\
SMART COLD ROOM
ขออนุญาต ก่อสร้าง ห้องเย็น
ขออนุญาตก่อสร้างห้องเย็น 2024
มกราคม 3, 2024
คอยล์ร้อน ห้องเย็น
การใช้งาน “คอยล์ร้อน” ในห้องเย็น
มกราคม 3, 2024

Smart Cold Room คือ ระบบตรวจสอบประสิทธิภาพของห้องเย็นแบบระยะไกล (Remote) ผ่านระบบ IoT ที่สามารถควบคุมการทำงาน แสดงค่าพลังงานต่างๆ ไปจนถึงการแจ้งเตือนในกรณีฉุกเฉิน หรือเมื่อระบบทำความเย็นเกิดเหตุขัดข้อง ผ่าน Smart Phone, iPad หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานผ่าน Smart Phone หรือคอมพิวเตอร์เพื่อดูข้อมูลห้องเย็นของคุณแบบ Real Time หรือสามารถดูข้อมูล Download ย้อนหลังได้ เพื่อนำมาบูรณาการ ปรับปรุงประสิทธิภาพของห้องเย็น หรือหาสาเหตุ คาดการณ์ความผิดพลาดได้ในอนาคต
smart cold room ห้องเย็น IoT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


นอกจากนี้หากมีการแจ้งเตือน (Alarm) ระบบ IoT จะส่งการแจ้งเตือนไปยัง Application Line จนกว่าห้องเย็นจะได้รับการแก้ไข และยังมีการส่งแจ้งเตือนอุณหภูมิทุกๆ ชั่วโมงอีกด้วย

Smart Cold Room ห้องเย็นอัจฉริยะที่เชื่อมต่อเทคโนโลยีขั้นสูงแบบดิจิทัล เป็นระบบที่เหมาะสมกับห้องเย็นทุกประเภท โดยเฉพาะห้องเย็นที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่ไวต่ออุณหภูมิ เช่น อาหาร ยา สารเคมี ฯลฯ โดยใช้ประโยชน์จากเซ็นเซอร์ ระบบตรวจสอบ และเทคโนโลยีอัตโนมัติต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมอุณหภูมิ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการจัดการโดยรวมของสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ

ประโยชน์ของระบบ Smart Cold Room

• การควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Control) :
ห้องเย็นอัจฉริยะจะติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิขั้นสูงที่ช่วยรักษาอุณหภูมิที่แม่นยำและสม่ำเสมอภายในพื้นที่จัดเก็บ สามารถปรับองค์ประกอบการทำความเย็นและความร้อนได้โดยอัตโนมัติเพื่อรองรับความต้องการในการจัดเก็บสินค้าที่แตกต่างกัน

• การตรวจสอบ/ควบคุมระยะไกล (Remote Monitoring & Control) :
มีการติดตั้งเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ตรวจสอบทั่วทั้งห้องเย็นเพื่อติดตามอุณหภูมิ ความชื้น และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยังระบบควบคุมกลาง ช่วยให้สามารถตรวจสอบแบบเรียลไทม์และจัดการได้จากระยะไกล ผู้ปฏิบัติงานและผู้จัดการสามารถควบคุมและปรับการตั้งค่าห้องเย็นจากระยะไกลผ่านอินเทอร์เฟซผ่าน Website และ Smartphone ที่ช่วยตอบสนองความต้องการ หรือจัดการกับเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันการเน่าเสีย หรือรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์

• การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) :
ห้องเย็นอัจฉริยะจะช่วย วิเคราะห์/ประมวลผลข้อมูลเพื่อระบุแนวโน้ม ความผิดปกติ และปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ช่วยให้สามารถบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (predictive maintenance) และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้

• อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย (User-Friendly Interface) :
Interface ของ Smart Coldroom ถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย ช่วยให้บุคลากรสามารถตรวจสอบและจัดการการทำงานของห้องเย็นได้อย่างง่ายดาย ไม่ซับซ้อน

• การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) :
ห้องเย็นอัจฉริยะสามารถพัฒนารวมเข้ากับระบบการจัดการห่วงโซ่ความเย็นที่กว้างขึ้น กว่าแค่ในห้องเย็นจัดเก็บสินค้า ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการติดตามและการจัดการสินค้าแบบเรียลไทม์ ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการกระจายสินค้าไปยังที่ต่างๆ

นี่คือประโยชน์ของ Smart Cold Room ห้องเย็นอัจฉริยะ เป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของคุณในอุตสาหกรรม ด้วยการควบคุมและการตรวจสอบอุณหภูมิที่แม่นยำ ซึ่งเหมาะกับทุกอุตสาหกรรม เช่น การผลิตอาหาร โรงงานแปรรูปอาหาร ห้องเย็นสำหรับเก็บยา วัคซีน ห้องปฏิบัติการวิจัย และจัดเก็บทางชีวภาพ เป็นต้น เพื่อช่วยลดอัตราผลิตภัณฑ์เสียหาย ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวมของห้องเย็นได้ครับ

สอบถามข้อมูล ????? ???? ???? เพิ่มเติมกับ ??? : ??????? ???? ???? ได้ที่
Line id : @advancecool
Email : info@advancecoldroom.com

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิต ออกแบบ และสร้างห้องเย็น ในทุกอุตสาหกรรมความเย็นทั้งใน และต่างประเทศมามากกว่า 30 ปี