\
อุตสาหกรรมและการประยุกต์ใช้ห้องเย็น
type of cold room
ประเภทของ ห้องเย็น ตามการใช้งาน
กุมภาพันธ์ 8, 2023
ออกแบบ ห้องเย็น
วิธีการออกแบบห้องเย็น
กุมภาพันธ์ 8, 2023
ห้องเย็น อุตสาหกรรม

สำหรับหลายอุตสาหกรรม และธุรกิจ ห้องเย็น หรือ Cold Rooms เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระบบทำความเย็นเพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลาย เช่นการใช้ห้องเย็นที่เป็นส่วนสำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมอาหาร หลังการเก็บเกี่ยวทางการเกษตร เช่นผัก ผลไม้ และวัตถุดิบอื่นๆ ที่เก็บรักษาได้ยาก เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและคงความสด

หรือห้องเย็นที่มีการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย เช่น ในทางการแพทย์ การเก็บรักษายา วัคซีน อุปกรณ์ทางการแพทย์ เนื้อเยื่อ แผนกนิติเวช ฯลฯ และห้องเย็นยังเป็นส่วนช่วยให้การปลูกถ่ายอวัยวะสามารถพัฒนาและประสบความสำเร็จได้ แม้กระทั่งในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง เนื่องจากปฏิกิริยาเคมีและโลหะมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ไปจนถึงการใช้ห้องเย็นในธุรกิจการบริการ และชีวิตประจำวัน อย่างโรงแรมและร้านอาหาร เครื่องดื่ม และการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไวน์ สุรา


ห้องเย็น อุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุตสาหกรรมและธุรกิจใดบ้างที่ต้องการระบบห้องเย็น
???? ?????????? ??? ?????????? ???? ? ???? ???? ???????

?. ????-??????? ??????? ?? ???????? l การจัดเก็บผลิตภัณฑ์หลังการเก็บเกี่ยว
หลังจากเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ เพื่อขะลอวัตถุดิบ ผัก ผลไม้เน่าเสีย หรือสุกก่อนการจำหน่าย จะต้องเก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ประโยชน์จากห้องเย็น (Cold Rooms) ใช้เพื่อถนอมอาหารผ่านการแช่เย็นและควบคุมสภาพแวดล้อมจากความเข้มข้นของก๊าซต่างๆ เช่น ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน และคาร์บอนมอนอกไซด์

อุตสาหกรรมห้องเย็นมีตัวเลือกมากมาย ตั้งแต่ระบบทำความเย็นคลังสินค้า การควบคุมอุณหภูมิด้วยอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำ และห้องควบคุมสภาพแวดล้อม

เนื่องจากการผลิตผลทางการเกษตรมีจำนวนมากหลังจากการเก็บเกี่ยว จึงไม่สามารถจัดจัดหน่ายในท้องตลาดได้ในคราเดียว ดังนั้นการติดตั้งห้องเย็นในอุตสาหกรรมจะช่วยให้อาหาร วัตถุดิบที่เน่าเสียง่ายสามารถเก็บไว้ใช้ได้นานขึ้น ยืดอายุการเก็บรักษา เรื่องของความชื้นยังมีบทบาทสำคัญในการเก็บรักษาอาหารดังกล่าว ปัจจุบันผลไม้หาทานได้ยาก อย่างผลไม้ตามฤดูกาลสามารถอยู่ได้นานขึ้น ส่งผลให้การเติบโต และพัฒนาของธุรกิจเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง

?. ?????? ???? ???????? l อุตสาหกรรมอาหาร และการแปรรูปอาหาร ร้านค้าปลีกเชิงพาณิชย์
อาหารแช่แข็ง (รวมถึงเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์จากนม) ต้องเก็บไว้ที่อุณหภูมิสูงสุด -18C และห้องเย็นสามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้ดี

รวมไปถึงระบบขนส่ง (Logistics) ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Cold Chain หรือห่วงโซ่ความเย็น ตู้แช่แข็ง หรือตู้ ??? ????? ??????? (ตู้แอร์บลาสชนิดสำเร็จรูป) ทำให้สามารถจัดเก็บ ขนส่ง และจ่ายอาหารแช่แข็งไปในระยะทางไกลได้ และยังช่วยยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆ ได้อย่างดี

เป็นประโยชน์ต่อผู้จัดจำหน่ายและผู้ผลิต และผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ความเย็นอย่างมาก ในทางกลับกัน ยังช่วยให้ผู้จัดจำหน่ายเนื้อสัตว์ขยายผลิตภัณฑ์และลดต้นทุนของเสีย ความชื้นสัมพัทธ์จะถูกเก็บไว้ในระดับสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อสัตว์ หรือวัตถุดิบแห้งเกินไป ในกรณีที่บรรจุภัณฑ์เกิดการชำรุด หรือมีข้อบกพร่อง

