\
cold room
มกราคม 31, 2024
อุณหภูมิ ห้องเย็น กัญชา

อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการปลูกกัญชาในห้องเย็น

ห้องเย็นสำหรับเพาะปลูกกัญช […]
มกราคม 31, 2024
ห้องเย็น มาตรฐาน GMP

สร้าง ห้องเย็น อย่างไร ? ให้ได้มาตรฐาน GMP

และนี่คือ ข้อแนะนำในการสร้างห้องเย็นให้ได้รับมาตรฐาน GMP จากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และสร้างห้องเย็น ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ทั้งในและต่างประเทศ
มกราคม 3, 2024
coldroom ห้องเย็น capacity

ความสำคัญของ Cooling capacity และ Storage capacity ใน ห้องเย็น

ในบริบทของ ห้องเย็น “ […]
มกราคม 3, 2024
ห้องเย็น น้ำหนัก อาหาร

ทำไมน้ำหนักสินค้าหายไประหว่างแช่สินค้าใน ห้องเย็น

แม้หลังเก็บเกี่ยวแล้ว ผักแ […]