\
High-Pressure Processing (HPP) เทคโนโลยีแปรรูปอาหารแห่งอนาคต
Future Food
Future Food : อาหารเพื่อความยั่งยืน
มกราคม 3, 2024
ห้องเย็น ผลิตภัณฑ์ไวต่ออุณหภูมิ
ห้องเย็น สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไวต่ออุณหภูมิ
มกราคม 3, 2024

High-Pressure Processing (HPP) เทคโนโลยีแปรรูปอาหารแห่งอนาคต

HPP แปรรูปอาหาร

HPP ย่อมาจาก High-Pressure Processing หรือที่เรียกว่า High-Pressure Pascalization หรือ High Hydrostatic Pressure เป็นเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารด้วยความดันสูง ซึ่งเป็นเทคนิคการแปรรูปอาหารแบบไม่ใช้ความร้อน แต่ใช้ความดันไฮโดรสแตติกที่สูงกว่าความดันบรรยากาศมาก อัดเข้าไปในผลิตภัณฑ์อาหาร ผ่านน้ำที่เป็นตัวกลาง

เพื่อทำลายเชื้อจุลินทรีย์ สารก่อโรคที่ปนเปื้อนภายใน มีผลเทียบเคียงกับการแปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อนระดับพาสเจอร์ไรส์ แต่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นน้อยกว่ามาก จึงทำให้รักษาคุณภาพอาหาร ทั้งความสด สี กลิ่น รส เนื้อสัมผัส ใกล้เคียงกับของสดใหม่ และยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร


HPP แปรรูปอาหาร

วัตถุประสงค์หลักของ HPP คือ :

• การลดจุลินทรีย์ (Microbial Reduction) : HPP ช่วยลดหรือกำจัดแบคทีเรีย ยีสต์ รา และจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจทำให้อาหารเน่าเสียหรือเจ็บป่วยจากอาหารได้

• ยืดอายุการเก็บรักษา (Extended Shelf Life) : ด้วยการลดปริมาณจุลินทรีย์ HPP ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหารที่เน่าเสียง่ายโดยไม่ต้องใช้ความร้อนหรือสารกันบูดเคมี

• รักษาคุณภาพทางโภชนาการ (Maintain Nutritional Quality) : HPP เป็นกระบวนการที่ไม่ใช้ความร้อน ซึ่งหมายความว่าอาหารจะไม่ถูกทำให้อุณหภูมิสูง ซึ่งจะทำให้สารอาหาร รสชาติ และเนื้อสัมผัสที่ไวต่อความร้อนลดลงได้

• รักษาความสดและรสชาติ (Retain Freshness and Taste) : HPP ช่วยรักษาความสด รสชาติ และสีของอาหาร ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ผลิตที่ต้องการนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ผ่านการแปรรูปน้อยที่สุด

HPP มักใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น้ำผลไม้ อาหารแช่แข็ง เนื้อสัตว์ อาหารทะเล อาหารที่มีชิ้นเนื้อปน และอาหารที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ทนความดันสูงได้ มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอาหารที่ไวต่อกระบวนการแปรรูปด้วยความร้อนแบบเก่าที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

แม้ว่า HPP จะมีประสิทธิภาพในการลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ แต่ก็ไม่ได้ฆ่าเชื้ออาหารอย่างสมบูรณ์ สภาวะการเก็บรักษาที่เหมาะสมยังคงมีความสำคัญต่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และจำเป็นต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ อย่าง “ห้องเย็น”


เพราะ “ทุกสิ่ง” ที่เก็บในห้องเย็นเหล่านี้มีมูลค่าสำหรับทุกธุรกิจ จึงจำเป็นต้องออกแบบ และควบคุมการสร้างจากวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีประสบการณ์การสร้างห้องเย็นแบบพิเศษ ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของธุรกิจคุณ
??????? ???? ???? (???) เราให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านห้องเย็น ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ทั้งในและต่างประเทศ ในทุกอุตสาหกรรม ซึ่งจะสามารถประเมินข้อกำหนดเฉพาะให้สอดคล้องกับความต้องการ ต้นทุน และความปลอดภัยได้
Line id : @advancecool
Email : info@advancecoldroom.com