\
การเลือกอุปกรณ์ทำความเย็นในห้องเย็น
ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง
ความแตกต่างระหว่าง “ห้องเย็น” และ “ห้องแช่แข็ง”
เมษายน 14, 2023
air blast freezer
ตู้ Air Blast Freezer ทำงานอย่างไร ?
เมษายน 14, 2023

การเลือกอุปกรณ์ทำความเย็นในห้องเย็น

อุปกรณ์ทำความเย็น ในห้องเย็น

การเลือกอุปกรณ์ทำความเย็น เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่จะเก็บรักษาไว้ไม่สูญเสียคุณสมบัติดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ยา เคมีภัณฑ์ วัตถุดิบ หรือ ผลิตภัณฑ์แปรรูป ฯลฯ ตั้งแต่ขั้นตอนการเลือก ????????????? ???? การติดตั้งเครื่องทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเรื่องของงบประมาณในระยะยาว ในเรื่องของการบำรุงรักษา และการประหยัดพลังงาน

ต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์หลายประการ เช่น ข้อบังคับทางกฎหมาย ประเภทของระบบทำความเย็น ประเภทของคอมเพรสเซอร์ ขนาดของอุปกรณ์และการติดตั้ง และตำแหน่งของการติดตั้ง ซึ่งจะส่งผลต่อหน่วยทำความเย็นในการกำหนดสภาพอากาศให้เป็นไปดั่งความต้องการ

อุปกรณ์ทำความเย็น ในห้องเย็น
• ข้อกำหนดที่สำคัญสำหรับการติดตั้งและการเลือกใช้อุปกรณ์ทำความเย็น

กรอบการกำกับดูแลที่ส่งผลต่ออุปกรณ์ทำความเย็นนั้นกว้างมาก ครอบคลุมข้อบังคับและข้อจำกัดในการออกแบบอุปกรณ์ ข้อกำหนดของกฎด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ อย่างเช่น กฎของกระทรวง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในการกำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นในโรงงาน , ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการประเมินความเสี่ยง หรือตรวจสอบห้องเย็น เป็นต้น

รวมไปถึงข้อบังคับที่บังคับใช้ในด้านของสารทำความเย็น ในการลด หรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้เป็นไปตามแนวทางในการลดการใช้สาร HFCs ที่มีค่า GWP สูง นอกจากนี้ยังจำกัดการใช้สารทำความเย็นบางชนิดขึ้นอยู่กับการใช้งาน ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่จะติดตั้งอุปกรณ์

• ประเภทของสารทำความเย็นในอุปกรณ์ทำความเย็น (???????????)
การเลือกสารทำความเย็น หรือน้ำยาทำความเย็นที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ทำความเย็นของคุณ และสอดคล้องกับกฎระเบียบสากลเป็นสิ่งสำคัญมาก โดยต้องพิจารณาปัจจัยหลายประการ เช่น

• ราคาสารทำความเย็น
• GWP (ศักยภาพโลกร้อน)
• กฎระเบียบ
• ประสิทธิภาพและขีดจำกัดของการใช้งาน

สารทำความเย็นที่นิยมใช้ใน Refrigeration unit เช่น สารทำความเย็นประเภท HFCs เช่น R410a ,CO2 ,NH3 (แอมโมเนีย) และ R290 (โพรเพน)

• ประเภทของระบบทำความเย็น.
ตามประเภทของระบบทำความเย็น เราสามารถจำแนกเป็นระบบทางตรง (?????? ????????????? ??????) และทางอ้อม (???????? ????????????? ??????)

