\
น้ำหนัก
มกราคม 3, 2024
ห้องเย็น น้ำหนัก อาหาร

ทำไมน้ำหนักสินค้าหายไประหว่างแช่สินค้าใน ห้องเย็น

แม้หลังเก็บเกี่ยวแล้ว ผักแ […]