\
โซลูชั่นการทำความเย็นใหม่ สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร และอาหาร
2023 cold room
แนวโน้มอุตสาหกรรมห้องเย็น 2023
เมษายน 14, 2023
ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง
ความแตกต่างระหว่าง “ห้องเย็น” และ “ห้องแช่แข็ง”
เมษายน 14, 2023

โซลูชั่นการทำความเย็นใหม่ สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร และอาหาร

ห้องเย็น เกษตรกรรม

ทุกท่านที่อยู่ในอุตสาหกรรมการเกษตร และการผลิต แปรรูปอาหาร คงทราบดีถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับจากการเพิ่มอายุการเก็บรักษาของอาหาร

อุตสาหกรรมห้องเย็น จึงมีการพัฒนาและให้ความสำคัญกับการปรับปรุงและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในภาคการทำความเย็นสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ดังที่องค์การอนามัยโลกได้สะท้อนให้เห็นว่าการทำความเย็นเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญ 5 ประการในการรักษาความปลอดภัยของอาหาร นั่นคือกุญแจดอกที่ 4 หรือเก็บอาหารในอุณหภูมิที่ปลอดภัย: ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 5°C การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์จะช้าลงหรือหยุดลง

การแช่เย็นเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดในการถนอมอาหาร นี่คือเหตุผลที่ความก้าวหน้าในด้านการทำความเย็นสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรอาหารเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดหาโซลูชั่นโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดรอยเท้าระบบนิเวศ (Ecological Footprint)

ห้องเย็น เกษตรกรรม
กระบวนทัศน์ (paradigms) ใหม่ในการเก็บรักษาและการทำความเย็นสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

• การพัฒนาเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ทำความเย็นที่ประหยัดพลังงานซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด เช่น คำสั่ง ErP 2015/1095/EU เกี่ยวกับข้อกำหนดการออกแบบเชิงนิเวศน์ ซึ่งกำหนดให้มีค่า COP (ค่าสัมประสิทธิ์ประสิทธิภาพ) และค่า SEPR (ปัจจัยประสิทธิภาพตามฤดูกาล) ขั้นต่ำ
• การใช้ห้องเย็นและ เครื่องแช่เยือกแข็งแบบอุโมงค์ (tunnel freezer)
• วิวัฒนาการของระบบการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบโดยรวม เช่น อุตสาหกรรมนม การทำความเย็น-ความร้อนสำหรับการพาสเจอไรซ์
• การเปลี่ยนวัสดุ เช่น เหล็กเป็นอะลูมิเนียม และการใช้วัสดุที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วยเส้นใยธรรมชาติ ลดน้ำหนัก ต้นทุน และรอยเท้าทางนิเวศวิทยาของอุปกรณ์
• การเกิดขึ้นของระเบียบและการควบคุมผ่าน IoT (Internet Of Things) โดยอาศัยการสร้างเครือข่ายของอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์กับคลาวด์ ที่สามารถควบคุมการทำความเย็นในทุกที่ทุกเวลา เช่น Smart Cold Room สิ่งนี้ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของการติดตั้งในการรวบรวม คาดการณ์ และประมวลผลข้อมูล

นวัตกรรมเทคนิคการถนอมอาหารภายใต้การพัฒนาสำหรับการทำความเย็นในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

• ไลโอฟิไลเซชัน กระบวนการ Dehydro-freezing หรือ cryodrying ในห้องสุญญากาศควบคู่กับระบบทำความเย็น
• ห้องดัดแปลงบรรยากาศ (ใช้เครื่องกำเนิดไนโตรเจน เครื่องดูดซับ CO2 หรือเครื่องฟอกเอทิลีนที่ช่วยให้สามารถควบคุมบรรยากาศในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ เพื่อลดอัตราการหายใจและชะลอการสุก)
• ห้องความดันไฮโดรสแตติกสูง (ฆ่าเชื้อในขณะที่รักษาคุณสมบัติทางประสาทสัมผัสและคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร ซึ่งแตกต่างจากเทคนิคการใช้ความร้อน)
• การฆ่าเชื้อด้วย CO2 เนื่องจาก CO2 มีอุณหภูมิวิกฤติต่ำที่ 31°C จึงสามารถแปรรูปสารประกอบอินทรีย์ที่ไวต่อความร้อนได้โดยไม่มีอันตรายจากการสูญเสียสภาพธรรมชาติหรือการสลายตัว และเป็นสารทำความเย็นราคาไม่แพงและไม่เป็นพิษ
• การแช่แข็งโดยใช้อัลตราซาวนด์ช่วย (ใช้อัลตราซาวนด์เพื่อลดขนาดของผลึกน้ำแข็งที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการแช่แข็ง)

การพัฒนาและความมุ่งมั่นของเรา ??? ??????? ???? ?????????? ต่อความสำคัญของการทำความเย็นสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ด้วยประสบการณ์การออกแบบ และสร้างห้องเย็นมาตลอด 30 ปี ด้วยการรับฟังปัญหา และความต้องการของลูกค้าโดยตรง ช่วยให้เราเข้าใจ และช่วยแก้ไขปัญหาที่อุตสาหกรรมเผชิญ เช่น

• ความเสี่ยงของการสูญหายของผลิตภัณฑ์เนื่องจากการรั่วไหล
• อุปกรณ์ขัดข้องเนื่องจากคอมเพรสเซอร์ชำรุด
• ทำงานผิดปกติในอุณหภูมิที่สูงเกินไป
• ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูง
• ค่าก๊าซทำความเย็น เป็นต้น

เราพร้อมทำงานเพื่อปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด โดยมอบ ความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพให้กับการติดตั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของห่วงโซ่ความเย็น เพิ่มอายุการเก็บรักษาและความปลอดภัยของอาหาร และความเสถียรในสายการผลิตภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร ไปจนถึงการบำรุงรักษาห้องเย็น และอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

รับคำปรึกษาเรื่องห้องเย็น และเทคโนโลยีความเย็นกับเราได้ที่
Line id : @advancecool
Email : info@advancecoldroom.com