\
การบำรุงรักษา และตรวจสอบห้องเย็นเบื้องต้น
อาหารทะเล แช่แข็ง ห้องเย็น
ห้องเย็น สำหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง
เมษายน 14, 2023
ห้องเย็น เก็บไวน์
การทำความเย็นที่เหมาะสมที่สุด ในอุตสาหกรรมไวน์ และเบียร์
เมษายน 14, 2023
บำรุงรักษา ตรวจสอบเครื่องทำความเย็น สำหรับผู้ใช้งานห้องเย็น

ระบบทำความเย็น เป็นส่วนประกอบหลักของห้องเย็น และห้องแช่แข็งที่ทำหน้าที่ทำความเย็นให้เพียงพอต่อการใช้งาน โดยเมื่อมีการเปิดใช้งานห้องเย็น หรือห้องแช่แข็งแล้ว เครื่องทำความเย็นจะทำหน้าที่อย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะเลิกใช้งาน หรือมีการเลิกเก็บสินค้า

บำรุงรักษา ตรวจสอบเครื่องทำความเย็น สำหรับผู้ใช้งานห้องเย็น

การเดินเครื่องต่อเนื่องของเครื่องทำความเย็น จึงจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อคงประสิทธิภาพการใช้งาน รวมถึงเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องทำความเย็น โดยสามารถตรวจสอบเพื่อบำรุงรักษาตามส่วนประกอบหลัก

• Compressor : ควรอยู่ในสภาพสะอาด เรียบร้อย เช็คความสม่ำเสมอของแรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส เป็นประจำ
• Evaporator : ทำการละลายน้ำแข็งหรือ Defrost หากมีน้ำแข็งจับอยู่ตามครีบคอยล์เย็น หรือพัดลม
• Condensing Unit : และแผงคอนเดนเซอร์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของ Condensing Unit ใช้ระบายความร้อนในระบบทำความเย็น เพื่อรักษาประสิทธิภาพของเครื่องจักร ควรหมั่นทำความสะอาด และ ตรวจสอบแผงคอนเดนเซอร์ว่า ไม่มีการอุดตัน การทำงานของพัดลมระบายความร้อน ว่าไม่มีสิ่งของปิดกั้นทางลม
• ระบบควบคุมเครื่องทำความเย็น : ในตู้ควบคุมควรทำความสะอาดไม่ให้มีฝุ่น ไม่มีความชื้น และไม่อบอ้าว ภายนอกหน้าจอแสดงผลอุณหภูมิ และสถานะต่างๆ ต้องมีค่าแสดงชัดเจน ปุ่ม สวิทช์วบคุม ไฟแสดงสถานะต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไปจนถึงระบบ Smart Cold Room ต้องมีการเชื่อมต่อ และตรวจสอบสถานะได้เสถียรตลอดเวลา
• ระบบท่อสารทำความเย็น : ฉนวนหุ้มท่อน้ำยา ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีหยดน้ำ รั่วไหล

ปัญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้นกับเครื่องทำความเย็นในระบบห้องเย็น และการแก้ไขเบื้องต้น

• น้ำแข็งจับตัวบริเวณคอยล์เย็น
เกิดจาก : ระยะเวลาละลายน้ำแข็งไม่เพียงพอ หรือฮีทเตอร์ละลายน้ำแข็งชำรุด
การแก้ไข : ปรับระดับ Expansion valve / ตั้งค่าละลายน้ำแข็งใหม่ / แจ้งซ่อมหรือเปลี่ยนฮีทเตอร์ละลายน้ำแข็งใหม่

• ความดันทางต่ำ (Low Pressure Side) ต่ำเกินไป
เกิดจาก : คอมเพรสเซอร์/พัดลมคอยล์เย็นเสีย หรือเติมสารทำความเย็นน้อยเกินไป
การแก้ไข : ละลายน้ำแข็งออก / แจ้งซ่อมหรือเติมน้ำยา

• ความดันทางต่ำ (Low Pressure Side) สูงเกินไป
เกิดจาก : เติมสารทำความเย็นมากเกินไป หรือ Expansion Valve ติดตั้งไม่เรียบร้อย
การแก้ไข : ปล่อยน้ำยาทิ้ง / ตรวจสอบการติดตั้งอีกครั้ง

• ความดันทางสูง (Hi-Pressure Side) ต่ำเกินไป
เกิดจาก : อุณหภูมิภายนอกต่ำ/น้ำยาขาด หรือคอมเพรสเซอร์ทำงานผิดปกติ
การแก้ไข : เติมน้ำยาทำความเย็น / แจ้งซ่อม

• ความดันทางสูง (Hi-Pressure Side) สูงเกินไป
เกิดจาก : สารทำความเย็นมากเกินไป / มีความชื้นในระบบ หรือคอนเดนเซอร์สกปรก ทำงานไม่ปกติ
การแก้ไข : ทำความสะอาด / ลดน้ำยาในระบบ หรือปล่อยน้ำยาทิ้งและทำการ Vacuum ระบบใหม่

• ระบบทำความเย็นไม่ทำความเย็น
เกิดจาก : พัดลมคอยล์ผิดปกติ หรือมีน้ำแข็งจับคอยล์เย็น / น้ำยาทำความเย็นน้อยเกิดไป คอมเพรสเซอร์เสีย ไปจนถึงมีความชื้นในระบบสูง
การแก้ไข : ทำความสะอาด / เติมน้ำยาในระบบใหม่ / แจ้งซ่อม

การตรวจสอบและการบำรุงรักษาที่เหมาะสมล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอ จะสามารถป้องกันความเสียหายต่อห้องเย็น และผลิตภัณฑ์ของคุณ เพื่อความปลอดภัยสำหรับการบริโภคของผู้คน และลดความเสียหายต่อต้นทุน

หากคุณไม่มีบุคลากรที่เพียงพอ เรามีผู้เชี่ยวชาญห้องเย็นที่ยินดีดำเนินการตรวจสอบอุณหภูมิ และทำการตรวจสอบห้องเย็นอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงานตามสภาพการทำงานที่เหมาะสม ??? ??????? ???? ???? ? ???????????? ??? ???? ???? ???? ผู้เชี่ยวชาญด้านความเย็น และเป็นผู้นำด้านการสร้าง ผลิต ติดตั้ง ห้องเย็น Cold room, Cold Storage ทั้งในและต่างประเทศ แบบครบวงจร เราให้บริการห้องเย็นเชิงอุตสาหกรรมหลายประเภท

รับคำปรึกษาเรื่องห้องเย็น และเทคโนโลยีความเย็นกับเราได้ที่
Line id : @advancecool
Email : info@advancecoldroom.com