\
Individual quick freezing (IQF) หรือกระบวนการแช่เยือกแข็ง
วันอาหารโลก
World Food Day วันอาหารโลก
มกราคม 3, 2024
ห้องเย็น อุณหภูมิต่ำพิเศษ
ห้องเย็นอุณหภูมิต่ำพิเศษ (ULT)
มกราคม 3, 2024

Individual quick freezing (IQF) หรือกระบวนการแช่เยือกแข็ง

iqf แช่เยือกแข็ง

กระบวนการแช่เยือกแข็ง เป็นวิธีการแปรรูปเก็บถนอมอาหารให้ได้เป็นระยะเวลานานและเป็นกระบวนการที่ทำให้คุณภาพของอาหารเปลี่ยนแปลงไปน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการแปรรูปอื่น เช่น การอบแห้ง การฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยความร้อน และการหมัก

การแช่เยือกแข็ง คือ กระบวนการที่ใช้ในการลดอุณหภูมิของอาหารให้ต่ำลงถึงจุดเยือกแข็ง โดยให้อุณหภูมิ ณ จุดกลางของอาหารมีค่า -18 องศา หรือต่ำกว่า ซึ่งทำให้เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาวะของน้ำในอาหารที่เป็นของเหลวให้เป็นน้ำแข็ง มีผลทำให้สามารถลดจำนวนหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้ เป็นการชะลอการเน่าเสียของอาหาร สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้นานกว่าการแช่เย็นทั่วไป


iqf แช่เยือกแข็ง


• การแช่แข็งแบบ IQF พิเศษกว่าการแช่แข็งสินค้าแบบธรรมดาอย่างไร ?

IQF หรือ Individual quick freezing คือ การแช่แข็งอาหารด้วยความเร็วสูง ทำให้ผลึกน้ำแข็งมีขนาดเล็กมากจนไม่ทำอันตรายต่อเซลล์ อาหารแต่ละชิ้นสัมผัสกับตัวกลางที่ให้ความเย็นโดยตรง การเกิดผลึกน้ำแข็งที่เล็ก และ สม่ำเสมอในชิ้นของอาหาร และ ผลิตภัณฑ์ ถือว่าเป็นกระบวนการแช่แข็งที่มีคุณภาพสูง แช่แข็งได้โดยไม่เกาะกันเป็นก้อน โดยมีการปรับปรุงจุดบกพร่องจากการแช่แข็งแบบปกติ ที่อาหารแข็งตัวช้า จนเกิดผลึกน้ำแข็งขนาดใหญ่ ทำให้คุณภาพของสินค้าจะลดลง มีความแห้ง สภาพคงเดิมเช่น สี รสชาติ ฯลฯ เปลี่ยนไป เมื่อทำการละลายน้ำแข็งออก

ข้อดีของ Individual quick freezing (IQF)

• ความรวดเร็ว : IQF จะใช้กระบวนการการแช่แข็งที่เร็วกว่า ซึ่งหมายความว่าเวลาในการแช่แข็งจะสั้นลง ซึ่งป้องกันการก่อตัวของผลึกน้ำแข็งขนาดใหญ่ภายในเซลล์ผลไม้หรือผัก ซึ่งส่งผลต่อเนื้อสัมผัส รสชาติ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์
• ประสิทธิภาพ : IQF ให้ประสิทธิภาพด้านเวลาทำงานสูงสุด ตรงตามความต้องการ ทำให้ประมวลผลง่ายขึ้น และประหยัดพลังงานมากกว่าการแช่แข็งแบบเก่า
• ลดอัตราการสูญเสียวัตถุดิบ : เนื่องจากผลิตภัณฑ์สินค้าแช่แข็ง จะแยกออกจากกัน ทำให้ผู้บริโภคสะดวกนำเฉพาะส่วนที่จำเป็นออกมาได้อย่างสะดวก ซึ่งหมายความว่าไม่มีของเหลือ และลดการสูญเสียของอาหาร
• ลดบรรจุภัณฑ์ : หากใช้เทคโนโลยีแช่แข็งแบบเก่า ผู้ผลิตจะบรรจุชิ้นส่วนแยกกันเพื่อไม่ให้จับกันเป็นก้อนหรือติดกัน ซึ่งหมายถึงการใช้เวลา และ ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น แถมยังเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ในทางกลับกัน การแช่แข็งแบบ IQF จะสามารถบรรจุรวมกันได้
• การรักษาคุณภาพ : การแช่แข็งด้วย IQF จะรักษาเนื้อสัมผัส รสชาติ และคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหาร เนื่องจากสินค้าแต่ละรายการถูกแช่แข็งแยกกัน จึงมีการสูญเสียความชื้นและคุณภาพโดยรวมน้อยที่สุด
• การก่อตัวของผลึกน้ำแข็งที่ลดลง : กระบวนการแช่แข็งอย่างรวดเร็วช่วยลดการก่อตัวของผลึกน้ำแข็งขนาดใหญ่ ซึ่งอาจทำให้เซลล์เสียหายและนำไปสู่เนื้อสัมผัสที่เละเมื่อละลาย
• ความสะดวกและการควบคุมปริมาณ : รายการแช่แข็ง IQF สามารถแบ่งส่วนได้ง่าย ทำให้สะดวกทั้งผู้บริโภคและอุตสาหกรรม
• อายุการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น : การแช่แข็งด้วย IQF ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์โดยป้องกันการเน่าเสียและการเสื่อมคุณภาพ


