\
ประเภท และ องค์ประกอบของห้องเย็น
food refrigeration
ความเย็นกับอุตสาหกรรมอาหาร
เมษายน 14, 2023
มาตรฐาน HACCP
มาตรฐาน HACCP คืออะไร ?
เมษายน 14, 2023
ประเภท ห้องเย็น cold storage

ห้องเย็น ทำงานได้ด้วยหัวใจหลัก อย่างระบบทำความเย็นที่กำหนดสภาพอากาศ เพื่อรักษากระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ สินค้าและอาหารในอุตสาหกรรมของคุณ

ห้องเย็น ถือว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในหลายภาคส่วน ตั้งแต่ภาคอาหาร ไปจนถึง HORECA หรือธุรกิจโรงแรม (Hotel) ร้านอาหาร (Restaurant) และธุรกิจจัดเลี้ยง (Catering) นอกเหนือจากนี้ยังรวมไปถึงภาคอุตสาหกรรมสำหรับกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการทำความเย็น เช่น อุโมงค์ทดสอบยานพาหนะ การจำลองสภาพอากาศในกระบวนการการทดสอบ หรือในกระบวนการผลิตยา เป็นต้น

ประเภท ห้องเย็น cold storage

ห้องเย็น สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งาน (อุณหภูมิ) หรือขนาดการก่อสร้าง ได้ดังนี้

• ห้องเย็นตามช่วงอุณหภูมิ ขึ้นอยู่กับช่วงอุณหภูมิที่ห้องเย็นทำงาน ตามที่อุตสาหกรรมต้องการ 4 ประเภท :

1. ห้องเย็นอุณหภูมิบวก : ได้รับการออกแบบสำหรับการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ระหว่าง 0 ถึง 10 ºC ส่วนใหญ่ใช้สำหรับถนอมอาหารสด เครื่องดื่ม หรือยา
2. ห้องเย็นแช่แข็งหรือห้องเย็นอุณหภูมิติดลบ : ใช้สำหรับเก็บผลิตภัณฑ์แช่แข็งระหว่าง 0 ถึง -28ºC มักมีฉนวนที่ดีกว่า เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการเปิดใช้งานห้องเย็นไม่บ่อยครั้ง เช่น อาหารแช่แข็ง วัคซีน หรือสารอินทรีย์
3. เครื่องแช่เยือกแข็งแบบอุโมงค์ (Deep freezing tunnel.) : อุณหภูมิในห้องแช่แข็งประเภทนี้ ซึ่งสูงถึง -30 ºC ถึง -40 ºC โดยใช้การแช่แข็งผลิตภัณฑ์ทีละชิ้น โดยใช้ระบบการเคลื่อนย้ายอัตโนมัติและกระแสน้ำเย็น ในขณะที่ผลิตภัณฑ์เคลื่อนที่ไปมาภายในห้อง ส่วนใหญ่จะใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสำหรับการแช่แข็ง เช่น เนื้อสัตว์หรือขนม
4. ตู้แช่เยือกแข็ง (Temperature blast chillers.) : เป็นห้องเย็นที่มีความสามารถลดอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว เพื่อลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนและสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานขึ้นโดยไม่สูญเสียคุณภาพ หรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เป็นห้องเย็น หรือตู้ Blast Freezer ที่ใช้สำหรับการเตรียมอาหารในเชิงพาณิชย์ จนถึงระดับอุตสาหกรรม อย่างโรงครัวขนาดใหญ่

• ห้องเย็นตามขนาด

1. ห้องเย็นขนาดเล็กถึง 30 ลบ.ม. : สำหรับใช้ในร้านอาหารและร้านค้าเชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก ร้านขายเนื้อ ร้านขายปลา ร้านไอศกรีม เป็นต้น
2. ห้องเย็นขนาดกลางถึง 200 ลบ.ม. : สำหรับใช้ในซุปเปอร์มาร์เก็ต, โรงแรม, ห้องปฏิบัติการเภสัชกรรม อุตสาหกรรมขนาดเล็ก เป็นต้น
3. ห้องเย็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ถึง 3,000 ลบ.ม. : สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และศูนย์โลจิสติกส์ขนาดใหญ่ เป็นต้น

• องค์ประกอบของห้องเย็น
• แผ่นฉนวนผนัง พื้น และหลังคา (Panels) หรือที่เรียกกันว่า sandwich panel ประกอบด้วยแผ่นเหล็กสองแผ่นที่มีแกนฉนวนของโพลียูรีเทนความหนาแน่นสูง ทำหน้าที่ในการเก็บรักษาความเย็นที่มีประสิทธิภาพ
• ประตู (Airtight door) ที่มีลักษณะปิดสนิท สามารถเลื่อนหรือหมุนได้ และมีม่านอากาศหรือบานเกล็ดติดด้านหน้าเพื่อลดการสูญเสียความเย็นเมื่อเปิดประตู
• เครื่องทำความชื้นหรือเครื่องลดความชื้น (Humidifiers or dehumidifiers) มีคุณสมบัติเพิ่มหรือนำความชื้น (ความชื้นสัมพัทธ์) ออกจากห้องเย็น สามารถปรับให้เข้ากับสภาวะการเก็บรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บไว้ในห้องเย็น
• อุปกรณ์ทำความเย็นหรือแช่แข็ง (Cooling or freezing equipment) การเลือกหน่วยทำความเย็น หรือเครื่องทำความเย็น เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ให้ตรงไปตามความต้องการ และเสถียรที่สุด แบ่งได้เป็น

– หน่วยทำความเย็นแบบบล็อกเดียว หรือ Monoblock คือหน่วยที่คอนเดนเซอร์และเครื่องระเหยอยู่ในหน่วยเดียว
– ระบบทำความเย็นแยกแบบแยกส่วน จะประกอบด้วยสองหน่วย คือ condensing unit จะแยกออกจาก evaporator แม้การติดตั้งระบบประเภทนี้จะมีความซับซ้อนมากขึ้น แต่จะช่วยให้สามารถเลือกประเภทของ เครื่องระเหย ให้สามารถปรับให้เข้ากับสภาวะการเก็บรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดได้ดีที่สุด

• ระบบระบายอากาศและดูดอากาศ
• สัญญาณแจ้งเตือนต่างๆ เช่นเมื่อมีคนติดในห้องเย็น หรือระบบเตือนแก๊ส, สารทำความเย็นรั่ว
เลือกหน่วยทำความเย็นในห้องเย็นอย่างไร ? ไม่ให้ผิดพลาด

เพราะแต่ละอุตสาหกรรมมีความต้องการที่แตกต่างกัน ??? ??????? ???? ???? ? ???????????? ??? ???? ???? ???? ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี และเป็นผู้นำด้านการสร้าง ผลิต ติดตั้ง ห้องเย็น Cold room, Cold Storage ทั้งในและต่างประเทศ แบบครบวงจร เราให้บริการห้องเย็นเชิงอุตสาหกรรมหลายประเภท

เราสามารถคำนวณความต้องการในการทำความเย็นของห้องเย็น และเลือกเครื่องทำความเย็นที่เหมาะสม จากความต้องการ และปัจจัยอื่นๆ เช่น ประเภทของห้องเย็น ประเภทของฉนวน และขนาด

รับคำปรึกษาเรื่องห้องเย็น และเทคโนโลยีความเย็นกับเราได้ที่
Line id : @advancecool
Email : info@advancecoldroom.com