\
ทำไมน้ำหนักสินค้าหายไประหว่างแช่สินค้าใน ห้องเย็น
ห้องเย็น ผัก ผลไม้
ห้องเย็น ผักและผลไม้
มกราคม 3, 2024
coldroom ห้องเย็น capacity
ความสำคัญของ Cooling capacity และ Storage capacity ใน ห้องเย็น
มกราคม 3, 2024

ทำไมน้ำหนักสินค้าหายไประหว่างแช่สินค้าใน ห้องเย็น

ห้องเย็น น้ำหนัก อาหาร

แม้หลังเก็บเกี่ยวแล้ว ผักและผลไม้ยังมีกระบวนการการหายใจที่ยังคงดำเนินต่อไป ส่งผลให้สูญเสียคุณสมบัติและคุณภาพลง ห้องเย็น เป็นโซลูชั่นที่สำคัญที่ใช้ในการป้องกันการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ ที่ช่วยชะลอกระบวนการเมตาบอลิซึมในการหายใจของผักและผลไม้ ซึ่งป้องกันการเน่าเสียและยืดระยะการเก็บรักษา


ห้องเย็น น้ำหนัก อาหาร


“การหายใจ” มีบทบาทสำคัญต่อคุณภาพของผักและผลไม้หลังจากการเก็บเกี่ยว เพราะการหายใจทำให้สูญเสียน้ำหนัก รสชาติ ทั้งยังเกิดการสะสมของคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นอันตรายโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์ และความร้อนจากการหายใจยังเป็นตัวเร่งให้ปฎืกิริยาเคมีอื่นๆ เร็วขึ้น

เมื่อเราเก็บผลิตภัณฑ์ ผัก หรือ ผลไม้ใน ห้องเย็น จำนวนหนึ่ง และเมื่อนำสินค้าออกมาเพื่อจัดจำหน่าย พบว่าน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ลดลงไปอย่างมาก เนื่องจากความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้องเย็นระหว่างการแช่เย็นไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม จึงเกิดการสูญเสียความชื้น ที่เป็นปัจจัยทำให้ผลิตภัณฑ์สูญเสียน้ำหนัก และหดตัว

การสูญเสียน้ำหนักของผลิตภัณฑ์อาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ดังนี้ :

• ปริมาณน้ำ : โดยทั่วไปแล้วผักและผลไม้มีปริมาณน้ำสูง และเมื่อเก็บไว้ในอุณหภูมิเย็น น้ำบางส่วนอาจแข็งตัว การก่อตัวของน้ำแข็งสามารถนำไปสู่การขยายตัวของโมเลกุลของน้ำ ทำให้เกิดความเสียหายต่อเซลล์ และส่งผลต่อเนื้อสัมผัสและน้ำหนักของผลผลิตในที่สุด
• การหายใจ : แม้จะอยู่ในห้องเย็น “การหายใจ” ของผักผลไม้ เป็นกระบวนการสลายน้ำตาลเพื่อปล่อยพลังงาน และกระบวนการนี้อาจส่งผลให้น้ำหนักลดลงโดยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำออกมา
• ภาวะขาดน้ำ (Dehydration) : สภาพแวดล้อมในห้องเย็นมักจะแห้งกว่าสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ความชื้นต่ำอาจทำให้ผักและผลไม้ขาดน้ำ ส่งผลให้น้ำหนักลดลง
• การเผาผลาญ (Metabolism) : ห้องเย็นเป็นส่วนช่วยให้กระบวนการเมตาบอลิซึมชะลอตัวลง แต่ก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอ กระบวนการเผาผลาญส่งผลให้เกิดการสลายสารอาหาร ไปจนถึงพลังงานสำรอง ส่งผลให้น้ำหนักของผลิตภัณฑ์ลดลง
• การสัมผัสเอทิลีน : ผักและผลไม้บางชนิดไวต่อเอทิลีน ซึ่งเป็นฮอร์โมนพืชตามธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำให้สุก การสัมผัสกับเอทิลีนสามารถเร่งการสุกของผลผลิต และนำไปสู่การสูญเสียน้ำหนักได้
• การบรรจุและการเก็บรักษา : ประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในสถานที่จัดเก็บอาจส่งผลต่อการสูญเสียน้ำหนักได้ บรรจุภัณฑ์หรือการเก็บรักษาจะทำให้เกิดการสูญเสียความชื้น ส่งผลให้น้ำหนักของผักและผลไม้ลดลง

ทั้งนี้การสูญเสียน้ำหนักของผลิตผล ไม่ได้ส่งผลเสียเสมอไป ตัวอย่างเช่น ในกรณีของผลไม้บางชนิด เช่น แอปเปิ้ล การสูญเสียความชื้นบางส่วนในระหว่างการเก็บรักษาจะช่วยเพิ่มรสชาติและเนื้อสัมผัสของผลไม้ได้

เราได้เห็นปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่ออัตราและระดับของการสูญเสียน้ำหนักระหว่างการจัดเก็บผลิตผลเบื้องต้นไปแล้ว เพื่อลดการสูญเสียน้ำหนักในห้องเย็นให้เหลือน้อยที่สุด การควบคุมปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลมเพิ่มอัตราการทำความเย็น ฯลฯ เป็นสิ่งสำคัญ รวมถึงวิธีปฏิบัติในการเก็บรักษาที่เหมาะสม บรรจุภัณฑ์และการจัดการวัตถุดิบ จะสามารถช่วยรักษาคุณภาพและน้ำหนักของผักและผลไม้ระหว่างการเก็บรักษาในห้องเย็นได้ครับ

การวางแผนออกแบบห้องเย็นก็เป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมการสูญเสียผลิตผลตั้งแต่แรกเริ่มที่ดี ตั้งแต่การออกแบบ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อของคอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ และพื้นผิว ฉนวน อัตราการไหลของพัดลมระบายอากาศและความเร็ว และในเรื่องของพลังงาน ไปจนถึงระบบอัตโนมัติ


??? : ??????? ???? ???? ให้ความสำคัญกับระบบทำความเย็นสำหรับอุตสาหกรรม และธุรกิจทุกประเภทมานานกว่า 30 ปี ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมให้บริการด้านวิศวกรรมแบบครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ออกแบบ การจัดซื้อจัดจ้าง การติดตั้ง ไปจนถึงการบำรุงรักษาและการตรวจสอบหลังติดตั้ง
  • ห้องแช่แข็ง/ห้องเย็น Air Blast Freezer/Chilled Room
  • ห้องแช่แข็ง/ห้องเย็นเพื่อเก็บรักษาสินค้า
  • ห้องเย็นพักสินค้า (Anti Room)
  • Processing Room
Line id : @advancecool
Email : info@advancecoldroom.com