\
ข้อแนะนำในการทำความสะอาด ห้องเย็น และการบำรุงรักษาห้องเย็น
วิธีเลือก ห้องเย็น
วิธีการเลือก ห้องเย็น ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับธุรกิจของคุณ
เมษายน 1, 2023
cold room cost
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประหยัดต้นทุน ห้องเย็น
เมษายน 1, 2023

ข้อแนะนำในการทำความสะอาด ห้องเย็น และการบำรุงรักษาห้องเย็น

maintenance cold room service

ห้องเย็น สำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารและยา ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ การจัดเก็บผลิตภัณฑ์และดำเนินการผลิตอย่างปลอดภัย และได้มาตรฐานถือเป็นข้อสำคัญที่สุดในวัตถุประสงค์การสร้างห้องเย็น

ห้องเย็น ต้องมีวิธีการจัดเก็บสินค้าและผลิตภัณฑ์จำนวนมากด้วยอุณหภูมิที่ถูกต้อง และถูกสุขอนามัย และจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าของคุณถูกจัดเก็บในสภาพแวดล้อมที่ปลอดเชื้อ และมีอุณหภูมิ ความชื้น ปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณคงความสด หรือยืดอายุผลิตภัณฑ์ได้นานขึ้น

maintenance cold room service

การตรวจสอบและการบำรุงรักษาที่เหมาะสมล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอ จะสามารถป้องกันความเสียหายต่อห้องเย็น (Cold Room) และผลิตภัณฑ์ของคุณ เพื่อความปลอดภัยสำหรับการบริโภคของผู้คน และลดความเสียหายต่อต้นทุน

ในระบบทำความเย็นห้องเย็น อุปกรณ์และองค์ประกอบต่างๆ ในห้องเย็น จะช่วยทำความเย็นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ การบำรุงรักษาคอมเพรสเซอร์ พัดลมคอยล์เย็น หรือ FCU คอนเดนเซอร์ และ Evaporator อะไหล่ห้องเย็นอื่นๆ ควรได้รับการตรวจสอบการบำรุงรักษาเป็นรายวัน รายเดือน รายไตรมาส และรายปี และนี่คือข้อคำแนะนำในการทำความสะอาดห้องเย็นและข้อแนะนำในการบำรุงรักษาห้องเย็น

ตรวจเช็คและทำความสะอาดห้องเย็นประจำวัน (????? ??????????? ?? ???? ?????)

• ตรวจสอบอุณหภูมิห้องเย็นให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
• ตรวจสอบคอยล์เย็นสำหรับการก่อตัวของน้ำแข็ง
• ตรวจสอบการรั่วของน้ำมันคอมเพรสเซอร์แต่ละตัว
• ตรวจสอบระดับสารทำความเย็นทั้งหมดสำหรับแต่ละระบบ
• ตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของแผงสวิตช์ PLC
• ถ้ามีการรั่วซึม หรือน้ำหก ควรได้รับการทำความสะอาดทันที

การทำความสะอาดและบำรุงรักษาห้องเย็นรายสัปดาห์ (?????? ??????????? ?? ???? ?????)
• ทำความสะอาดซีลประตูห้องเย็น และตรวจสอบรอยแตกและการสึกหรอ

• ทำความสะอาดผนังห้องเย็น และพื้นทั้งหมดด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องเย็นที่เหมาะสม
• จัดระเบียบสต็อคให้เรียบร้อย

การบำรุงรักษาห้องเย็นรายเดือน (??????? ??????????? ?? ???? ?????)
• ปรับเทียบอุณหภูมิห้องเย็น

• ทำความสะอาด และตรวจสอบ evaporator, condensor และ fins ส่วนสำคัญในการรักษาอุณหภูมิ
• ทำความสะอาดเปลือกคอยล์เย็น และพัดลมโบลเวอร์
• ตรวจสอบการทำงานของ control valves
• ตรวจสอบการทำงานของ reverse blowing
• ตรวจสอบฟังก์ชันการละลายน้ำแข็ง
• ดำเนินการทดสอบการทำงานของระบบทั้งหมด และตรวจสอบความผิดปกติ
• ตรวจสอบความเย็นที่ภาระสูงสุด (full load)

การบำรุงรักษาห้องเย็นรายไตรมาส (????????? ??????????? ?? ???? ?????)

• ตรวจสอบการทำงานโดยรวมของห้องเย็น

การบำรุงรักษาห้องเย็นรายปี (???????? ??????????? ?? ???? ?????)
• ดำเนินการตรวจสอบรายวัน รายเดือน และรายไตรมาสตามลำดับ
• ล้างสารเคมีบนตัวแลกเปลี่ยนความร้อน (heat exchanger)

ส่วนประกอบห้องเย็นอื่นๆ ที่ต้องตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
• ประตูห้องเย็น (Cold room doors)
การตรวจสอบประตูห้องเย็น มักจะดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา ทุกสองเดือน เพื่อให้แน่ใจว่ามีการทำงานอย่างถูกต้อง รวมถึงส่วนประกอบอื่นๆ ของประตู เช่น ลูกกลิ้ง ตัวยึด กล่องควบคุม บานพับประตู ตำแหน่งประตู ตลอดจนฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น เซ็นเซอร์ประตู

