\
การเลือกเครื่องทำความเย็นที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
ระบบทำความเย็น
ระบบทำความเย็น : ปัญหาทั่วไปและแนวทางแก้ไข
มิถุนายน 1, 2023
มีอะไรอยู่ในห้องเย็น
มีอะไรอยู่ในห้องเย็น ?
มกราคม 2, 2024
เครื่องทำความเย็น อุตสาหกรรมอาหาร

สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ความเข้าใจผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต การบรรจุและจัดเก็บวัตถุดิบ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ควบคู่ไปกับความซับซ้อนในการออกแบบระบบต่างๆ ปัญหาด้านสุขอนามัย มาตรการประหยัดพลังงาน การปฏิบัติตามข้อบังคับกฎหมาย การบูรณาการอุปกรณ์ เป็นสิ่งสำคัญทั้งหมด

ดังนั้นในการสร้างห้องเย็นหรือออกแบบห้องเย็น จึงไม่น่าแปลกใจเลย ที่ต้องมีการชั่งน้ำหนักจากปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างห้องเย็นสำหรับอุตสาหกรรมใหม่ หรือปรับปรุง อัพเกรด ห้องเย็นที่มีอยู่แล้ว


อุตสาหกรรมอาหาร ทั้งหมดมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำความเย็นและการควบคุมอุณหภูมิ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจวิธีการตอบสนองความต้องการเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด โดยเริ่มต้นด้วยการรู้จักตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมของคุณ

เครื่องทำความเย็น อุตสาหกรรมอาหาร
• สารทำความเย็นแอมโมเนีย (??????? ???????????)

สารทำความเย็นธรรมชาติอย่างแอมโมเนีย ใช้กันทั่วไปในโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ โรงรีดนม และอุตสาหกรรมโรงเบียร์ สารทำความเย็นแอมโมเนียให้ประสิทธิภาพที่สูง สำหรับความต้องการในการทำความเย็นที่มากกว่า 200 ตัน (1 ตัน = 12,000 บีทียูต่อชั่วโมง)

เนื่องจากระบบต้องการพลังงานน้อยกว่าในการขจัดพลังงานความร้อนหนึ่งหน่วยเมื่อเทียบกับสารทำความเย็นอื่นๆ ความแตกต่างนี้สังเกตได้จากการใช้งานในอุณหภูมิต่ำ ยิ่งอุณหภูมิทำความเย็นต่ำ ประสิทธิภาพยิ่งแตกต่างเมื่อใช้แอมโมเนียเมื่อเทียบกับสารทำความเย็นประเภท

แม้ว่าแอมโมเนียจะเป็นตัวเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่จัดระดับความปลอดภัยอยู่ใน Class B2L (ติดไฟได้เล็กน้อย และมีความเป็นพิษ) ซึ่งอาจเป็นอันตรายได้ หากใช้โดยไม่ระมัดระวัง หรือตามกฎระเบียบข้อบังคับ แอมโมเนียมีความเป็นพิษสูง ทำให้การรั่วไหลอาจถึงแก่ชีวิตได้ โดยจะถูกอนุญาตเฉพาะในระบบอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย ผ่านการตรวจสอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และมี การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management) หรือ PMS

• สารทำความเย็นฮาโลคาร์บอน (?????????? ????????????)

ที่ผ่านมาเราใช้สารทำความเย็นประเภท HFCs อย่าง R410A, R134a และ R407C ในอุตสาหกรรมอาหารและห้องเย็นมาหลายปี โดยปัจจุบันเริ่มมีสารทำความเย็นทดแทนในตัวเลือกที่มี GWP ต่ำกว่าอย่าง R-513A และ R454B มาเป็นตัวเลือกในการพิจารณาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

สารทำความเย็นเหมาะสำหรับความสามารถในการทำความเย็นที่น้อยกว่า 200 ตัน โดยมักจะเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ากว่าแอมโมเนีย เมื่อต้องการกำหนดการประหยัดต้นทุน สามารถรันการคำนวณโหลดได้

