\
ห้องเย็น มาตรฐาน GMP
มกราคม 31, 2024
ห้องเย็น มาตรฐาน GMP

สร้าง ห้องเย็น อย่างไร ? ให้ได้มาตรฐาน GMP

และนี่คือ ข้อแนะนำในการสร้างห้องเย็นให้ได้รับมาตรฐาน GMP จากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และสร้างห้องเย็น ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ทั้งในและต่างประเทศ