\
ประเภทของ ห้องเย็น ตามการใช้งาน
ประเภทห้องเย็น
8 ประเภททั่วไปของห้องเย็นเชิงพาณิชย์และคุณสมบัติ
กุมภาพันธ์ 8, 2023
ห้องเย็น อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมและการประยุกต์ใช้ห้องเย็น
กุมภาพันธ์ 8, 2023
type of cold room

ห้องเย็น หรือ ???? ????? เป็นกรรมวิธีการรักษาคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตผลในหลากหลายในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร ที่สามารถสร้างรายได้ทั้งจากการส่งออกและนำเข้า ไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปอาหาร โรงครัวขนาดใหญ่ ครัวกลาง หรือ ?????? ??????? โดยการใช้กรรมวิธีแช่เย็น หรือแช่แข็ง เพื่อรักษาคุณภาพวัตถุดิบ และยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์

นอกจากประเภททั่วไปของห้องเย็นเชิงพาณิชย์ อย่างห้องเย็นสำเร็จรูป หรือห้องเย็นแบบสั่งทำ ที่สามารถออกแบบได้ตามความต้องการของธุรกิจแล้ว เรายังสามารถแบ่งประเภทห้องเย็น (???? ?????) ได้ตามประเภทการใช้งาน และอุณหภูมิอีกด้วยtype of cold room

 

1. ห้องเย็นแบบแช่เย็นเฉียบพลัน (??? ????? ????? ????)
อุณหภูมิที่ต้องการส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสินค้า ประมาณ 2 ถึง -10 องศาเซลเซียส เป็นห้องเย็นไว้สำหรับลดอุณหภูมิ หรือควบคุมแบททีเรีย

2. ห้องเย็นแบบแช่แข็ง (??????? ????)
อุณหภูมิที่ต้องการส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสินค้า ประมาณ -5 ถึง -25 องศาเซลเซียส โดยตั้งค่าที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของตัวสินค้า มีไว้สำหรับลดอุณหภูมิและเก็บสินค้าได้เป็นเวลานานกว่า 8-10 เดือน

3. ห้องเย็นเก็บรักษาสินค้า (???? ??????? ????)
อุณหภูมิที่ต้องการส่วนใหญ่ประมาณ -18 ถึง -25 องศา เป็นห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าที่รับช่วงต่อจากกระบวนการแช่แข็งมา สินค้าที่นำมาเก็บต้องมีอุณหภูมิต่ำกว่าหรือเท่ากับอุณหภูมิของห้อง Cold storage room โดยการตั้งค่าอุณหภูมิห้องเย็น ไม่จำเป็นต้องคำนวนค่าความร้อนจากตัวสินค้า ห้องเย็น Cold storage room เป็นที่นิยมมากโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง และปศุสัตว์

4. ห้องเย็นแบบแช่แข็งด้วยลมเย็นจัด (??? ????? ??????? ????)
อุณหภูมิที่ต้องการส่วนใหญ่ประมาณ -35 องศา เป็นห้องเย็นเพื่อแช่แข็งสินค้าให้เย็นเร็วขึ้น โดยที่ไม่ทำให้ผนังเซลล์ของสินค้าแตก เป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายหรือช้ำ เช่น ผัก ผลไม้ อาหารทะเล ปกติแล้วจะใช้เวลาในการแช่แข็ง 4-5 ชม. หรือดึงอุณหภูมิได้ไม่เกิน 6 ชั่วโมงต่อความจุสินค้า 2.5 ตัน

5. ห้องเย็นพักสินค้า (???? ????)
อุณหภูมิที่ต้องการส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสินค้า ประมาณ -5 ถึง 10 องศาเซลเซียส สามารถจัดทำเป็นห้องพักสินค้า เพื่อกระจายสินค้าก่อนขนส่ง หรือเป็นห้องเย็นเพื่อลดอุณหภูมิของอากาศภายนอก ก่อนจะส่งต่อวัตถุดิบสู่ห้อง Air Blast Freezer Room หรือห้องประเภทอื่นที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า

6. ห้องเย็นสำหรับการผลิต (?????????? ????)
ควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ 16 ถึง 20 องศาเซลเซียส ซึ่งเหมาะสมกับอุณหภูมิที่มนุษย์อยู่ได้ ห้องไลน์ผลิต อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเก็บสินค้า หรือรักษาอุณหภูมิโดยตรง แต่ก็ต้องมีการทำความเย็นที่สม่ำเสมอและเหมาะสม การควบคุมความสะอาด และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงสารปนเปื้อนในห้องผลิตด้วยระบบการปรับอากาศที่เหมาะสม และมีคุณภาพ

6 ประเภทห้องเย็นสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและการผลิตที่กล่าวไปข้างต้น ยังมีธุรกิจอื่นๆ อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการวิจัย การแพทย์ ฯลฯ ก็จำเป็นต้องมีห้องเย็นไว้สำหรับการเพาะเลี้ยง เพาะเชื้อ เพาะเมล็ดพันธ์ ฯลฯ โดยมีความซับซ้อน นอกจากรักษาอุณหภมิความเย็นตามที่ต้องการ ยังต้องมีการรักษาความชื้นสัมพัทธ์ ระดับแสงสว่างอีกด้วยครับ

ไม่ว่าจะเป็นห้องเย็น (Cold Rooms) ประเภทใด สำหรับอุตสาหกรรม และธุรกิจ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเก็บความเย็น และการรักษาอุณหภูมิที่ได้ตามที่ต้องการ รวมถึงความสะอาดต่อวัตถุดิบ ผู้ออกแบบห้องเย็นควรเลือกใช้อุปกรณ์การประกอบห้องเย็นให้มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นกาวยาแนว แผ่นฉนวนเก็บความเย็น หรือแผ่น Sandwich Panel ที่เหมาะสม เพื่อการปิดรอยต่อได้มิดชิด แข็งแรง ทนทานต่ออุณหภูมิติดลบมากๆ เพื่อป้องกันการสูญเสียความเย็น และความชื้นซึมผ่าน

??? ??????? ???? ???? ? ???????????? ??? ???? ???? ????

ผู้เชี่ยวชาญด้านความเย็น และเป็นผู้นำด้านการสร้าง ผลิต ติดตั้ง ห้องเย็น Cold room, Cold Storage ทั้งในและต่างประเทศ แบบครบวงจร เราให้บริการห้องเย็นเชิงอุตสาหกรรมหลายประเภท

รับคำปรึกษาเรื่องห้องเย็น และเทคโนโลยีความเย็นกับเราได้ที่
Line id : @advancecool
Email : info@advancecoldroom.com