แม้สารทำความเย็นประเภทฮาโลคาร์บอน จะมีระดับความปลอดภัยมากกว่าระบบทำความเย็นแอมโมเนีย แต่ยังจำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งานเป็นสำคัญ เพราะการรั่วไหลของสารทำความเย็น ทำให้ระบบทำความเย็นในห้องเย็นของคุณอาจเกิดการหยุดชะงัก หรือเป็นผลเสียถึงอุปกรณ์การทำความเย็น ไปจนถึงค่าพลังงานที่สูงขึ้น ซึ่งกระทบต่อต้นทุน

ประเภทของระบบทำความเย็น

• ???????? ??????? : มีคอนเดนเซอร์อยู่ภายใน โดยทั่วไประบบเหล่านี้จะใช้สำหรับการทำความเย็น และมีคอยล์เย็น (Evaporator) ภายในห้องเย็นที่เชื่อมต่อกับคอนเดนเซอร์ที่อยู่ด้านนอก Evaporator และมีพัดลมหมุนเวียนที่เป่าลมผ่านคอยล์เย็น โดยคอยล์เย็นสามารถวางได้ทั้งใน Blast chillers, Freezer, Storage ไปจนถึง ห้องไลนฺผลิต (Processing rooms)

• ??????? ?????? : เป็นระบบทางอ้อมที่ใช้น้ำหรือส่วนผสมของน้ำกับไกลคอล , สารทำความเย็นฮาโลคาร์บอน เพื่อทำให้อุณหภูมิต่ำลง จากนั้นจะหมุนเวียนไปยังตำแหน่งที่ใช้เพื่อขจัดความร้อนออกจากสิ่งแวดล้อม ระบบ Chiller มักใช้สำหรับการแช่เย็นน้ำในกระบวนการผลิต การแปรรูปผัก หัวดายในอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ ถังเก็บนม ฯลฯ การใช้งานระบบทำความเย็นส่วนใหญ่ใช้ฮาโลคาร์บอนเป็นสารทำความเย็น

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแอมโมเนีย-ไกลคอลเป็นวิธีการหนึ่งในการลดปริมาณแอมโมเนียที่เก็บไว้ในพื้นที่ ด้วยการใช้งานนี้ การใช้แอมโมเนียจะจำกัดเฉพาะพื้นที่หรือห้องที่มีคอมเพรสเซอร์ ภาชนะบรรจุ และอุปกรณ์อื่นๆ ตั้งอยู่

• ไครโอเจนิกส์ (????????) : คือการประยุกต์ใช้อุณหภูมิต่ำตั้งแต่ศูนย์สัมบูรณ์ (-273.15 องศาเซลเซียส) ถึง -150 องศาเซลเซียส ใช้ในกระบวนการแปรรูปและถนอมอาหารช่วยให้ควบคุมบรรยากาศและอุณหภูมิได้มากขึ้น การแช่แข็งอย่างฉับพลัน (Ultra-rapid freezing) ถือเป็นเรื่องปกติในการผลิตผลิตภัณฑ์จากนม เช่น ไอศกรีม และสามารถใช้ขนส่งอาหารแช่แข็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโดยทั่วไปจะมีต้นทุนเงินทุนล่วงหน้าที่ต่ำกว่า แต่ต้นทุนการดำเนินงานของระบบไครโอเจนิกอาจสูงกว่าระบบเชิงกล

• ?????? ???????? : เครื่องทำความเย็นไนโตรเจนเหลวหรือตู้แช่แข็ง ไนโตรเจนเหลวจะถูกฉีดพ่นจากหัวฉีดภายในห้องทำความเย็นและเปลี่ยนเป็นของเหลวและไอระเหย เมื่อหยดของเหลวสัมผัสพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ หยดเหล่านั้นจะระเหยกลายเป็นไอ ซึ่งจะดึงความร้อนออกจากผลิตภัณฑ์ กระบวนการนี้ใช้ในการแปรรูปอาหารในการใช้งานหลายประเภท รวมถึงการบด การผสม การเคลือบ การแช่แข็ง และการบรรจุอาหาร