• Individual quick freezing (IQF) เหมาะกับใคร ?

การแช่แข็งแบบ IQF ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องเก็บรักษาไว้โดยยังคงรักษาคุณลักษณะตามธรรมชาติเอาไว้ นิยมใช้ในการผลิตผักและผลไม้แช่แข็ง อาหารทะเล และอาหารสำเร็จรูปต่างๆ

• Individual quick freezing (IQF) ทำงานอย่างไร ?

ผลิตภัณฑ์จะถูกแช่แข็งอย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิต่ำมาก เพื่อระงับการทำงานของจุลินทรีย์ที่ส่งผลทำให้อาหารเน่าเสีย ในเทคโนโลยีนี้ แต่ละชิ้นจะถูกแช่แข็งโดยใช้วิธีฟลูอิไดเซชัน (fluidization) โดยผลิตภัณฑ์จะถูกแช่แข็งด้วยความเร็วสูงภายในไม่กี่นาที และช่วยเร่งการถ่ายเทความร้อน

ทำให้เกิดการแข็งตัวอย่างรวดเร็ว แต่ไม่ทำให้ภายในผลิตภัณฑ์เสียหาย เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่มีความละเอียดอ่อน และเปราะบางการแช่แข็งของเปลือกนอกจะช่วยล็อคความชื้นของผลิตภัณฑ์ก่อนการแช่แข็งแกนขั้นสุดท้าย พร้อมทั้งรักษาน้ำหนัก ลักษณะ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และช่วยป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนจับตัวแช่แข็งเป็นก้อน

ขั้นตอนการแช่แข็งแบบ Individual quick freezing (IQF)

• การเตรียม : ก่อนแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์อาหารจะถูกล้าง ปอกเปลือก และหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ขนาดและรูปร่างของชิ้นส่วนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์
• การแช่แข็ง : ผลิตภัณฑ์ที่เตรียมไว้จะถูกวางบนสายพานลำเลียงหรือฟลูอิไดซ์เบด และจะเคลื่อนที่ผ่านช่องแช่แข็ง อากาศที่เย็นจัด (ประมาณ -40°C) หรือต่ำกว่า จะถูกเป่าลงบนผลิตภัณฑ์
• การแยก : ผลิตภัณฑ์จะถูกเก็บแยกไว้ในขณะที่เคลื่อนผ่านกระบวนการแช่แข็ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกาะกันและกลายเป็นก้อน ซึ่งอาจจะมีการใช้อุปกรณ์พิเศษ เช่น เครื่องเขย่า หรือพัดลม เป็นตัวช่วยอีกทาง
• บรรจุ : หลังจากแช่แข็งแล้ว สามารถบรรจุสินค้าแต่ละรายการเพื่อจัดเก็บ และ จำหน่ายต่อไป

??? : ??????? ???? ???? พร้อมให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพในทุกขั้นตอน ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าบนความสมดุลของต้นทุน และสิ่งแวดล้อม เพราะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิต ออกแบบ และสร้างห้องเย็น ในทุกอุตสาหกรรมความเย็นทั้งใน และต่างประเทศมามากกว่า 30 ปี

Line id : @advancecool
Email : info@advancecoldroom.com