และดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้การติดตามพิจารณาข้อมูลเชิงลึกได้จากระยะไกล ประโยชน์ที่กล่าวมาเหล่านี้ ยังสามารถทำให้เจ้าของธุรกิจลดต้นทุนลงอย่างมากอีกด้วย ความก้าวหน้าในเทคโนโลยี Cloud และ IoT ได้สร้างโซลูชันที่เป็นความคุ้มค่าเหนือต้นทุนสำหรับหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้การจัดเก็บสินค้าปลอดภัยยิ่งขึ้น ด้วยการเก็บข้อมูลเซนเซอร์และเกิดการเข้าถึงข้อมูลได้ 24/7 สำหรับผู้ใช้ทุกคนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ทุกที่ ทุกเวลา

นวัตกรรมเหล่านี้ทำให้ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง หรือตู้แช่แข็ง เป็นไปตามกฎข้อบังคับด้านความปลอดภัยทางอาหาร และรับประกันความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค นอกจากนี้ยังยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน ของอุตสาหกรรมของคุณด้วยโซลูชั่นอัจฉริยะ รับอุตสาหกรรมในยุคใหม่นี้อีกด้วย

ACR เราพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม Smart Cold Room อย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถที่จะสร้างห้องเย็นที่เน้นความเสถียร และการประหยัดพลังงานสูงสุด ให้กับธุรกิจของคุณ ด้วยคุณสมบัติควบคุมทางไกลอัจฉริยะ สามารถแสดงผลค่าพลังงาน ชั่วโมงการทำงาน อุณหภูมิ และ สามารถแจ้งเตือนกรณีระบบขัดข้องได้ผ่านมือถือ

??? ??????? ???? ???? ? ???????????? ??? ???? ???? ???? ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี และเป็นผู้นำด้านการสร้าง ผลิต ติดตั้ง ห้องเย็น Cold room, Cold Storage ทั้งในและต่างประเทศ แบบครบวงจร เราให้บริการห้องเย็นเชิงอุตสาหกรรมหลายประเภท

Line id : @advancecool
Email : info@advancecoldroom.com