องค์ประกอบการออกแบบอาคาร

ข้อควรพิจารณาที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทำความเย็น ได้แก่ การระบายน้ำ ความจุ พื้นที่ ความชื้น และอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจากบรรยากาศภายนอก ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องออกแบบพื้นที่ในระบบทำความเย็นให้สอดคล้องกับความต้องการ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติ หลักเกณฑ์ด้านสุขอนามัย

ระบบระบายน้ำของกระบวนการแปรรูปอาหารต้องการการดูแลรักษาอย่างถี่ถ้วน การออกแบบระบบระบายน้ำที่ดีจะสามารถลดต้นทุน ในการดูแล และทำความสะอาด ต้องคำนึงถึงน้ำหนักของหน่วยทำความเย็นทั้งในแง่ของความจุโครงสร้างของพื้นและหลังคา เมื่อออกแบบพื้นที่ทำความเย็น

สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ หลีกเลี่ยงการสะสมของน้ำแข็ง และการควบแน่น เช่นเดียวกับที่ต้องมีการควบคุมสภาพแวดล้อมภายใน ผลกระทบจากอุณหภูมิความร้อนภายนอกที่ส่งผ่านเข้ามา ก็มีผลเช่นกัน ดังนั้นจึงต้องมีตัวแบ่งความร้อนระหว่างพื้นที่ ของโซนเย็นแยกและพื้นที่ที่อยู่ติดกัน และจำเป็นต้องมีระบบป้องกันการยกตัวของน้ำแข็งที่ทำให้พื้นอุ่นขึ้น เพื่อป้องกันการแตกร้าวของพื้นห้องเย็น และความเสียหายต่อโครงสร้างและฐานรากซึ่งรักษาอุณหภูมิให้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งอย่างสม่ำเสมอ

บริเวณทางเข้า จากพื้นที่แช่เย็นไปยังพื้นที่ข้างเคียง การควบแน่นอาจก่อตัวขึ้นบนพื้นและอาจส่งผลให้เกิดน้ำแข็งเกาะบนพื้นได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีระบบทำความร้อนบริเวณพื้น เพื่อกันลื่นสำหรับพื้นที่ขนาดเล็กนอกประตูใกล้เคียง รวมไปถึงประตูเหนือศีรษะและประตูบานสวิง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อขอบยางประตู และทำให้ประตูปิดสนิท ท่อระบายน้ำจากคอยล์เย็นจำเป็นต้องได้รับการดูแลด้วยฉนวนความร้อน บางพื้นที่อาจจะใช้ท่อทองแดงสำหรับท่อระบายน้ำในพื้นที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

สรุป
การเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับระบบทำความเย็นในอุตสาหกรรม อาจไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวเสมอไป แต่การเลือกผู้รับเหมา หรือผู้ออกแบบห้องเย็นที่มีประสบการณ์เฉพาะทาง จะช่วยให้คุณลดปัญหาที่จะตามมาภายหลัง และช่วยให้คำปรึกษาในการเลือกระบบทำความเย็นที่เหมาะสมที่สุดได้ โดยชั่งน้ำหนักจากปัจจัย และความต้องการอื่น ๆ ที่กล่าวไป จนถึงประสิทธิภาพและการพิจารณาต้นทุน จุดคุ้มทุน อย่างรอบคอบ

??? : ??????? ???? ???? ผู้เชี่ยวชาญระบบทำความเย็น ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง พร้อมนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย และคุณภาพ ดูแลระบบทำความเย็นแบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ทั้งในและต่างประเทศ

ติดต่อเราได้ที่ :
Line id : @advancecool
Email : info@advancecoldroom.com