• ระบบทำความเย็นโดยตรง : สารทำความเย็นที่บีบอัดและควบแน่นจะออกจากอุปกรณ์และกระจายไปยังคอยล์เย็น (evaporators)
• ระบบทำความเย็นทางอ้อม : สารทำความเย็นถูกกักไว้ในเขตสร้างความเย็น ซึ่งพลังงานความเย็นถูกถ่ายโอนโดยใช้ตัวแลกเปลี่ยน อย่าง น้ำ ไกลคอล หรือน้ำเกลือ และขับเคลื่อนโดยระบบปั๊ม ส่งไปยังองค์ประกอบสุดท้าย เช่น air coolers, exchangers, tank coils เป็นต้น

• ประเภทคอมเพรสเซอร์
อีกปัจจัยในการเลือกหน่วยทำความเย็นคือ ส่วนประกอบหลักที่เป็นหัวใจของการทำความเย็น ซึ่งก็คือคอมเพรสเซอร์ นี่คือคอมเพรสเซอร์ (??????????) ที่พบมากที่สุดในเครื่องทำความเย็น แบ่งได้ตาม

โครงสร้าง (?????????)
• Hermetic compressors : คอมเพรสเซอร์ชนิดปิดสนิท
• Semi-hermetic compressors : คอมเพรสเซอร์ชนิดกึ่งปิดสนิท

เทคโนโลยี (??????????)
• Scroll compressors : แบบสโกรว์
• Reciprocating/piston compressors : แบบลูกสูบ
• Screw compressors : แบบสกรู

• สถานที่ติดตั้ง
สำหรับการออกแบบให้เหมาะสมกับการทำงานของระบบทำความเย็น ความแตกต่างของอุณหภูมิเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก เนื่องจากจะเป็นตัวกำหนดการแลกเปลี่ยนความร้อนในคอยล์เย็นและคอนเดนเซอร์ อีกทั้งในเรื่องของความชื้นอีกด้วย

• ขนาดของพื้นที่
ขนาดของพื้นที่มีความสำคัญในการเลือกอุปกรณ์ พบได้บ่อยครั้งที่ หากเลือกอุปกรณ์ในยูนิตขนาดเล็ก อาจทำให้ไม่มีกำลังสร้างความเย็นแก่ผลิตภัณฑ์ในอุณหภูมิที่เหมาะสม หรือในทางกลับกัน หากมีการเลือกยูนิตขนาดใหญ่เกินความจำเป็น ก็จะมีส่วนเสียในด้านการใช้พลังงานที่สิ้นเปลือง

• การกำหนดค่าอุปกรณ์
เราสามารถใช้เครื่องทำความเย็นแบบแกน (axial) เป็นอุปกรณ์สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร อุปกรณ์ทำความเย็นแบบแรงเหวี่ยง (centrifugal) ที่มีการติดตั้งคอนเดนซิ่งยูนิตภายในอาคาร ในการกำหนดค่า

• เลือกเครื่องทำความเย็น (Refrigeration unit) อย่างไร ? ไม่ให้พลาด

เพราะแต่ละอุตสาหกรรมมีความต้องการที่แตกต่างกัน ??? ??????? ???? ???? ? ???????????? ??? ???? ???? ???? ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี และเป็นผู้นำด้านการสร้าง ผลิต ติดตั้ง ห้องเย็น Cold room, Cold Storage ทั้งในและต่างประเทศ แบบครบวงจร เราให้บริการห้องเย็นเชิงอุตสาหกรรมหลายประเภท

เราสามารถคำนวณความต้องการในการทำความเย็นของห้องเย็น เพื่อเลือกเครื่องทำความเย็นที่เหมาะสม จากความต้องการ และปัจจัยอื่นๆ เช่น ประเภทของห้องเย็น ประเภทของฉนวน และขนาด ไปจนถึงพารามิเตอร์การรักษามาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น เนื้อสัตว์ ผัก ธัญพืช ผลิตภัณฑ์นม ผลไม้ ผลิตภัณฑ์ยา ขนมปัง ไวน์ อาหารทะเล เป็นต้น

??? ??????? ???? ???? ? ???????????? ??? ???? ???? ???? ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี และเป็นผู้นำด้านการสร้าง ผลิต ติดตั้ง ห้องเย็น Cold room, Cold Storage ทั้งในและต่างประเทศ แบบครบวงจร เราให้บริการห้องเย็นเชิงอุตสาหกรรมหลายประเภท

Line id : @advancecool
Email : info@advancecoldroom.com

.