\
(งานสร้างห้องเย็นขนาด 140ตรม แบ่งเป็นห้อง ห้องChilledหนึ่งห้อง และ ห้อง Freeze สองห้อง สำหรับเก็บอาหารที่ตลาด ชลบุรี) Cold Room 140 SQM one Chilled Room and two Freezer room for Chonbury fresh market
งานสร้างห้องเย็นขนาด 140ตรม แบ่งเป็นห้อง ห้องChilledหนึ่งห้อง และ ห้อง Freeze สองห้อง สำหรับเก็บอาหารที่ตลาด ชลบุรี Cold Room 140 SQM one Chilled Room and two Freezer room for Chonbury fresh market
กรกฎาคม 6, 2017
งานห้องเย็น สปปลาว เฟส2 แบ่งออก ทั้งหมด 2 ห้อง เจาะร่องยึดผนังห้องเย็น ขนาดห้อง 8x8x3.5 เมตร อุณหภูมิ 14 องศา และ ขนาด 4x8x3.5 เมตร อุณหภูมิ 0 องศา
มีนาคม 10, 2017

(งานสร้างห้องเย็นขนาด 140ตรม แบ่งเป็นห้อง ห้องChilledหนึ่งห้อง และ ห้อง Freeze สองห้อง สำหรับเก็บอาหารที่ตลาด ชลบุรี) Cold Room 140 SQM one Chilled Room and two Freezer room for Chonbury fresh market