\
เคล็ดลับการเก็บสินค้าใน ห้องเย็น รับฤดูร้อน
ห้องเย็น ร้านค้า
คู่มือ “ห้องเย็น” สำหรับร้านค้าปลีก
เมษายน 14, 2023
cold storage operations
ผลกระทบของ Climate Change ต่อ “ห้องเย็น”
เมษายน 18, 2023
เคล็ดลับ ห้องเย็น

สำหรับอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใข้ “ห้องเย็น” ในการจัดการ และดำเนินธุรกิจนั้น การรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นหัวใจสำคัญที่ต้องรักษามาตรฐานนี้ไว้ตลอดปี แต่หน้าร้อนปี 2556 นี้ โดยเฉพาะประเทศไทย ที่กรมอุตุฯ คาดการณ์ว่าจะมีอุณหภูมิเพิ่มมากขึ้นถึง 50 องศา ในบางพื้นที่

การเก็บสต็อกสินค้าให้ได้มาตรฐานสูงตามความต้องการจึงเป็นงานที่ท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆ บทความนี้ ??? : ??????? ???? ????มีเคล็ดลับที่จะช่วยยืดอายุผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะของสด เช่น ผัก ผลไม้ เพื่อช่วยให้คุณยืดอายุผลิตภัณฑ์ และสร้างความมั่นใจในด้านคุณภาพตั้งแต่การจัดเก็บ และการกระจายสินค้าก่อนถึงมือผู้บริโภค

เคล็ดลับ ห้องเย็น

1. ใช้ระบบหมุนเวียนสินค้า (????? ???????? ??????) ที่มีประสิทธิภาพ
ผักผลไม้สด หรือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในห้องเย็น ควรได้รับการหมุนเวียนโดยใช้วิธีเ first-in, first-out เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่มีอายุนานกว่าจะได้รับการจำหน่ายก่อนผลิตภัณฑ์ที่สดใหม่ ลดการเกิดอันตรายต่อผู้บริโภค และลดการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้องเย็น

2. ปรับปรุงการซ้อน (????????) ผลิตภัณฑ์
การวางซ้อนกันมากเกินไป หรือการจัดวางที่แน่นเกินไป ทำให้การหมุนเวียนสินค้า (ตามข้อ 1) ได้ยากขึ้น แถมยังจะลดปริมาณการไหลเวียนของอากาศรอบๆ ผลิตภัณฑ์อีกด้วย หากไม่มีการไหลเวียนของอากาศที่เหมาะสม อุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ที่เก็บรักษาในห้องเย็น อาจสูงขึ้นและเกิดการควบแน่น ซึ่งจะทำให้อาหารเสื่อมสภาพเร็วขึ้น การวางซ้อนกันมากเกินไป (สูงเกิน 2 แถว) อาจทำให้ผลผลิตที่บอบบางช้ำจากการกดทับ ทำให้คุณภาพของอาหารลดลง

3. จัดการกับสินค้าไม่ได้มาตรฐาน (??????? ????????)
วัตถุดิบสด ที่เสียเพียงชิ้นเดียวอาจทำให้มูลค่า และมาตรฐานของสินค้าทั้งหมดเสียหายได้ ดังนั้น ควรมีบุคลากรที่ดำเนินการตรวจสอบการเน่าเสียของผลิตภัณฑ์เป็นประจำ ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บประจำวัน

4. ระวังความไวของเอทิลีน (????????)
เคล็ดลับอีกประการหนึ่งในการชะลอการเน่าเสียในช่วงฤดูร้อน คือป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเอทิลีนอยู่ห่างจากผลิตภัณฑ์ที่ไวต่อเอทิลีน เช่น ผักผลไม้อย่าง อะโวคาโด กล้วย ลูกพีช และมะเขือเทศล้วนผลิตเอทิลีนในปริมาณสูง

5. ใช้ภาชนะ (???? ??????????) ที่ได้มาตรฐาน
เมื่อจัดเก็บ และวางขายสินค้าในจุดจำหน่ายแล้ว ไม่ควรนำสินค้าออกจากภาชนะจัดเก็บเดิม ผลิตผลต้องเก็บไว้ในภาชนะหรือกล่องที่ได้มาตรฐาน หรือได้รับการอนุญาตให้จัดเก็บอาหาร จะส่งผลให้สินค้าคงความสดใหม่ ในคุณภาพที่ดีที่สุด ก่อนวันที่กำหนด

