\
ห้องเย็น สำหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง
air blast freezer ตู้แช่แข็ง
การแช่แข็งด้วยลมเย็นจัด (Air Blast Freezer)
เมษายน 14, 2023
บำรุงรักษา ตรวจสอบเครื่องทำความเย็น สำหรับผู้ใช้งานห้องเย็น
การบำรุงรักษา และตรวจสอบห้องเย็นเบื้องต้น
เมษายน 14, 2023
อาหารทะเล แช่แข็ง ห้องเย็น

อาหารทะเล แช่แข็ง ห้องเย็น

อุตสาหกรรมอาหารทะเล เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมผู้ผลิตอาหารที่สำคัญรายต้นๆ ของไทย ทั้งอาหารทะเลสด แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป ทั้งในทิศทางส่งออก หรือบริโภคภายในประเทศ อุตสาหกรรมอาหารทะเลมีแนวโน้มฟื้นตัว และเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามการทยอยฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคในหลายประเทศ ส่งผลให้กิจกรรมส่งออก และผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการต่างๆ เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น

นอกเหนือจากที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารทะเลต้องปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อต่อสู้ และรับมือกับความท้าทาย ทั้งด้านคู่แข่งที่เพิ่มมากขึ้น ไปจนถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ยังต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตให้สอดรับกับกฎระเบียบและมาตรฐานสากลเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก


อย่างการเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการห่วงโซ่ความเย็น การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีคุณภาพและปลอดภัย รวมไปถึงการจัดเก็บรักษาที่เป็นต้นทางก่อนส่งผลิตภัณฑ์คุณภาพอย่าง “ห้องเย็น” การใช้ห้องเย็นในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง จะช่วยในการเก็บรักษา ห้องเย็นจะช่วยสามารถรักษาอุณหภูมิที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย โดยมีกระบวนการ

1. การแช่แข็ง แบบ Blast freezing
ที่สามารถลดอุณหภูมิของอาหารในเวลาอันสั้น ช่วยให้สามารถรักษาคุณภาพอาหารและเนื้อสัตว์ให้มีรสชาติดี

2. อุณหภูมิเก็บรักษาที่ 0~-4C
โดยทั่วไปอุณหภูมินี้ น้ำส่วนใหญ่ในอาหารจะอยู่ในสภาพแช่แข็ง แต่ไม่แข็งทั้งหมด เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการหมุนเวียนคลัง หรือสต็อคบ่อยครั้ง แต่สำหรับอาหารทะเลต่างชนิดกัน ก็จะมีวิธีการเก็บรักษาจะแตกต่างกันไปด้วย เช่น ปลาทะเลน้ำลึกที่ต้องเก็บที่อุณหภูมิต่ำมาก เช่น -60 องศาเซลเซียส

3. ชั้นน้ำแข็ง/ชั้นวัตถุดิบ (Layer)
อย่างวัตถุดิบประเภทปลา สามารถเก็บรักษาได้โดยใส่ปลาหนึ่งชั้น ตามด้วยน้ำแข็งหนึ่งชั้น และปลาอีกหนึ่งชั้น เป็นต้น แต่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำแข็งมีปริมาณเพียงพอ และวางบนผิววัตถุดิบอย่างเสมอกัน

เคล็ดลับการเก็บรักษาอาหารทะเลแช่แข็งในห้องเย็น

• การจัดเก็บอาหารตามหมวดหมู่
หากเปรียบเทียบกับผักและผลไม้ อาหารทะเลมีรสชาติ และกลิ่นบางอย่าง ที่ไม่สามารถรวมกันได้ จึงไม่ควรนำอาหารประเภทอื่นๆ มาใส่ในคลังสินค้าห้องเย็นสำหรับอาหารทะเล ไม่เพียงแต่ทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์เท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดเชื้อโรค เนื่องจากจุลินทรีย์และแบคทีเรียต่างๆ

