\
ขั้นตอนง่ายๆ ในการ สร้างห้องเย็น ซูเปอร์มาร์เก็ต
ห้องเย็น cold room pharmaceutical
ความสำคัญของ “ห้องเย็น” ในอุตสาหกรรมยา
เมษายน 14, 2023
ห้องเย็น ร้านค้า
คู่มือ “ห้องเย็น” สำหรับร้านค้าปลีก
เมษายน 14, 2023
ห้องเย็น supermarket

ซูเปอร์มาร์เก็ต/ร้านค้าปลีก เป็นหนึ่งในอาคารที่มีความต้องการมากที่สุดในด้านโลจิสติกส์และการจัดเก็บ ด้วยเงื่อนไขความต้องการผลิตภัณฑ์ที่สดใหม่อย่างต่อเนื่อง และอายุการเก็บรักษาที่จำกัดนั้น ต้องการสภาวะที่เหมาะสมที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียอาหารให้เหลือน้อยที่สุด

ปัจจัยเหล่านี้ คือเหตุผลที่ซูเปอร์มาร์เก็ตต้องการห้องเย็นที่ไม่เพียงตอบสนองความต้องการที่กล่าวมา แต่ยังต้องมีการปรับการใช้พื้นที่ให้เหมาะสม รวมไปถึงการรักษาต้นทุนด้านพลังงานให้ต่ำที่สุด

ซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นสถานประกอบการที่มีสินค้าหลากหลายประเภทมากที่สุด แน่นอนว่ามีความแตกต่างกันไปตามประเภทของซูเปอร์มาร์เก็ตหรือศูนย์โลจิสติกส์ ขึ้นอยู่กับขนาดและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดยที่มีฟังก์ชันการจัดเก็บเหมือนกัน ดังนั้นปัญหาหลัก หรือความท้ามายของการออกแบบ สร้างห้องเย็น ซูเปอร์มาร์เก็ต คือความสามารถในจัดเก็บผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ได้ในพื้นที่จำกัด ซึ่งตามมาตรฐาน สินค้าบางประเภทจำเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

ห้องเย็น supermarket
นอกเหนือจากการทำความเย็นอุณหภูมิต่ำสำหรับอาหารแช่แข็ง ซึ่งห้องเย็นต้องอุณหภูมิระหว่าง -18 ถึง -25 องศาเซลเซียส และอาหาร หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จะถูกเก็บไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า +10 องศาเซลเซียส แต่นี่คือลักษณะการใช้ห้องเย็นของซูเปอร์มาร์เก็ตโดยทั่วไป (อาจจะต่างกันเพียง 2-3 องศาขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า)ตัวอย่างเช่น ผักและผลไม้ ที่สามารถเก็บที่อุณหภูมิสูงถึง +8 องศาเซลเซียส แต่ถ้าไม่อยู่ในสภาพธรรมชาติ แต่บรรจุหีบห่อพร้อมใช้งานแล้ว เช่น สลัดใส่ถุง ต้องการอุณหภูมิที่ต่ำกว่าในการจัดเก็บ ตั้งแต่ +2 ถึง +6 องศาเซลเซียส หรือสำหรับเนื้อสัตว์ทุกประเภท (เช่น เนื้อไก่ เนื้อไก่ เนื้อวัว เนื้อหมู) ไม่ว่าจะบรรจุหีบห่อแล้วหรือมีจำหน่ายที่เคาน์เตอร์ จะต้องเก็บไว้ที่อุณหภูมิ +2 ดังนั้นจึงเป็นที่ชัดเจนว่าห้องเย็นมีไว้สำหรับรักษามาตราฐานสำหรับการอนุรักษ์ห่วงโซ่ความเย็นและการทำงานที่เหมาะสมที่สุดของซูเปอร์มาร์เก็ตหรือศูนย์โลจิสติกส์ ที่แจกจ่ายสินค้าไปยังสาขาต่างๆ