6. ตรวจสอบการส่งมอบสินค้า
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดก่อนที่สต็อกจะเข้าสู่ชั้นวางจำหน่าย เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าจะมาถึงภายใต้สภาวะที่เหมาะสม บุคลากรควรได้รับการอบรมเรื่องการตรวจสอบอุณหภูมิของสินค้าอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบห้องเย็นเพื่อหาสัญญาณของการปนเปื้อน (?????-?????????????) สินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดจะต้องถูกกำจัดทิ้ง เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อผลิตภัณฑ์ชิ้นอื่น และผู้บริโภค

7. มีโซลูชันห้องเย็น (???? ???????) ที่ถูกต้อง
ผลิตภัณฑ์จะต้องถูกเก็บไว้ในตู้แช่ ห้องเย็นหรือห้องแช่แข็งอย่างถูกต้อง เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะออกสู่พื้นโรงงาน ห้องเย็นควรได้รับการออกแบบมาเหมาะสมกับการใช้งาน และมีประสิทธิภาพทำงานในอุณหภูมิที่ถูกต้องสำหรับสต็อกแต่ละประเภท

8. ตรวจสอบอุณหภูมิ
ถือเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเรื่องของอาหารสด ที่จะต้องมีเครื่องวัดอุณหภูมิหรืออุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เห็นได้ชัดเจนในตู้แช่ หรือห้องเย็น เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตผลอยู่ในอุณหภูมิที่ปลอดภัยและถูกต้อง และมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอโดยบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ห้องเย็นที่ทำงานด้วยอุณหภูมิที่ไม่ถูกต้องจะสามารถเร่งการเสื่อมสภาพของอาหารได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูร้อนนี้

หากคุณต้องการความแม่นยำเรื่องอุณหภูมิสูงสุด เราขอแนะนำห้องเย็นที่มีเทคโนโลยี ????? ???? ???? ที่พร้อมระบบตรวจสอบระยะไกล ผ่านระบบ Smart Cold Room เพื่อรายงานความผิดปกติในการทำงานของห้องเย็น แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุงได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์สื่อสารอย่าง โทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ???? ?? : @???????????

9. ทำความสะอาดพื้นที่จัดเก็บ
ห้องเย็นที่ไม่ถูกสุขลักษณะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เน่าเสียได้ไวก่อนกำหนด ก่อให้เกิดกลิ่นและการรั่วไหลที่ไม่พึงประสงค์ อาจทำให้สินค้าคงคลังทั้งหมดปนเปื้อนได้ ควรตรวจสอบ บำรุงรักษาและทำความสะอาดห้องเย็นเป็นประจำ เพื่อให้ได้ผลิตอาหารสดที่สุดเท่าที่จะทำได้ในฤดูร้อน

10. จัดอบรม และให้ความรู้แก่พนักงาน
เป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุด และสำคัญที่สุดในขั้นตอนรักษาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพที่สุดในฤดูร้อนนี้ เพราะผลิตภัณฑ์คุณภาพ ไม่ได้เกิดจากประสิทธิภาพการทำความเย็นของห้องเย็นอย่างเดียว แต่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกท่านในองค์กร ทั้งวิธีการใข้ การดูแล และการบำรุงรักษา รวมถึงการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น เพื่อให้ทุกคนเข้าใจถึงความสำคัญของการจัดการสต็อกและใช้ห้องเย็นอย่างมีประสิทธิภาพ

??? : ??????? ???? ???? สามาถช่วยออกแบบและจัดหาโซลูชันแบบครบวงจรเพื่อตั้งค่าห้องเย็น ที่พร้อมระบบตรวจสอบระยะไกล ผ่านระบบ Smart Cold Room เพื่อรายงานความผิดปกติในการทำงานของห้องเย็น แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุงได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์สื่อสารอย่าง โทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet

รวมถึงการบันทึกข้อมูล และเอกสารทั้งหมดที่มีให้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานและทุกๆ การตรวจสอบ ไปจนถึงโซลูชันการทำความเย็นตั้งแต่แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ ไปจนถึงแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ สำหรับการประหยัดพลังงานและเพื่อให้มีห้องสำหรับอุณหภูมิบวกและลบ ภายใต้บริษัท Advance Cool Technology ผลิต ออกแบบ ติดตั้งระบบ Chiller Cooling

ติดต่อเราได้ที่ :
Line id :
@advancecool
Email : info@advancecoldroom.com