\
coldroom
มีนาคม 1, 2024
ละลายน้ำแข็ง คอยล์เย็น ห้องเย็น

ระบบละลายน้ำแข็งใน ห้องเย็น

การละลายน้ำแข็งในห้องเย็น […]
มีนาคม 1, 2024
อุณหภูมิ ห้องเย็น

อุณหภูมิใน ห้องเย็น เท่ากันทั่วทั้งห้องหรือไม่ ?

ห้องเย็น มีบทบาทอย่างมากใน […]
กุมภาพันธ์ 8, 2023
ห้องเย็น อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมและการประยุกต์ใช้ห้องเย็น

สำหรับหลายอุตสาหกรรม และธุ […]
กุมภาพันธ์ 8, 2023
type of cold room

ประเภทของ ห้องเย็น ตามการใช้งาน

ห้องเย็น หรือ ???? ????? เ […]