• ปั๊มห้องเย็น (Cold room pumps)

ห้องเย็นสามารถคงความเย็น และขจัดความร้อนได้จากปั๊มห้องเย็น ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม เช่น ความแตกต่างของแรงดัน การใช้พลังงาน และความจุ เป็นต้น

• ปัญหาเชื้อราในห้องเย็น (Cold Room)

เชื้อราคือปัญหาที่สามารถลุกลามใหญ่โต มีหลายอุตสาหกรรมที่ประสบปัญหานี้ เพราะเชื้อราในห้องเย็นสามารถเกิดขึ้นได้ทั่วไป เนื่องจากสาเหตุความชื้นในอากาศ หรือการใช้วัสดุอย่างผนังห้องเย็น ที่ไม่ได้มาตรฐานเพียงพอ

แม้เชื้อราสามารถกำจัดได้ด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องเย็นก็ตาม แต่วิธีการแก้ไขที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อราในห้องเย็นตั้งแต่ต้น เมื่อมีลมอุ่น หรืออากาศที่อุณหภูมิสูงกว่าบรรยากาศ เข้าสู่ห้องเย็นของคุณ การควบแน่นจะเกิดขึ้นบนผนังซึ่งจะเป็นสาเหตุทำให้เชื้อราเติบโตได้


วิธีป้องกันเชื้อราในห้องเย็น
• ควรปิดประตูห้องเย็นอย่างสนิททุกครั้ง, ไม่เปิดประตูห้องเย็นค้างไว้ระหว่างปฏิบัติงาน
• ตรวจสอบซีลประตูกันลมของคุณอย่างสม่ำเสมอ และซ่อมแซมหรือเปลี่ยนตามระยะเวลากำหนด
• ตรวจสอบความสะอาด และการทำงานของช่องระบายอากาศทำงานอย่างสม่ำเสมอ
• ตรวจหารอยรั่วในห้องเย็น ควรซ่อมแซมทันที
• ทิ้งผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุ เพื่อหยุดการแพร่กระจายของสปอร์ของเชื้อรา

• วิธีทำความสะอาดห้องเย็น

ขั้นตอนการทำความสะอาดห้องเย็นที่ดีนั้น พื้นและผนังควรสะอาดตลอดเวลา เราสามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นสำหรับกำจัดการสะสมของฝุ่นบนพื้น และทำความสะอาดพื้นผิวผนังด้วยผ้า น้ำอุ่น และน้ำยาทำความสะอาดเฉพาะทาง หรือมีกรดอ่อน หลังจากทำความสะอาดข้างต้นแล้ว ควรเช็ดให้แห้งที่สุด เพื่อป้องกันการสร้างน้ำแข็งส่วนเกิด และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ ที่สำคัญตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำความสะอาด น้ำหรือวัตถุดิบ อาหารที่หกบนพื้น และทิ้งผลิตภัณฑ์ที่เน่าเสียทุกครั้ง ซึ่งจะช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

ข้อแนะนำสำหรับการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องในห้องเย็น

• จัดระเบียบสต็อคห้องเย็นของคุณ ให้ง่ายต่อการค้นหาผลิตภัณฑ์ รวมถึงเช็ควันหมดอายุ
• ตรวจสอบรายการที่เน่าเสียง่ายทุกวัน เพื่อลดขยะอาหาร
• อย่าวางสต็อกสินค้าของคุณไว้ขวางทางพัดลมโดยตรง เพราะจะส่งผลเสียต่อการไหลของอากาศ ระวังอย่าวางสต็อคสูงเกินไป เพราะนั่นก็อาจส่งผลต่ออุปกรณ์ทำความเย็นในห้องเย็นได้เช่นกัน

การดำเนินการตรวจสอบการบำรุงรักษา และทำความสะอาดตามปกติเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ และส่วนประกอบของห้องเย็นทำงานอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบการบำรุงรักษาส่วนประกอบของห้องเย็นเชิงเทคนิค ควรทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีเครื่องมือสำหรับห้องเย็นที่เหมาะสม ติดต่อเราเพื่อรับคำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการบำรุงรักษาห้องเย็นและเครื่องทำความเย็นอุตสาหกรรมของคุณ

??? ??????? ???? ???? ? ???????????? ??? ???? ???? ???? ห้องเย็นของเราได้รับการรับรองและเหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจอื่นๆ ที่ต้องการใช้ “ความเย็น” ที่เหมาะสมในการดูแล จัดเก็บผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยี ????? ???? ???? สะดวกต่อการใช้งาน ดูและควบคุมอุณหภูมิได้ทุกที่ ทุกเวลา

ติดตั้งระบบระบายความร้อนที่ทันสมัย และประหยัดพลังงาน พร้อมบริการหลังการขาย และทีมเซอร์วิชคอยดูแลความเย็น เคียงข้างธุรกิจของคุณ ควบคุมดูแลการติดตั้งงานโครงการโดยทีมวิศวกรประสบการณ์ยาวนาน พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านห้องเย็นคอยให้คำแนะนำและปรึกษาทั้งก่อน และหลังการขาย

Line id : @advancecool

Email : info@advancecoldroom.com