\
อุณหภูมิใน ห้องเย็น เท่ากันทั่วทั้งห้องหรือไม่ ?
คุณสมบัติ ห้องเย็น สร้างห้องเย็น
คุณสมบัติของ ห้องเย็น ที่ดี
มีนาคม 1, 2024
ละลายน้ำแข็ง คอยล์เย็น ห้องเย็น
ระบบละลายน้ำแข็งใน ห้องเย็น
มีนาคม 1, 2024
อุณหภูมิ ห้องเย็น

ห้องเย็น มีบทบาทอย่างมากในหลายอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจัยสำคัญที่สุดของห้องเย็นคือ “อุณหภูมิ” ในบทความ “ประเภทของ ห้องเย็น ตามการใช้งาน”  ได้กล่าวถึง ประเภทห้องเย็นตามประเภทการใช้งาน และอุณหภูมิไปแล้ว แต่ในพื้นที่ ห้องเย็น แต่ละที่มักมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันไปตามโซน หรือ พื้นที่ ที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ตั้งแต่การออกแบบ ประเภทผลิตภัณฑ์ ตำแหน่งของอุปกรณ์ทำความเย็น การไหลของอากาศ และปัจจัยอื่นๆ ที่สำคัญเช่น

อุณหภูมิ ห้องเย็น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ทางเข้า/ออก :
ทางเข้าและทางออกของ ห้องเย็น ที่มีการขนถ่ายผลิตภัณฑ์ อาจมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับโซนอื่นๆ เนื่องจากมีอากาศอุ่นภายนอกไหลเข้ามาในระหว่างการเปิดประตู ทำให้ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอุณหภูมิโดยตรง

• ตำแหน่งของอุปกรณ์ทำความเย็น :
พื้นที่ที่ใกล้อุปกรณ์ทำความเย็น เช่น คอยล์เย็น หรือช่องระบายอากาศ อาจมีอุณหภูมิต่ำกว่าโซนอื่นๆ ในห้องเย็น เนื่องจากได้รับการไหลเวียนของอากาศโดยตรงจากระบบทำความเย็น

• พื้นที่สูง/ต่ำ :
ในห้องเย็นที่มีการไหลเวียนของอากาศในแนวตั้ง จึงทำให้เกิดอุณหภูมิที่แตกต่างกันระหว่างด้านบน และด้านล่างของห้องเย็น อุณหภูมิของอากาศเย็นจะสะสมบริเวณใกล้พื้นห้องเย็น ในขณะที่อากาศอุ่นจะขึ้นสู่บริเวณเพดานของห้องเย็น การออกแบบห้องเย็นให้มีการจัดการการไหลเวียนของอากาศที่เหมาะสม จะช่วยให้ห้องเย็นมีอุณหภูมิสม่ำเสมอทั่วห้อง

• ปริมาณของผลิตภัณฑ์ :
ปริมาณและการจัดเรียงผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในห้องเย็น เช่นการจัดพื้นที่ชั้นวางหรือพาเลทผลิตภัณฑ์ที่กีดขวางการไหลเวียนของอากาศ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่สูงขึ้น การจัดระเบียบและระยะห่างของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมช่วยรักษาอุณหภูมิที่สม่ำเสมอในทุกบริเวณของห้องเย็น รวมไปถึงการจัดการการไหลของอากาศ ด้วยการออกแบบเค้าโครงของห้องเย็นที่มีประสิทธิภาพแต่เริ่ม เพื่อส่งเสริมการกระจายลมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการวางช่องระบายอากาศ พัดลม หรือท่ออากาศ หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางที่อาจรบกวนการไหลเวียนของอากาศและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

• คุณภาพฉนวนห้องเย็น :
คุณภาพและคุณสมบัติของฉนวนห้องเย็นแต่ละประเภท อาจทำให้เกิดความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างพื้น ฉนวนที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่มีคุณสมบัติกักเก็บความเย็นที่ต้องการ ส่งผลให้เกิดความผันผวนของอุณหภูมิและการกระจายความเย็นที่ไม่สม่ำเสมอ การใช้วัสดุฉนวนคุณภาพสูงที่มีความหนาเพียงพอ จะช่วยลดการถ่ายเทความร้อน ติดตั้งหุ้มฉนวนผนัง พื้น และเพดานอย่างทั่วถึงเพื่อป้องกันการรั่วไหลของความร้อนและรักษาอุณหภูมิให้สม่ำเสมอทั่วทั้งห้องเย็น

• ความไวต่อผลิตภัณฑ์ :
ผลิตภัณฑ์ที่ไวต่ออุณหภูมิอาจต้องมีสภาวะการเก็บรักษาที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในห้องเย็นเพื่อรองรับความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน การออกแบบห้องเย็นให้มีเทคนิคการแบ่งพื้นที่ เช่น การใช้ช่องแยกหรือการปรับการตั้งค่าการไหลเวียนของอากาศ ช่วยรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ

โดยรวมแล้ว การจัดการความแตกต่างของอุณหภูมิในแต่ละโซนมีความสำคัญไม่แพ้การรักษาอุณหภูมิทั่วไปให้ได้องศาที่ต้องการ ห้องเย็นจำเป็นต้องมีการออกแบบอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ห้องเย็นของคุณจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความสม่ำเสมอและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บได้เป็นอย่างดี โดยควรพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปออกแบบห้องเย็นให้มีอุณหภูมิสม่ำเสมอ :

• ฉนวนที่เหมาะสม
• การออกแบบการไหลของอากาศ
• การแบ่งโซน
• การตรวจสอบและควบคุมอุณหภูมิด้วยการติดตั้งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิหลายจุดภายในห้องเย็นเพื่อตรวจสอบระดับอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ และใช้ระบบที่มีการแจ้งเตือนอุณหภูมิผิดปกติแก่ผู้ดูแล อย่างเทคโนโลยีห้องเย็นอัจฉริยะ (Smart Cold Room)
• การเลือกระบบทำความเย็น เช่น ประเภทของคอมเพรสเซอร์ ความถี่ของรอบการละลายน้ำแข็ง ฯลฯ
• ซีลทางเข้า/ออกให้ปิดสนิท และจัดระบบการเข้าออกห้องเย็นที่เหมาะสม
• การจัดการโหลดความร้อน
• การบำรุงรักษา และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

ด้วยการผสมผสานหลักการออกแบบและข้อควรพิจารณาเหล่านี้ นักออกแบบห้องเย็นสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสม่ำเสมอและสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ามีสภาวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดเก็บและการเก็บรักษาสินค้าที่เน่าเสียง่าย การตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการปรับเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยรักษาความสม่ำเสมอของอุณหภูมิและรับประกันการทำงานของห้องเย็นอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเวลาผ่านไป

ACR : Advance Cold Room ให้ความสำคัญกับระบบทำความเย็นสำหรับอุตสาหกรรม และธุรกิจทุกประเภทมานานกว่า 30 ปี ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมให้บริการด้านวิศวกรรมแบบครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ออกแบบ การจัดซื้อจัดจ้าง การติดตั้ง ไปจนถึงการบำรุงรักษาและการตรวจสอบหลังติดตั้ง

↗ ห้องแช่แข็ง/ห้องเย็น Air Blast Freezer/Chilled Room
↗ ห้องแช่แข็ง/ห้องเย็นเพื่อเก็บรักษาสินค้า
↗ ห้องเย็นพักสินค้า (Anti Room)
↗ Processing Room

Line id : @advancecool
Email : info@advancecoldroom.com