• หมั่นตรวจสอบคุณภาพอาหาร ก่อนการจัดเก็บ
เมื่อวัตถุดิบมีจำนวนมาก อาจจะมีสินค้าที่เน่าเสียก่อนการจัดเก็บ ก่อนเข้าห้องเย็นต้องคัดสินค้าที่มีปัญหาการเสื่อมสภาพออกก่อน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าอื่น

• ทำความเย็นล่วงหน้า ก่อนนำอาหารเข้าเก็บ
การทำความเย็นล่วงหน้าในอุณหภูมิที่เหมาะสม จะช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ของอาหารทะเลแช่แข็งได้อย่างมีประสิทธิภาพได้

• ควบคุมอุณหภูมิห้องเย็นอย่างเคร่งครัด
ในระหว่างกระบวนการจัดเก็บ หากอุณหภูมิของห้องเย็นไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และอุณหภูมิภายในของผลิตภัณฑ์แช่แข็งไม่เป็นไปตามอุณหภูมิที่คาดไว้ อาจทำให้อาหารที่จัดเก็บไว้เน่าเสียได้ ห้องเย็นแบบ Smart Cold Room จะช่วยจัดการแจ้งเตือนอุณหภูมิผ่านอุปกรณ์สื่อสารใกล้ตัวได้ตลอด 24 ชม. รวมถึงแจ้งเตือนหากเกิดความไม่ปกติในห้องเย็นของคุณ ทำให้สามารถปรับอุณหภูมิ หรือขนถ่ายสินค้า ได้ทันท่วงที

• ระบายอากาศในห้องเย็นอย่างสม่ำเสมอ
การระบายอากาศในห้องเย็น เป็นอีกสิ่งสำคัญที่หลายคนมองข้าม ห้องเย็นสำหรับอาหารทะเลแช่แข็งที่ไม่มีการระบายอากาศเป็นเวลานาน และอุณหภูมิ/ความชื้นสูงเกินไป ซึ่งจะทำให้แบคทีเรียเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วได้ง่าย นำไปสู่การเสื่อมสภาพและเกิดกลิ่นของผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง ในขณะเดียวกัน การรั่วไหลของสารทำความเย็น อย่างแอมโมเนียในท่อทำความเย็นของห้องเย็น นอกจากจะทำให้เกิดกลิ่นติดอาหารแล้ว ยังก่อให้เกิดอันตรายต่ออาหาร และผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย

ห้องเย็นสำหรับอาหารทะเลแช่แข็ง ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาดการค้าอาหารทะเลทุกขนาด ไปจนถึงร้านอาหาร โรงแรม ซูเปอร์มาร์เก็ต และสถานที่อื่นๆ ซึ่งห้องเย็นสามารถแก้ปัญหาการเก็บรักษา การจัดการผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยเรื่องความปลอดภัย และคุณภาพอาหารต่อผู้บริโภคปลายทางอีกด้วย

บริการติดตั้ง และออกแบบห้องเย็น ด้วยวิศวกรมืออาชีพเฉพาะทาง กว่า 30 ปี ??????? ???? ???? ได้ให้บริการลูกค้าจำนวนมากทั้งในการติดตั้งในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ตั้งแต่ขั้นตอนการปรึกษา ออกแบบ และติดตั้ง ไปจนถึงบริการดูแลรักษา และซ่อมแซม

หากคุณทำธุรกิจอาหารทะเล หรืออุตสาหกรรมอาหารอื่นๆ ที่ต้องการห้องเย็น ไม่ว่าจะเป็นแบบสำเร็จรูป หรือ Walk in ACR ให้บริการโซลูชั่นครบวงจรสำหรับห้องเย็น ทุกขนาด ทุกอุณหภูมิ ตามความต้องการและงบประมาณของคุณ รับคำปรึกษาเรื่องห้องเย็น และเทคโนโลยีความเย็นกับเราได้ที่

Line id : @advancecool
Email : info@advancecoldroom.com