อาหารแช่แข็งประเภทต่างๆ มีความคงตัวที่แตกต่างกันในการจัดเก็บในห้องเย็น ขึ้นอยู่กับระยะเวลา อุณหภูมิต่อสินค้าแต่ละประเภท อาหารแช่แข็งจะสามารถอยู่ในการจัดเก็บได้โดยไม่เสียรสชาติ ความอร่อย หรือการเปลี่ยนสีของวัตถุดิบ ควบคู่ไปกับการรักษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป และอาหารแช่แข็งที่ใช้ห้องเย็นในอุตสาหกรรม เช่นอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารไส้กรอก ลูกชิ้น และนักเก็ต, อุตสาหกรรมกระป๋อง, อุตสาหกรรมโยเกิร์ต นม ชีส และยังรวมไปถึงอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ ที่ต้องมีการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ก่อนจำหน่ายสู่มือผู้บริโภคอย่าง ร้านสะดวกซื้อ, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, ไฮเปอร์มาร์เก็ต ฯลฯ

?. ??????????????? ??? ?????????? ???????? l อุตสาหกรรมยาและการดูแลสุขภาพ
ในด้านการแพทย์ มีการใช้งานห้องเย็นหลายประเภท อย่างเช่นในห้องปฏิบัติการ ตัวอย่างเลือดจะต้องถูกเก็บไว้ที่อุณหภูมิเฉพาะ รวมถึงยา อินซูิน และวัคซีนหลายชนิดต้องเก็บไว้ในตู้เย็นทางการแพทย์ เช่น ?????-???-??????????? ???????? หรือตู้ ????????????? ???????

การพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกถ่ายและการผ่าตัดอวัยวะ ต้องได้รับการจัดเก็บและขนส่งในอุณหภูมิที่เย็นสม่ำเสมอเพื่อรักษาคุณสมบัติเดิมไว้ได้ รวมไปถึงการปลูกถ่ายผิวหนังและเนื้อเยื่อ การทำศัลยกรรมตกแต่ง ซิลิโคน และพลาสติก จะต้องเก็บไว้ภายใต้อุณหภูมิที่ควบคุมอย่างใกล้ชิด ห้องเย็น และตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิ ทำให้สิ่งดังกล่าวสามารถขนส่งได้ในระยะทางไกลและมีส่วนสำคัญในการช่วยชีวิตมนุษยชาติ

?. ??????? ??? ?????? ?????????? l อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สุรา โรงเบียร์และโรงผลิตไวน์
ไวน์และเบียร์ต้องการอุณหภูมิที่สม่ำเสมอเพื่อเพิ่มรสชาติและรักษาคุณภาพไว้ เนื่องจากสุราจำเป็นต้องเก็บให้ห่างจากความร้อนหรือแสงแดดโดยตรง การเก็บรักษาในความเย็นที่เหมาะสมจึงเป็นวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดเก็บในระยะยาว

อุณหภูมิที่สม่ำเสมอช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้สูงสุด ควบคู่ไปกับการควบคุมความชื้น การผลิตไวน์ เบียร์ และน้ำผลไม้เข้มข้นยังต้องแช่เย็น สำหรับการผลิตเบียร์และการผลิตไวน์ จำเป็นต้องมีการควบคุมปฏิกิริยาการหมัก อย่างเบียร์ประเภทลาเกอร์ (Lager) ที่ผลิตโดยการใช้ยีสต์ประเภทหมักนอนก้น (bottom-fermentation yeast)

ซึ่งกระบวนการหมักจะเกิดขึ้นบริเวณด้านล่างของถังหมักเบียร์ จึงนิยมเรียกการหมักแบบนี้ว่าเป็น Bottom-Fermentation นิยมใช้อุณหภูมิไม่เกิน 5 องศา และหลังจากการหมักเบียร์ลาเกอร์จะถูกเก็บไว้ในห้องเย็นเป็นเวลาหลายสัปดาห์ หรือหลายเดือน ก่อนจะนำออกสู่ผู้บริโภค ซึ่งจะทำให้เบียร์มีสีที่ใส และมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูง

และในส่วนของไวน์ อุณหภูมิในการหมักมีส่วนสำคัญต่อการผลิตอย่างมาก โดยอุณหภูมิที่ต่ำเกินไปจะทำให้เชื้อเจริญเติมโตช้า แต่หากมีอุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้เชื้อตายได้ โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการหมักไวน์ขายอยู่ในช่วง 15-22 องศาเซลเซียส และไวนด์แดงอยู่ที่ 25-30 องศาเซลเซียส

?. ???????? ??? ?????????? ?????????? l อุตสาหกรรมเคมีและการแปรรูป
อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานผลิตปิโตรเคมี และการผลิตกระดาษ จำเป็นต้องมีระบบระบายความร้อนขนาดใหญ่ ข้อกำหนดของแต่ละอุตสาหกรรมจะแตกต่างกันไป ดังนั้นระบบทำความเย็นจึงต้องถูกปรับแต่งให้เหมาะสม เทคโนโลยีนี้ใช้เพื่อแยกก๊าซ ควบแน่นก๊าซ ลดความชื้น การนำตัวทำละลายมาใช้ใหม่ ฯลฯ หรืออุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกันอื่น ๆ ก็ยังใช้เทคโนโลยีการทำความเย็นสำหรับกรรมวิธีทำโลหะด้วยความเย็น หรือ cold treatment of metals