นอกเหนือจากในพื้นที่ห้องเย็นที่จัดเก็บสินค้า ห้องเย็นสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดกลาง-ใหญ่ จะมีแนวโน้มที่จะมีการไหลเวียน และการหมุนเวียนของสินค้าที่เน่าเสียง่าย จึงจำเป็นต้องมีพื้นที่ปรับอากาศ หน้าห้องเย็นหรือห้องแช่แข็ง ใช้เป็นโถงทางเดินและพื้นที่กระจายสินค้าหมุนเวียน (เข้า-ออก) ไม่ว่าความต้องการจะเป็นเช่นไร สำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตมีขั้นตอนพื้นฐานในการออกแบบ และติดตั้งห้องเย็น ดังนี้

• ขั้นตอนที่ 1 : ส่งแผน และความต้องการของคุณมาให้เรา
อย่างที่กล่าวไป ห้องเย็นเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของซูเปอร์มาร์เก็ต เนื่องจากเป็นพื้นที่เก็บผลิตภัณฑ์เพื่อใช้จำหน่ายต่อผู้บริโภคทั้งหมด ส่งผลให้ห้องเย็นต้องได้รับการออกแบบและสร้างอย่างเหมาะสม ดังนั้นการออกแบบห้องเย็นจะต้องมีการไตร่ตรองอย่างดี เพราะหากมีข้อผิดพลาดอาจนำไปสู่ปัญหาหลายอย่าง เช่น ผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับการจัดเก็บอย่างเหมาะสม

ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีการวางแผนโดยละเอียดว่าถึงความต้องการของคุณ รวมถึงงบประมาณ และเราจะช่วยจัดเตรียมแผนโดยละเอียดเกี่ยวให้ตรงไปตามความต้องการ และการใช้งาน รวมถึงข้อจำกัดอื่นๆ ทั้งหมด

• ขั้นตอนที่ 2 : จัดเตรียมอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับอุณหภูมิในการเก็บรักษา
ในขั้นตอนการเตรียมแผนโดยละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการในห้องเย็น ทั้งเครื่องทำความเย็นและตู้แช่แข็ง ไปจนถึงประเภทฉนวนกันความร้อน ประตูห้องเย็น ฯลฯ

• ขั้นตอนที่ 3 : เลือกวัสดุที่เหมาะสมสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตของคุณ
เราจำเป็นต้องสร้างห้องเย็นเพื่อรองรับการใช้งานที่ต่อเนื่อง ซึ่งหมายความว่าวัสดุที่ใช้ทั้งหมด ต้องแข็งแรงและใช้งานได้ยาวนาน การเลือกใช้วัสดุจะขึ้นอยู่กับงบประมาณและสภาพอากาศภายนอกด้วย

• ขั้นตอนที่ 4 : ส่งตามตารางการติดตั้งห้องเย็น
ก่อนดำเนินการติดตั้งห้องเย็น เราจะจัดส่งกำหนดการติดตั้งของคุณ ตั้งแต่ขั้นตอนการปรับสภาพพื้นที่ ปูฉนวนพื้น และโครงสร้างต่างๆ การติดตั้งเครื่องทำความเย็น ประตู การทดสอบระบบการทำงาน จนถึงแล้วเสร็จ

• ขั้นตอนที่ 5 : คำแนะนำหลังการขาย
หลังจากเสร็จสิ้นการติดตั้งห้องเย็น และส่งมอบ เรามีบริการให้คำปรึกษาเรื่องการใช้งาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างการใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านห้องเย็น

การสร้างห้องเย็นในซูเปอร์มาร์เก็ต ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความต้องการ และงบประมาณของคุณ รวมถึงระยะเวลาที่มี

??????? ???? ???? มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีการทำความเย็น และการแช่แข็งสำหรับทุกอุตสาหกรรม และธุรกิจทั้งขนาดเล็ก และขนาดกลาง จนไปถึงการออกแบบ สร้างห้องเย็นในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ หากคุณกำลังมองหาผู้ช่วยในการเลือกระบบทำความเย็นที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเรา เพื่อปรึกษาในเรื่องการออกแบบ และข้อกำหนดต่างๆ ไปพร้อมกันได้ที่

Line id : @advancecool
Email : info@advancecoldroom.com