\
ออกแบบห้องเย็น
มกราคม 31, 2024
ห้องเย็น คาร์บอนต่ำ

อุตสาหกรรม ห้องเย็น กับความยั่งยืนในสังคมคาร์บอนต่ำ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากา […]
มกราคม 31, 2024
ห้องเย็น มาตรฐาน GMP

สร้าง ห้องเย็น อย่างไร ? ให้ได้มาตรฐาน GMP

และนี่คือ ข้อแนะนำในการสร้างห้องเย็นให้ได้รับมาตรฐาน GMP จากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และสร้างห้องเย็น ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ทั้งในและต่างประเทศ
มกราคม 3, 2024
ขออนุญาต ก่อสร้าง ห้องเย็น

ขออนุญาตก่อสร้างห้องเย็น 2024

ก่อนสร้างห้องเย็นต้องขออนุ […]
มกราคม 3, 2024
ธุรกิจ ห้องเย็น

ทำไมทุกธุรกิจจำเป็นต้องมี “ห้องเย็น”

ทำไมต้องมีห้องเย็น ? • เก็ […]