?. ??? ??????????? ???????? l อุตสาหกรรมการบริการ
โรงแรมและร้านอาหารต้องให้บริการลูกค้าเป็นจำนวนมากตลอดทั้งวัน วัตถุดิบอาหารที่เสิร์ฟซึ่งต้องเก็บไว้ล่วงหน้าภายใต้อุณหภูมิที่เย็น และเหมาะสม การแช่เย็นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้วัตถุดิบดังกล่าวมีความสดใหม่ เพื่อใช้ในการปรุงอาหารระหว่างวันแก่ลูกค้า หรือผู้บริโภคซึ่งเป็นห่วงโซ่สุดท้าย
.
เครื่องดื่มและสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ ที่เสิร์ฟในร้านอาหารจึงจำเป็นต้องเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อรักษาความสด นอกจากนี้ในส่วนของโรงแรมจำเป็นต้องมีเครื่องทำความเย็นเฉพาะเพื่อจัดเก็บผลิตภัณฑ์สุขอนามัย และห้องเย็นหรือส่วนทำความเย็นสำรองขนาดใหญ่ไว้สำหรับจัดอีเวนท์ หรือจัดงานขนาดใหญ่

เห็นได้ว่าห้องเย็นมีแอพพลิเคชั่นมากมาย ที่ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมทุกประเภทให้เจริญเติบโตขึ้น การทำความเย็นและการแช่แข็งทำให้อุตสาหกรรมอาหาร คงคุณภาพ และสามารถจำหน่ายวัตถุดิบนอกฤดูกาล ผู้คนสามารถเข้าถึงอาหารได้ง่ายขึ้นและมีทางเลือกมากมายสำหรับอาหารพร้อมรับประทาน ที่มีคุณภาพ และราคาถูกลงเพราะการลดต้นทุนจากอาหารเสียทิ้ง

ห้องเย็นช่วยลดการสูญเสียอาหาร (Food Loss) และขยะอาหาร (Food Waste) ได้หลายตัน และเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการจัดการสินค้าที่เน่าเสียง่ายจำนวนมาก โดยมีข้อได้เปรียบจากการประหยัดต้นทุนสำหรับผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อาหารทั้งหมด

ยาและการรักษาพยาบาลยังสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น ทำให้ในปัจจุบันพื้นที่ชนบทและห่างไกลสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มากขึ้น ต่างจากสมัยก่อน

???? ???? ?????? หรือระบบห้องเย็นในอุตสาหกรรมมีหลายประเภท เช่น ระบบห้องเย็นระยะไกล ห้องเย็นแบบวอล์กอิน รวมถึงห้องเย็นที่แบ่งประเภทตามอุณหภูมิและการใช้งาน (ประเภทของ ห้องเย็น (Cold Rooms) ตามการใช้งาน) เป็นต้น ระบบห้องเย็นประเภทต่างๆ มีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกัน

ยิ่งเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก้าวหน้าและพัฒนาไปมากเพียงใด เทคโนโลยีห้องเย็นก็จำเป็นต้องก้าวล้ำไปมากกว่านั้น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีห้องเย็น กับอุตสาหกรรม และธุรกิจจำนวนมากที่กล่าวไปนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงประโยชน์ที่มากมายของห้องเย็น ที่นอกจากประโยชน์ในการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ห้องเย็นยังมีประโยชน์ต่อธุรกิจ และอุตสาหกรรมอีกหลายประการ โดยเฉพาะประเทศที่มีสภาพอากาศร้อนชื้นอย่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างมาเลเซีย และประเทศไทย อย่างช่วงที่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง แต่โครงสร้างแบบสูญญากาศในระบบห้องเย็น จะสามารถรักษาอุณหภูมิคงที่ที่ต้องการไปได้เป็นระยะที่นานพอในช่วงการปรับปรุงกระแสไฟฟ้า นอกจากนี้การมีห้องเย็น หรือ Cold Rooms ยังช่วยประหยัดต้นทุนของธุรกิจ และผู้ใช้งานด้วยการจัดเก็บวัตถุดิบที่เหมาะสม ลดต้นทุนการสูญเสีย ไปจนถึงการประหยัดพลังงาน

ห้องเย็น ACR เราพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถที่จะสร้างห้องเย็นที่เน้นความเสถียร และการประหยัดพลังงานสูงสุด ให้กับธุรกิจของคุณ

??? ??????? ???? ???? ? ???????????? ??? ???? ???? ???? ผู้เชี่ยวชาญด้านความเย็น และเป็นผู้นำด้านการสร้าง ผลิต ติดตั้ง ห้องเย็น Cold room, Cold Storage ทั้งในและต่างประเทศ แบบครบวงจร เราให้บริการห้องเย็นเชิงอุตสาหกรรมหลายประเภท

รับคำปรึกษาเรื่องห้องเย็น และเทคโนโลยีความเย็นกับเราได้ที่
Line id : @advancecool
Email : info@advancecoldroom.com